Kerkdiensten beluisteren

Zondag 5 april 2020 - 09:30 Nieuw toegevoegd - 7e Lijdenszondag
De laatste preek van Christus
ds. B.D. BoumanLukas 21:20-27 en 23:13-32 (tekst: vs 28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:06)
Zaterdag 4 april 2020 - 19:30 Nieuw toegevoegd
Weeksluiting
ds. B.D. BoumanLukas 23:13-25
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:07:24)
Woensdag 1 april 2020 - 20:00 Nieuw toegevoegd
Er roep tot de HEERE
Meditatief moment
ds. B.D. Bouman2 Kronieken 6:26-31, 7:12-16 en Joël 1:1-14 (tekst: vs 13-14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 54:28)
Zondag 29 maart 2020 - 09:30 Nieuw toegevoegd - 6e Lijdenszondag
Christus bij Herodes
ds. B.D. BoumanLukas 9:1-9; Lukas 23:1-12 en Handelingen 4:23-31 (tekst: Lukas 23:9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:25)
Zondag 29 maart 2020 - 18:00 Nieuw toegevoegd - 6e Lijdenszondag
Gij zult de Naam des Heeren niet ijdellijk gebruiken
ds. B.D. BoumanLeviticus 24:10-23 (H.C. Zondag 36)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:19)
Woensdag 25 maart 2020 - 20:00 Nieuw toegevoegd
Meditatief moment 1
ds. B.D. BoumanJoël 1:1-12
DownloadenBeluisteren  (Duur: 44:08)
Zondag 22 maart 2020 - 09:30 Nieuw toegevoegd - 5e Lijdenszondag
De angst van Christus
ds. B.D. BoumanMattheus 26:36-46 en Lukas 22:39-46 (tekst: vs 44)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:01:52)
Zondag 22 maart 2020 - 18:00 Nieuw toegevoegd - 5e Lijdenszondag
Gij zult u geen gesneden beelden maken
ds. B.D. BoumanExodus 32:1-11 (H.C. Zondag 35)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:18)
Zondag 15 maart 2020 - 09:30 - 4e Lijdenszondag
Christus als Schuilplaats in gevaren
ds. B.D. BoumanPsalm 91:1-16 (tekst: vs 1)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:08)
Zondag 15 maart 2020 - 18:00 - 4e Lijdenszondag
Christus als de vaste Rots
ds. B.D. BoumanPsalm 62:1-13 (tekst: vs 3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:33)
Woensdag 11 maart 2020 - 14:30 - Biddag
Heere, leer ons bidden
ds. B.D. BoumanLukas 11:1-13 (tekst: vs 1b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:28)
Woensdag 11 maart 2020 - 19:30 - Biddag
Het gebed van Nehemia
ds. B.D. BoumanNehemia 1:1-2:10 (tekst: 1:4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:12)
Zondag 8 maart 2020 - 09:30 - 3e Lijdenszondag
Het verraad van Judas
ds. B.D. BoumanLukas 22:1-6 (tekst: vs 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:30)
Zondag 8 maart 2020 - 18:00 - 3e Lijdenszondag
Het eerste gebod
ds. B.D. BoumanDeuteronomium 10:12-22 (H.C. Zondag 34b, vr+antw 94-95)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:38)
Zondag 1 maart 2020 - 09:30 - 2e Lijdenszondag
De zalving te Bethanië
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7) en Mattheüs 26:14-16
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:03)
Zondag 1 maart 2020 - 18:00 - 2e Lijdenszondag
Leven naar het woord
stud. A. den HartogPsalm 119:9-16
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:09)
Vrijdag 28 februari 2020 - 14:15
Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den Heere vertrouwt, is welgelukzalig
Huwelijksbevestiging Dirk van Verseveld en Patricia Drinkwaard
ds. B.D. BoumanSpreuken 16:1-33 (tekst: vs 20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:42)
Zondag 23 februari 2020 - 09:30 - 1e Lijdenszondag
Ik zal Mijn geliefde Zoon zenden
ds. A. KosLukas 20:9-19 (tekst: vs 13)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:51:08)
Zondag 23 februari 2020 - 18:00 - 1e Lijdenszondag
...maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen
ds. P. den OudenJesaja 53:1-12 (tekst: vs 6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:59)
Woensdag 19 februari 2020 - 19:45
Begeer wat Ik u geven zal
Bijbellezing
ds. P.D. van den Boogaard1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 5+9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:57)
Zondag 16 februari 2020 - 09:30
Ik wil, word gereinigd
Doopdienst
ds. B.D. BoumanLukas 5:12-16 (tekst: vs 13b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:54:33)
Zondag 16 februari 2020 - 18:00
Gods wet
ds. B.D. BoumanPsalm 119:97-104 (H.C. Zondag 33b-34a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:27)
Zondag 9 februari 2020 - 09:30
De gelijkenis van de tien ponden
kand. G.M. BoskerLukas 19:11-27
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:15)
Zondag 9 februari 2020 - 18:00
De oprechte bekering
ds. B.D. BoumanEfeze 4:17-5:14 (H.C. Zondag 33a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:10)
Zondag 2 februari 2020 - 09:30
Wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?
stud. A. den HartogMarkus 10:17-27
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:35)
Zondag 2 februari 2020 - 18:00
Het laatste getuigenis van Johannes de Doper over de Heere Jezus
ds. IJ.R. BijlJohannes 3:22-36 (tekst: vs 31-33)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:05)
Zondag 26 januari 2020 - 09:30
De jongeling te Naïn
ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:17-24 en Lukas 7:11-17 (tekst: vs 13-15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:55)
Zondag 26 januari 2020 - 18:00
Het uitziende verlangen van David
ds. C.M. Visser1 Kronieken 11:15-19 (tekst: vs 17) en Johannes 4:1-15
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:27:34)
Woensdag 22 januari 2020 - 19:45
Zending van de Zoon, redding in de Zoon en waarschuwing door de Zoon
Bijbellezing
ds. D. HeemskerkJohannes 3:1-21 (tekst: vs 17-18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:27:50)
Zondag 19 januari 2020 - 09:15
Jezus openbaart Zich door middel van de genezing van een verlamde man
ds. R.W. MulderJohannes 5:1-18 (tekst: vs 17-18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:25)
Zondag 19 januari 2020 - 18:00
De goede werken
ds. B.D. BoumanEfeze 5:1-21 (H.C. Zondag 32)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:19)
Zondag 12 januari 2020 - 09:30
Kenmerken van een goede ambtsdrager
Bevestiging ambtsdragers
ds. B.D. BoumanJohannes 1:29-52 (tekst: vs 43a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:18:02)
Zondag 12 januari 2020 - 18:00
De sleutels van Gods koninkrijk
ds. B.D. BoumanMattheüs 16:13-20 en Handelingen 17:1-9 (H.C. Zondag 31)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:31)
Zondag 5 januari 2020 - 09:30
Jezus in de dingen van Zijn Vader
ds. J.C. den ToomLukas 2:39-52 (tekst: vs 49)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:53)
Zondag 5 januari 2020 - 18:00
Jezus' verzoeking in de woestijn
ds. J.C. den ToomDeuteronomium 8:1-20 en Mattheüs 3:13-4:4 (tekst: Lukas 4:1-4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:15)
Woensdag 1 januari 2020 - 09:30 - Nieuwjaarsdag
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u
ds. B.D. Bouman1 Petrus 5:1-14 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:55:51)
Dinsdag 31 december 2019 - 19:00 - Oudejaarsavond
Maranatha
ds. B.D. Bouman1 Korinthe 16:10-24 (tekst: vs 22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:59)
Zondag 29 december 2019 - 09:30
Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen
ds. N. den OudenHosea 11:1-11 en Mattheüs 2:13-15 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:37)
Zondag 29 december 2019 - 18:00
En de HEERE sloot achter hem toe
ds. W.M. van der LindenGenesis 7:1-24 (tekst: vs 16b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:14)
Donderdag 26 december 2019 - 10:30 - Tweede Kerstdag
Kerstfeest Zondagschool
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:04:25)
Woensdag 25 december 2019 - 09:30 - Eerste Kerstdag
Het geboortebericht van Jezus Christus
ds. B.D. BoumanLukas 2:1-20 (tekst: vs 10-11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:59)
Woensdag 25 december 2019 - 18:00 - Eerste Kerstdag
Want alzo lief heeft God de wereld gehad
ds. B.D. BoumanJohannes 3:1-21 (tekst: vs 16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:46)
Zondag 22 december 2019 - 09:30 - 4e Adventszondag
De goddelijke zegen geschonken aan de maagd Maria
ds. C.M. VisserMattheüs 25:1-13 en Lukas 1:26-38 (tekst: vs 28b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:10)
Zondag 22 december 2019 - 18:00 - 4e Adventszondag
Opdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet
ds. P.C. HoekMattheüs 1:18-25 (tekst: vs 22-23)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:04)
Zondag 15 december 2019 - 09:30 - 3e Adventszondag
De lofzang van Zacharias
ds. B.D. BoumanLukas 1:67-80 (tekst: vs 68)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:48)
Zondag 15 december 2019 - 18:00 - 3e Adventszondag
Mij geschiede naar uw woord
ds. L. GroenenbergLukas 1:26-38 (tekst: vs 38a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:35)
Zondag 8 december 2019 - 09:30 - 2e Adventszondag
En zalig is zij, die geloofd heeft
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanLukas 1:39-45 (tekst: vs 45)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:31:47)
Zondag 8 december 2019 - 18:00 - 2e Adventszondag
Blijdschap over Gods barmhartigheid
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanLukas 1:57-66 (tekst: vs 58)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:56)
Donderdag 5 december 2019 - 19:45
Het Heilig Avondmaal gegeven tot versterking van het geloof
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanPsalm 62
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:10:07)
Maandag 2 december 2019 - 11:00
Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is
Rouwdienst dhr. J.S. van Helden
ds. B.D. BoumanJesaja 55:1-13 (tekst: vs 6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:38)
Zondag 1 december 2019 - 09:30 - 1e Adventszondag
De aanvechting van Zacharias
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanLukas 1:5-25 (tekst: vs 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:57)
Zondag 1 december 2019 - 18:00 - 1e Adventszondag
Christus' nodiging tot het Avondmaal
ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 30b, vr+antw 81-82)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:23)
Zondag 24 november 2019 - 09:30
Waarom is de Heere Jezus nog niet wedergekomen?
kand. V.S. van der Meer2 Petrus 3:1-18 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:05)
Zondag 24 november 2019 - 18:00
Veilig in Gods handen
kand. A.S. MiddelkoopJohannes 10:22-42 (tekst: vs 27-30)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:55)
Woensdag 20 november 2019 - 19:45
Simeï vloekt David
Bijbellezing
dr. W. van Vlastuin2 Samuel 16:1-14 (tekst: vs 5-14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:44)
Zondag 17 november 2019 - 09:30
Het uitzien van Haggaï
ds. B.D. BoumanJeremia 22:11-30 en Haggaï 2:21-24 (tekst: vs 22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:16)
Zondag 17 november 2019 - 18:00
Het avondmaal en de mis
ds. B.D. BoumanGalaten 1:1-9 en Hebreeën 10:1-18 (H.C. Zondag 30a, vr+antw 80)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:29)
Zondag 10 november 2019 - 09:30
Zalig worden (on)mogelijk?!
ds. A. KosMarkus 10:17-31 (tekst: vs 27)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:00:42)
Zondag 10 november 2019 - 18:00
Lofoffer
ds. A. KosHebreeën 13:1-24 (tekst: vs 15, 16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:18)
Vrijdag 8 november 2019 - 15:15
En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren
Huwelijksbevestiging Johan Advokaat en Janita van Haarlem
ds. B.D. BoumanPsalm 50:1-23 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:05:27)
Woensdag 6 november 2019 - 14:30 - Dankdag
Een dag van goede boodschap
ds. B.D. Bouman2 Koningen 7:1-20 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:04)
Woensdag 6 november 2019 - 19:30 - Dankdag
Het offer van de eerstelingen
ds. B.D. BoumanDeuteronomium 26:1-16 (tekst: vs 2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:08)
Zondag 3 november 2019 - 09:30
De rivier van levend water
ds. H. VerheulEzechiël 47:1-12 en Openbaring 22:1-5
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:56)
Zondag 3 november 2019 - 18:00
Het brood en de wijn in het Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJohannes 6:47-59 (H.C. Zondag 29)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:51)
Zondag 27 oktober 2019 - 09:30
De aansporing van Haggaï
ds. B.D. BoumanHaggaï 2:11-20 (tekst: vs 19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:57)
Zondag 27 oktober 2019 - 18:00
Boaz neemt Ruth onder zijn vleugels
ds. N.A. DonselaarRuth 3:14-4:12
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:57)
Zondag 20 oktober 2019 - 09:30
De belofte van God
ds. J.C. den Toom2 Korinthe 1:1-24 (tekst: vs 20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:12)
Zondag 20 oktober 2019 - 18:00
De Heere geeft Hizkia antwoord op zijn gebed
kand. J.W. Bonenberg2 Koningen 19:14-28 (tekst: vs 20-28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:36)
Zondag 13 oktober 2019 - 09:30
Geef Mij uw hart
Doopdienst
ds. B.D. BoumanSpreuken 23:15-35 (tekst: vs 26a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:55:02)
Zondag 13 oktober 2019 - 18:00
Het heilig avondmaal
ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:13)
Woensdag 9 oktober 2019 - 19:45
Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!
Bijbellezing
ds. P.C. HoekGenesis 15:1-23 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:23)
Zondag 6 oktober 2019 - 09:30
De bemoediging van Haggaï
ds. B.D. BoumanEzra 3:8-13 en Haggaï 2:2-10 (tekst: Haggaï 2:5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:52)
Zondag 6 oktober 2019 - 18:00
De Heere hoort
ds. W. van Klinken1 Samuël 1:1-28 (tekst: vs 27-28a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:59)
Zondag 29 september 2019 - 09:30
De prediking van Haggaï
ds. B.D. BoumanEzra 4:17-5:2 en Haggaï 1:1-2:1 (tekst: Haggaï 1:5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:49)
Zondag 29 september 2019 - 18:00
Een ding is nodig
ds. C.M. BuijsLukas 9:51-56 en 10:38-42 (tekst: 42a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:46)
Zondag 22 september 2019 - 09:30
Laat de kinderkens tot Mij komen
Doopdienst
ds. B.D. BoumanMarkus 10:1-16 (tekst: vs 14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:05:29)
Zondag 22 september 2019 - 18:00
Nabetrachting rondom de Heilige Doop
ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (H.C. Zondag 27)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:27)
Woensdag 18 september 2019 - 19:45
De stem van het bloed.
Bijbellezing
ds. R. van de KampHandelingen 7:54-8:8 (tekst: vs 1,4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:21)
Zondag 15 september 2019 - 09:30
De kracht van het gebed
Opening winterwerk
ds. B.D. BoumanHandelingen 12:1-19 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:03)
Zondag 15 september 2019 - 18:00
Enkel genade
ds. N.P.J. KleibergJesaja 55:1-13 (tekst: vs 1-2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:00)
Zondag 8 september 2019 - 09:30
Gods vergeving is een volkomen vergeving
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJesaja 43:1-7 en 22-28 (tekst: vs 25)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:37:14)
Zondag 8 september 2019 - 18:00
Vrees niet, want Ik ben met u
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJesaja 41:1-14 (tekst: vs 10a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:51)
Donderdag 5 september 2019 - 19:45
De betekenis van Christus' lijden en sterven
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:03:40)
Zondag 1 september 2019 - 09:30
Komt dan, en laat ons te zamen rechten, zegt de Heere
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJesaja 1:1-20 (tekst: vs 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:10)
Zondag 1 september 2019 - 18:00
De Heilige Doop
ds. B.D. BoumanMattheüs 28:16-20 (H.C. Zondag 26)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:11)
Zondag 25 augustus 2019 - 11:15
Volhard in de ontvangen genade
ds. M.W. MuilwijkOpenbaring 3:7-13 (tekst: vs 11b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:00)
Zondag 25 augustus 2019 - 18:00
De heerlijkheid van de Levensvorst
ds. C. GielenEzechiël 16:1-9 en Efeze 2:1-9 (tekst: Ezech. 16:6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:08)
Zondag 18 augustus 2019 - 09:30
Rachabs geloof
Leesdienst, preek ds. G. BoerJakobus 2:14-26 en Jozua 2:18-24 (tekst: vs 21b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:56:21)
Zondag 18 augustus 2019 - 18:00
Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin
kand. Joh. FekkesFilippenzen 1:12-26 (tekst: vs 21)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:42)
Zondag 11 augustus 2019 - 12:00
Het komen tot geloofszekerheid
ds. J. Joppe2 Petrus 1:1-21 (tekst: vs 10-11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:33)
Zondag 11 augustus 2019 - 18:00
Alles wordt nieuw
ds. H. VerheulOpenbaring 21:1-8
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:36)
Zondag 4 augustus 2019 - 09:30
Het omzien van Lots vrouw
ds. B.D. BoumanGenesis 19:15-29 en Lukas 17:20-37 (tekst: Gen 19:26)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:22)
Zondag 4 augustus 2019 - 18:00
De verleiding van Lot
ds. B.D. BoumanGenesis 19:30-38 (tekst: vs 32)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:41)
Zondag 28 juli 2019 - 09:00
De bevrijding van Lot
ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-23 (tekst: vs 17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:58:37)
Zondag 28 juli 2019 - 18:30
Een vreemdeling op aarde
ds. N. van der WantPsalm 119:17-32 (tekst: vs 19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:27:09)
Zondag 21 juli 2019 - 09:30
Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid
Doopdienst
ds. B.D. BoumanPsalm 72:1-20 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:57)
Zondag 21 juli 2019 - 18:00
De bescherming van Lot
ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-11 (tekst: vs 10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:10)
Zondag 14 juli 2019 - 09:30
De ware en volkomen rust
ds. C.M. BuijsHebreeën 3:7-4:13 (tekst: 4:9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:12)
Zondag 14 juli 2019 - 18:00
De God nu des vredes, Die volmake u in alle goed werk
kand. J. KooijHebreeën 13:1-21 (tekst: vs 20-21)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:05)
Zondag 7 juli 2019 - 09:30
De keuze van Lot
ds. B.D. BoumanGenesis 13:1-18 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:37)
Zondag 7 juli 2019 - 18:00
Over de sacramenten
ds. B.D. Bouman1 Petrus 1:22-2:10 (H.C. Zondag 25)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:38)
Zondag 30 juni 2019 - 09:30
Genezing bij de Schone poort
ds. W. SchinkelshoekHandelingen 3:1-10 (tekst: vs 6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:27:25)
Zondag 30 juni 2019 - 18:00
Over de goede werken
ds. B.D. BoumanEfeze 2:1-10 (H.C. Zondag 24)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:39)
Vrijdag 28 juni 2019 - 15:15
Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt...
Huwelijksbevestiging Arjan Verweij en Marianne Broekhuizen
ds. B.D. BoumanPsalm 128:1-6 (tekst: vs 1-2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:04:37)
Zondag 23 juni 2019 - 09:30
Want u komt de belofte toe
Doopdienst
ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (tekst: vs 39)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:22)
Zondag 23 juni 2019 - 18:00
De rechtvaardiging door het geloof alleen
ds. B.D. BoumanRomeinen 5:1-11 (H.C. Zondag 23)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:12)
Zondag 16 juni 2019 - 09:30
De Geest bidt
ds. A. KosRomeinen 8:18-32 (tekst: vs 26-27)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:29)
Zondag 16 juni 2019 - 18:00
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is
kand. J. KooijJesaja 55:1-13 en Romeinen 6:1-11 (tekst: Jesaja 55:6-7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:32)
Maandag 10 juni 2019 - 09:30 - Tweede Pinksterdag
Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens
Belijdenisdienst
ds. B.D. BoumanOpenbaring 2:8-11 (tekst: vs 10b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:59:53)
Zondag 9 juni 2019 - 09:30 - Eerste Pinksterdag
De verdediging van Petrus
ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-21 (tekst: vs 16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:56:42)
Zondag 9 juni 2019 - 18:00 - Eerste Pinksterdag
Spreken van Gods grote werken
ds. J.W. BaanHandelingen 2:1-13 (tekst: vs 11b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:29)
Zondag 2 juni 2019 - 09:30
Christus vertroost zijn discipelen
ds. K.J. KapteinJohannes 14:1-14 (tekst: vs 1-3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:45)
Zondag 2 juni 2019 - 18:00
De bruid en de koets
ds. N.P.J. KleibergHooglied 3:1-11 (tekst: vs 8-10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:37)
Donderdag 30 mei 2019 - 09:30 - Hemelvaartsdag
De hemelvaart van Christus
ds. B.D BoumanMarkus 16:9-20 (tekst: vs 19-20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:22)
Zondag 26 mei 2019 - 09:30
De liefde van Christus
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanHooglied 4:1-16 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:26:41)
Zondag 26 mei 2019 - 18:00
Blijft in deze Mijn liefde
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJohannes 15:9-17 (tekst: vs 9b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:48)
Donderdag 23 mei 2019 - 19:45
Het leven zoeken in Christus Jezus
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. Bouman
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:11:35)
Dinsdag 21 mei 2019 - 14:45
Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den Heere
Huwelijksbevestiging Frans van Dam en Andra de Borst
ds. B.D. BoumanSpreuken 8:13-36 (tekst: vs 35)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:01:32)
Zondag 19 mei 2019 - 09:30
De liefde tot Christus
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanHooglied 3:1-11 (tekst: vs 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:22)
Zondag 19 mei 2019 - 18:00
Jezus’ onderwijs over Zijn heengaan
ds. G. KaterJohannes 16:5-15 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:05)
Zondag 12 mei 2019 - 09:30
Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
Doopdienst
ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-18 (tekst: vs 16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:01:37)
Zondag 12 mei 2019 - 18:00
De toekomst van een christen
ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:13-5:11 (H.C. Zondag 22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:41)
Zondag 5 mei 2019 - 09:30
Het monument bij Gilgal
ds. A.I. KazenJozua 4:1-24 (tekst: vs 4-7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:45)
Zondag 5 mei 2019 - 18:00
De vergeving van de zonden
ds. B.D. BoumanPsalm 32:1-11 (H.C. Zondag 21, vr+antw 56)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:19)
Zondag 28 april 2019 - 09:30
Het hemelse troongezicht
ds. J.C. den OudenOpenbaring 4:1-11 (tekst: vs 1-3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:24)
Zondag 28 april 2019 - 18:00
Christus, mijn leven?!
ds. A. KosRomeinen 6:1-14 (tekst: vs 10, 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:57)
Maandag 22 april 2019 - 09:30 - Tweede Paasdag
De toekomstverwachting van Gods kinderen
ds. G. Kater1 Thessalonicensen 4:13-5:11 (tekst: vs 14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:11)
Zondag 21 april 2019 - 09:30 - Eerste Paasdag
De verkondiging van het Paasevangelie
ds. B.D. BoumanMarkus 16:1-8 (tekst: vs 6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:18)
Zondag 21 april 2019 - 18:00 - Eerste Paasdag
De opstanding van Christus
ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-14 (tekst: vs 9-11) en Johannes 20:11-18
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:50)
Vrijdag 19 april 2019 - 09:30 - Goede Vrijdag
Vrijspraak voor een moordenaar
ds. C.M. VisserLukas 23:33-49 (tekst: vs 39-43) en Johannes 19:31-37
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:28:56)
Vrijdag 19 april 2019 - 19:30 - Goede Vrijdag
Het scheuren van het voorhangsel
ds. B.D. BoumanNumeri 28:3-8 en Markus 15:22-41 (tekst: vs 38)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:31)
Zondag 14 april 2019 - 09:30 - 7e Lijdenszondag
De veroordeling van Christus
ds. B.D. BoumanMarkus 15:1-21 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:16)
Zondag 14 april 2019 - 18:00 - 7e Lijdenszondag
Christus van God verlaten
ds. C.M. BuijsMarkus 15:21-38 (tekst: vs 34)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:21)
Zondag 7 april 2019 - 09:30 - 6e Lijdenszondag
De veroordeling van Christus
ds. B.D. BoumanMarkus 14:53-65 (tekst: vs 61-63)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:12)
Zondag 7 april 2019 - 18:00 - 6e Lijdenszondag
De Kerk van Christus
ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-47 (H.C. Zondag 21, vr+antw. 54-55)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:58)
Zondag 31 maart 2019 - 09:30 - 5e Lijdenszondag
Noach en zijn gezin
Doopdienst
ds. B.D. BoumanGenesis 6:1-22 (tekst: Hebreeën 11:7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:01:21)
Zondag 31 maart 2019 - 18:00 - 5e Lijdenszondag
Het geloof in God de Heilige Geest
ds. B.D. BoumanJohannes 16:5-15 (H.C. Zondag 20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:25)
Zondag 24 maart 2019 - 09:30 - 4e Lijdenszondag
De eenzaamheid van Christus
ds. B.D. BoumanMarkus 14:43-52 (tekst: vs 50)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:52)
Zondag 24 maart 2019 - 18:00 - 4e Lijdenszondag
De wederkomst van Christus
ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:9-5:11 (H.C. Zondag 19, vr+antw 52)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:15)
Zondag 17 maart 2019 - 09:30 - 3e Lijdenszondag
Het geurende evangelie
ds. J.A. KloostermanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:42)
Zondag 17 maart 2019 - 18:00 - 3e Lijdenszondag
Op die heuvel daarginds, van Moria naar Golgotha
ds. H. VerheulGenesis 22:1-14 (tekst: vs 8)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:35)
Woensdag 13 maart 2019 - 14:30 - Biddag
Het gebed van Salomo
ds. B.D. Bouman1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:09)
Woensdag 13 maart 2019 - 19:30 - Biddag
Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel
ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:1-7; 18:36-46 en Jakobus 5:13-20 (tekst: vs 16b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:57)
Zondag 10 maart 2019 - 09:30 - 2e Lijdenszondag
Christus’ instelling van het avondmaal
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMarkus 14:17-26 (tekst: vs 22-25)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:24:10)
Zondag 10 maart 2019 - 18:00 - 2e Lijdenszondag
De worsteling van Christus
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMarkus 14:27-42 (tekst: vs 36-38)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:02)
Donderdag 7 maart 2019 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. Bouman
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:22:17)
Zondag 3 maart 2019 - 09:30 - 1e Lijdenszondag
Ben ik het?
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMarkus 14:10-31 en Johannes 13:21-30 (tekst: Markus 14:19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:50)
Zondag 3 maart 2019 - 18:00 - 1e Lijdenszondag
De verheerlijking van Christus
ds. B.D. BoumanEfeze 1:15-23 (H.C. Zondag 19, vr+antw 50 en 51)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:00)
Woensdag 27 februari 2019 - 19:45
Kust den Zoon
Bijbellezing
ds. C. GielenPsalm 2 (tekst: vs 12a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:34)
Zondag 24 februari 2019 - 09:30
Het Lam en Zijn honderdvierenveertigduizend maagden
ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:11 – 14:7 (tekst: vs 1-5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:42)
Zondag 24 februari 2019 - 18:00
Meer kennis van de rijkdommen van Christus
ds. G.K. TerreehorstEfeze 1:15-23 (tekst: vs 15-19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:12)
Zondag 17 februari 2019 - 09:30
De nood van Jaïrus
ds. B.D. BoumanMarkus 5:21-43 (tekst: vs 22-23)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:52)
Zondag 17 februari 2019 - 18:00
De hemelvaart van Christus
ds. B.D. BoumanHandelingen 1:4-12 (H.C. Zondag 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:59)
Zondag 10 februari 2019 - 09:30
Gaat in door de enge poort
ds. B.D. BoumanMattheüs 7:13-23 (tekst: vs 13a) en Lukas 13:22-30
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:57:27)
Zondag 10 februari 2019 - 18:00
De opstanding van Christus
ds. B.D. BoumanLukas 24:1-12 (H.C. Zondag 17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:37)
Zondag 3 februari 2019 - 09:30
Christus brengt de storm tot zwijgen
ds. B.D. BoumanMarkus 4:35-41 (tekst: vs 39)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:05)
Zondag 3 februari 2019 - 18:00
Wat doet het beest uit de aarde?
ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:1-18 (tekst: vs 13-18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:24)
Zondag 27 januari 2019 - 09:30
De gelijkenis van de grote maaltijd
ds. B.D. BoumanLukas 14:15-24 (tekst: vs 23-24)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:16)
Zondag 27 januari 2019 - 18:00
De nederdaling van Christus ter helle
ds. B.D. BoumanJesaja 53:1-12 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:58)
Woensdag 23 januari 2019 - 19:45
Zondaren geroepen tot bekering
Bijbellezing
ds. P.C. HoekMattheüs 9:1-13 (tekst: vs 12,13)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:58)
Zondag 20 januari 2019 - 09:30
Geloven en geloven is twee
ds. P.D. van den BoogaardJohannes 4:43-54 (tekst: vs 47-51)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:43)
Zondag 20 januari 2019 - 18:00
Het sterven van Christus
ds. B.D. BoumanJohannes 19:25-42 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:54)
Zondag 13 januari 2019 - 09:30
De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
ds. B.D. BoumanMattheüs 18:21-35 (tekst: vs 21-22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:20)
Zondag 13 januari 2019 - 18:00
Het lijden van Christus
ds. B.D. BoumanJohannes 19:1-18 (H.C. Zondag 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:12)
Zondag 6 januari 2019 - 09:30
Paradox
ds. A. KosMattheüs 15:21-18
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:23)
Zondag 6 januari 2019 - 18:00
Heilige strijd
ds. A. KosDaniël 10:1-21
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:05)
Dinsdag 1 januari 2019 - 09:30 - Nieuwjaarsdag
Een rijke belofte in een nieuw begonnen jaar
ds. B.D. BoumanHebreeën 13:1-17 (tekst: vs 5-6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:13:18)
Array ( )

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt