Vanaf medio september tot Pasen ontvangt de jeugd van de gemeente kerkelijk onderwijs aan de hand van een door de kerkenraad vastgestelde methode. Hierbij staat Gods Woord centraal, terwijl de Heidelberger Catechismus wordt gehanteerd als leidraad en leerboek. De catechese wordt op maandag- en dinsdagavond gegeven in één van de zalen van het kerkgebouw.

Voor het seizoen 2022/2023 zijn de groepen als volgt ingedeeld:

Groep 1:    12 jaar     Dinsdagavond    18.30-19.15 uur    Grote zaal    dhr. J. Cabaret
                     
Groep 2:    13 jaar     Dinsdagavond    19.15-20.00 uur    Grote zaal    dhr. J. Cabaret
                     
Groep 3:    14 jaar     Dinsdagavond    18.45-19.30 uur    Galerij    kand. A. den Hartog
                     
Groep 4:   15-16 jaar   Dinsdagavond   20.15-21.00 uur   Grote zaal   dhr. J. Cabaret
                     
Groep 5:   17-18 jaar   Dinsdagavond   19.45-20.30 uur   Galerij   kand. A. den Hartog
                     
Groep 6:   19 jaar en ouder   Dinsdagavond   20.45-21.30 uur   Galerij   kand. A. den Hartog
                     
Belijdeniscatechisatie:       Maandagavond   20.30 uur   Grote zaal   ds. C.M. Visser

KERKDIENSTEN

Woensdag 1 februari 2023
1Feb
Voorganger: ds. P. de Vries - Bijbellezing
Tijd: 19:45 uur
Zondag 5 februari 2023
5Feb
Voorganger: ds. J.W. Baan
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. K.J. Kaptein
Tijd: 18:00 uur
Zondag 12 februari 2023
12Feb
Voorganger: ds. A.J. Schalkoort
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. C. Gielen
Tijd: 18:00 uur
Zondag 19 februari 2023
- 1e Lijdenszondag
19Feb
Voorganger: ds. W.J. van den Brink - Doopdienst
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. Joh. Post
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt