Corona-update 02-12-2021

Geachte gemeenteleden,

Op dinsdag 30 november hebben we het advies van Breed Moderamen van de Generale Synode ontvangen dat opgesteld is n.a.v. de persconferentie van onze overheid van afgelopen vrijdag.

Kerkenraad en kerkvoogdij hebben het dringende advies van het Breed Moderamen vertaald naar het coronabeleid voor onze eigen gemeente.

Hieronder volgt een opsomming van de aanpassingen die tot nader order van kracht zullen zijn.

Avonddiensten:
Waar mogelijk proberen we deze diensten te vervroegen. Voor zondag 5 december geldt dat de dienst om 15.30 uur zal beginnen. Over de overige zondagen zijn we nog in overleg. Daar zult u op een later moment over geïnformeerd worden.

Heilig Avondmaal:
Op zondag 12 december zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Het voornemen is om dan 3 diensten te houden. Omdat de ruimte tijdens de Avondmaalsdiensten beperkt is vanwege de andere opstelling, zijn er 3 diensten nodig zodat ieder gemeentelid in de gelegenheid is de dienst van zijn/haar groep bij te wonen. Voor meer informatie over de groepen en de aanvangstijden verwijzen we u naar het huidige kerkblad. Op deze zondag is er dus wel een avonddienst. Dit is niet in strijd met het advies van het Breed Moderamen. Indien het niet mogelijk is om een dienst te verplaatsen naar een vroeger moment, is het houden van een avonddienst toegestaan.

Bezinningsuur en Censura Morum:
Het bezinningsuur op donderdag 9 december zal wel doorgaan maar in een andere vorm. Het zal geen fysieke bijeenkomst zijn. Er zal een uitzending zijn via het YouTube kanaal van onze gemeente. De aanvang is 20.45 uur. De kerkenraad houdt aansluitend van 22.00 uur tot 22.30 uur Censura Morum in het kerkgebouw.

Verkiezingsavond:
De verkiezingsavond op 9 december zal op een andere manier ingevuld worden. Er zal geen fysieke bijeenkomst zijn. Er zal een zogenaamde stembusverkiezing gehouden worden. Dit betekent dat u tussen 19.00 uur en 20.30 uur in het kerkgebouw uw stemt kunt uitbrengen. De gang van zaken is als volgt. Bij binnenkomst schrijft u zich in waarna u een stembiljet ontvangt. Het ingevulde stembiljet laat u achter in de stembus. De kerkenraad zal het inschrijven coördineren. Het tellen van de stembriefjes zal gedaan worden door een aantal gemeenteleden die daarvoor door de kerkenraad benaderd worden.

Bijeenkomsten van clubs, verenigingen en kringen:
Alle bijeenkomsten van clubs, verenigingen en kringen die na 17.00 uur plaatsvinden worden tot nader order stilgelegd. Voor bijeenkomsten die overdag plaatsvinden dienen uiteraard alle geldende coronamaatregelen nageleefd te worden.

Zondagsschool:
In december staan er nog 2 bijeenkomsten van de zondagsschool gepland namelijk op 5 december en 19 december. Deze staan in het teken van het oefenen voor de kerstviering. Deze bijeenkomsten van de zondagsschool worden op de genoemde zondagen van 11.15 uur tot 12.30 uur gehouden.

De kerstviering van de zondagsschool zal gehouden worden op zaterdag 25 december om 15.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we een beperkt aantal personen een plaats geven. Per gezin willen we 2 volwassen uitnodigen. De eventuele broers of zussen die nog niet/niet meer op de zondagsschool zitten zijn ook van harte welkom.

Catechisaties:
Het geven van catechisatie is, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, toegestaan. Volgens het rooster resteren er nog 2 avonden namelijk 7 en 14 december. De catechisaties op 7 december kunnen geen doorgang hebben vanwege afwezigheid van de catecheten. Er is besloten om op 14 december ook geen catechisatie te geven. Indien mogelijk worden deze lessen in het nieuwe jaar ingehaald. U en jullie worden daar t.z.t. over geïnformeerd.

Digitale kerstavond
Evenals vorig jaar zal er weer een digitaal kerstprogramma samengesteld worden. De commissie gemeentebijeenkomsten is bereid gevonden om deze te organiseren. De uitzending zal plaatsvinden via het YouTube kanaal van onze gemeente. Over het tijdstip wordt u nog geïnformeerd.

We hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Eventuele aanvullingen of nieuwe informatie zullen via een e-mail bericht via de website bekend gemaakt worden.

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente.

Met vriendelijke groet,

 

J. van Zijtveld

KERKDIENSTEN

Zondag 30 januari 2022
30Jan
Voorganger: kand. Joh. Fekkes
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. A. Kos
Tijd: 18:00 uur
Zondag 6 februari 2022
6Feb
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. P. den Ouden
Tijd: 18:00 uur
Zondag 13 februari 2022
13Feb
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 20 februari 2022
20Feb
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt