ONDERWEG?

Marcus 1:27

En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn!

Zendingscommissie Giessendam Neder-Hardinxveld en Sliedrecht, HHK landelijke zending in Suriname en Malawi

Binnen de gemeente is de zendingscommissie actief. Het hoofddoel van de zendingsopdracht die door de HHK is geformuleerd luidt: “Het ter hand nemen van de verkondiging van het Evangelie op een wijze die recht doet aan de Bijbelse gereformeerde theologie aan hen die er niet van weten en/of voorwaarden scheppen waardoor deze verkondiging wordt mogelijk gemaakt of bevorderd.”

Daar willen we dan ook aan bijdragen door bewustwording te creëren door aandacht te geven aan de zending d.m.v. het met regelmaat organiseren van een zendingsavond, gemeenteleden te betrekken bij het zendingswerk en het ontwikkelen van fondsen-generende activiteiten, door aandacht te geven aan de 3 zendingscollectes, verjaringsfonds (twee derde is voor de zending), de zendingsbussen en aandacht te vragen voor het werk in de gebeden.

De landelijke zending is op dit moment actief met de planning en uitvoering van diverse activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van de lokale gemeenschappen en de kerk in Suriname, een land bekend om de smeltkroes van culturen, de uitgestrekte regenwouden, het koloniale verleden en de hartelijke mensen, en Malawi, één van de armste landen in de wereld en wel het warme hart van Afrika genoemd.

De landelijke activiteiten omvatten verspreiding van het Evangelie, door het opzetten van bijbelstudies, training van predikanten, huisvesting en vervoer, het verstrekken van pastorale zorg, en het ondersteunen van kerkelijke projecten die gericht zijn op het verbeteren van het leven van de lokale bevolking.

Het is ons gebed dat, door alle inspanningen, meer mensen het Evangelie te horen krijgen en te ervaren, en dat we een positieve impact kunnen hebben op de gemeenschappen waarmee we werken. We zijn dankbaar voor de steun en gebeden van onze kerkelijke gemeenschap, en we kijken ernaar uit om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Pieter van den Boogaard, voorzitter
Peter van Bezooijen, secretaris
Henk van Tuijl, algemeen adjunct

KERKDIENSTEN

Zondag 16 juni 2024
16Jun
Voorganger: ds. T.A. Bakker
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. T.A. Bakker
Tijd: 18:00 uur
Zondag 23 juni 2024
23Jun
Voorganger: ds. A. Kos
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. P.C. Hoek
Tijd: 18:00 uur
Zondag 30 juni 2024
30Jun
Voorganger: ds. T.A. Bakker
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. T.A. Bakker
Tijd: 18:00 uur
Zondag 7 juli 2024
7Jul
Voorganger: ds. T.A. Bakker
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. T.A. Bakker
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt