Vanaf medio september tot Pasen ontvangt de jeugd van de gemeente kerkelijk onderwijs aan de hand van een door de kerkenraad vastgestelde methode. Hierbij staat Gods Woord centraal, terwijl de Heidelberger Catechismus wordt gehanteerd als leidraad en leerboek. De catechese wordt op maandag- en dinsdagavond gegeven in één van de zalen van het kerkgebouw.

Voor het seizoen 2021/2022 zijn de groepen als volgt ingedeeld:

Groep 1:    11-12 jaar     Dinsdagavond    18.45-19.30 uur    Kerkzaal    ds. B.D. Bouman
                     
Groep 2 + 3:   13-15 jaar   Dinsdagavond   19.30-20.15 uur   Kerkzaal   ds. B.D. Bouman
                     
Groep 4:   16-17 jaar   Dinsdagavond   20.15-21.00 uur   Kerkzaal   kand. A. den Hartog
                     
Groep 5:   18 jaar en ouder   Dinsdagavond   21.00-21.45 uur   Kerkzaal   kand. A. den Hartog
                     
Belijdeniscatechisatie:       Dinsdagavond   20.15 uur   Grote zaal   ds. B.D. Bouman

 

KERKDIENSTEN

Zondag 21 augustus 2022
21Aug
Voorganger: kand. A. den Hartog
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. P. de Vries
Tijd: 18:00 uur
Zondag 28 augustus 2022
28Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 4 september 2022
4Sep
Voorganger: kand. W. Kos
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. Joh. Post
Tijd: 18:00 uur
Zondag 11 september 2022
11Sep
Voorganger: kand. A. den Hartog
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: nnb
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt