Kerkdiensten beluisteren

Zondag 9 december 2018 - 09:30 Nieuw toegevoegd - 2e Adventszondag
De verwondering van Micha
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMicha 7:7-20 (tekst: vs 18a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:40:27)
Zondag 9 december 2018 - 18:00 Nieuw toegevoegd - 2e Adventszondag
Waarom Jezus Christus ‘Gods eniggeboren Zoon’ en ‘onze Heere’ wordt genoemd
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanJohannes 1:1-18 (H.C. Zondag 13)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:46)
Donderdag 6 december 2018 - 19:45 Nieuw toegevoegd
Waardige tafelgenoten
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMattheüs 22:1-14
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:10:14)
Zondag 2 december 2018 - 09:30 Nieuw toegevoegd - 1e Adventszondag
De verwachting van Micha
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMicha 7:1-17 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:33)
Zondag 2 december 2018 - 18:00 Nieuw toegevoegd - 1e Adventszondag
Waarom een oprecht gelovige ‘christen’ wordt genoemd
ds. B.D. BoumanHandelingen 11:19-26 (H.C. Zondag 12b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:07)
Woensdag 28 november 2018 - 19:45
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
Bijbellezing
dr. W. van Vlastuin2 Petrus 3:1-18 (tekst: vs 13)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:26)
Zondag 25 november 2018 - 09:30
Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten
ds. B.D. BoumanJesaja 49:1-17 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:03:59)
Zondag 25 november 2018 - 18:00
Waarom Gods Zoon ‘Christus’ genoemd wordt
ds. B.D. BoumanJohannes 6:60-71 (H.C. Zondag 12, v/a 31)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:32)
Zondag 18 november 2018 - 09:30
Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig
kand. J. Kooij2 Korinthe 12:1-10 (tekst: vs 10b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:45)
Zondag 18 november 2018 - 18:00
Bouwen in crisistijd
ds. A.A.F. van de WegNehemia 4 (tekst: vs.14b en 20b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:43)
Zondag 11 november 2018 - 09:30
Het sterven van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 16:18-31 (tekst: vs 28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:26)
Zondag 11 november 2018 - 18:00
Waarom Gods Zoon ‘Jezus’ wordt genoemd
ds. B.D. BoumanMattheüs 1:18-25 (H.C. Zondag 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:21)
Woensdag 7 november 2018 - 14:30 - Dankdag
Het offer van de weduwe
ds. B.D. BoumanMarkus 12:41-44 (tekst: vs 42)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:52)
Woensdag 7 november 2018 - 19:30 - Dankdag
Wacht u, dat gij de HEERE, uw God, niet vergeet
ds. B.D. BoumanDeuteronomium 8:1-20 (tekst: vs 11a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:55:47)
Zondag 4 november 2018 - 09:30
Daniëls gebed (1)
ds. A. KosDaniël 9:1-19 (tekst: vs 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:40)
Zondag 4 november 2018 - 18:00
Daniëls gebed (2)
ds. A. KosDaniël 9:20-27 (tekst: vs 24)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:55)
Zondag 28 oktober 2018 - 09:30
Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden
Doopdienst
ds. B.D. Bouman1 Johannes 1:1-2:2 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:59:00)
Zondag 28 oktober 2018 - 18:00
Ik ben Jozef
ds. G.J. van AsperenGenesis 44:1-45:5 (tekst: 45:3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:37)
Woensdag 24 oktober 2018 - 19:45
De zegen van Izak
Bijbellezing
ds. D. HeemskerkGenesis 27 (tekst: Hebreeën 11:20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:37)
Zondag 21 oktober 2018 - 09:30
De worstelingen van Asaf in de nacht
kand. L.G. de DeugdPsalm 77
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:33)
Zondag 21 oktober 2018 - 18:00
Gods wegen met Israël en Egypte
kand. A.J. SpeksnijderExodus 14:1-14 (tekst: vs 13-14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:09)
Zondag 14 oktober 2018 - 09:30
De val van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 16:4-21 (tekst: vs 20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:50)
Zondag 14 oktober 2018 - 18:00
Gods voorzienigheid
ds. B.D. BoumanGenesis 37:12-17 en Romeinen 8:28-39 (H.C. Zondag 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:30)
Zondag 7 oktober 2018 - 09:30
De verzoeking van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 16:1-3 (tekst: vs 1)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:44)
Zondag 7 oktober 2018 - 18:00
Het geloof in God de Vader
ds. B.D. BoumanEfeze 1:1-14 (H.C. Zondag 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:30)
Zondag 30 september 2018 - 09:30
De HEERE zal door onze kinderen gediend worden
ds. J.R. van VugtPsalm 22:22-32 (tekst: vs 31,32)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:22)
Zondag 30 september 2018 - 18:00
Het geloof geeft verwachting
ds. W. SchinkelshoekHebreeën 10:32 – 11:6 (tekst: vs 1-3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:16)
Zondag 23 september 2018 - 09:30
Jobs huisgodsdienst
Doopdienst
ds. B.D. BoumanJob 1:1-5 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:08)
Zondag 23 september 2018 - 18:00
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Opening Winterwerk
ds. B.D. BoumanLukas 10:25-37 (tekst: vs 29)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:20)
Woensdag 19 september 2018 - 19:45
De hele schepping zucht, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de verlossing van ons lichaam
Bijbellezing
ds. F. van BinsbergenRomeinen 8:18-27 (tekst: vs 22-23)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:28:16)
Zondag 16 september 2018 - 09:30
Wereldgeschiedenis in vogelvlucht (2)
ds. A. KosDaniël 7:9-18 (tekst: vs 13,14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:28)
Zondag 16 september 2018 - 18:00
Wereldgeschiedenis in vogelvlucht (3)
ds. A. KosDaniël 7:15-28 (tekst: vs 25)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:34)
Zondag 9 september 2018 - 09:30
Smaakt en ziet dat de Heere goed is
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanPsalm 34:1-23 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:34:34)
Zondag 9 september 2018 - 18:00
Een belangrijke aansporing om de Heere te vrezen
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanPsalm 34:1-23 (tekst: vs 10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:09)
Dinsdag 4 september 2018 - 19:45
Het juiste zelfonderzoek
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:08:32)
Zondag 2 september 2018 - 09:30
Een ellendige in grote nood
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. Bouman1 Samuël 21:10-15 en Psalm 34 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:16)
Zondag 2 september 2018 - 18:30
Het geloof in de drie-enige God
ds. B.D. BoumanMattheüs 28:16-20 (H.C. Zondag 8)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:43)
Zondag 26 augustus 2018 - 09:30
Jakob ontvangt de boodschap dat Jozef leeft
ds. L.W.Ch. RuijgrokGenesis 45:9-28 (tekst: vs 26-28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:39)
Zondag 26 augustus 2018 - 15:30
De ware Godsvreze
ds. D. Zoet1 Koningen 18:1-16 (tekst: vs 12b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:39)
Vrijdag 24 augustus 2018 - 15:30
Een gebed voor het leven
Huwelijksbevestiging Jonathan Haeser en Janine Klop
ds. K.J. KapteinPsalm 43 (tekst: vs 3a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:19)
Zondag 19 augustus 2018 - 09:30
Een indringend gebed in de hemel, de verhoring van dat gebed en een vreselijk gebed op aarde
ds. J.C. den OudenOpenbaring 6 (tekst: vs 9,10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:35)
Zondag 19 augustus 2018 - 18:00
En er was een zeker rijk mens en er was een zeker bedelaar
ds. L. GroenenbergLukas 16:19-31 (tekst: vs 19a,20a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:09)
Zondag 12 augustus 2018 - 11:30
Hoorders en daders van het Woord
kand. G.M. BoskerJakobus 1:19-27 (tekst: vs 22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:43)
Zondag 12 augustus 2018 - 18:00
Het getuigenis van een zeker levensdoel en van een hoopvol levenseinde
ds. K. ten KloosterFilippenzen 1:12-30 (tekst: vs 21)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:57)
Zondag 5 augustus 2018 - 09:30
De overwinningen van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 15:1-15 (tekst: vs 3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:50)
Zondag 5 augustus 2018 - 18:00
De onderwijzing van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 15:16-20 (tekst: vs 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:07)
Zondag 29 juli 2018 - 09:00
De bruiloft van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 14:8-20 (tekst: vs 14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:25)
Zondag 29 juli 2018 - 18:00
De oudste zoon
ouderling F. Boer (leesdienst, preek ds. J.T. Doornenbal)Lukas 15:25-32
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:25:33)
Zondag 22 juli 2018 - 09:30
Het offer van Manaoch
ds. B.D. BoumanRichteren 13:15-23 (tekst: vs 19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:23)
Zondag 22 juli 2018 - 18:00
Gods leiding van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 13:24-14:7 (tekst: vs 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:39)
Vrijdag 20 juli 2018 - 14:15
In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen
Huwelijksbevestiging Nico den Breejen en Rosanne van Zessen
ds. B.D. BoumanSpreuken 14:1-27 (tekst: vs 26)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:06:31)
Zondag 15 juli 2018 - 09:30
Toebetrouwde prediking
ds. A. KosTitus 1:1-4 (tekst: vs 1b-3a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:53)
Zondag 15 juli 2018 - 18:00
Het oprechte geloof
ds. B.D. BoumanHebreeën 11:1-10 (H.C. Zondag 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:01)
Zondag 8 juli 2018 - 09:30
De geboorteaankoniging van Simson
ds. B.D. BoumanRichteren 13:1-14 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:06)
Zondag 8 juli 2018 - 18:00
De Verlosser van God gegeven
ds. B.D. Bouman1 Timotheüs 2:1-8 (H.C. Zondag 6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:54)
Zondag 1 juli 2018 - 09:30
Beproeving en verzoeking
kand. G.M. BoskerJakobus 1:1-18
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:44)
Zondag 1 juli 2018 - 18:00
Op zoek naar verlossing
ds. B.D. BoumanLukas 18:18-30 (H.C. Zondag 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:36)
Donderdag 28 juni 2018 - 15:00
Een liefdevolle aansporing om in alles naar de Heere te vragen
Huwelijksbevestiging Leo de Ruiter en Marinka van der Stelt
ds. B.D. BoumanPsalm 105:1-11 (tekst: vs 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:47)
Zondag 24 juni 2018 - 09:30
Een dringende aansporing om kinderen godzalig op te voeden
ds. B.D. BoumanEfeze 6:1-9 (tekst: vs 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:30)
Zondag 24 juni 2018 - 18:00
Gods rechtvaardige bestraffing van de zonde
ds. B.D. BoumanRomeinen 5:12-21 (H.C. Zondag 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:38)
Vrijdag 22 juni 2018 - 14:00
De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen
Huwelijksbevestiging Erik van der Sluys en Jacobien Boerman
ds. A. KosPsalm 147 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:00)
Zondag 17 juni 2018 - 09:30
Een dringende opdracht en een genadige verzekering
ds. C. OorschotMattheüs 11:25-30 en 1 Petrus 5:1-14 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:44)
Zondag 17 juni 2018 - 18:00
Door de Heere alleen
ds. A. KosJesaja 43:22-28 (tekst: vers 25)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:29)
Zondag 10 juni 2018 - 09:30
Ik zal u rust geven
Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMattheus 11:25-30 (tekst: vs 28b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:23:07)
Zondag 10 juni 2018 - 18:00
Neemt Mijn juk op u
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMattheus 11:25-30 (tekst: vs 29a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:43)
Donderdag 7 juni 2018 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. B.D. Bouman
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:20:35)
Zondag 3 juni 2018 - 09:30
Een rijke nodiging om tot Christus te komen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. B.D. BoumanMatthéüs 11:20-30 (tekst: vs 28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:57)
Zondag 3 juni 2018 - 18:00
De oorzaak van onze ellende
ds. B.D. BoumanGenesis 1:26-31 en 3:1-8 (H.C. Zondag 3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:03)
Zondag 27 mei 2018 - 09:30
De dief steelt en Jezus geeft
ds. H. BuitinkJohannes 10:1-10 (tekst: vs 1,9,10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:27)
Zondag 27 mei 2018 - 18:00
Een Godprijzende gemeente groeit
ds. J.W. van EstrikHandelingen 2:37-47 (tekst: vs 47)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:03)
Woensdag 23 mei 2018 - 19:45
Gemeenteavond 'Praktisch evangeliseren - hoe doe ik dat?'
ds. W.J. van den Brink
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:15:37)
Maandag 21 mei 2018 - 09:30 - 2e Pinksterdag
Het geheim van zalig worden
Belijdenisdienst
ds. K.J. KapteinRomeinen 10:1-21 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:42)
Zondag 20 mei 2018 - 09:30 - 1e Pinksterdag
De prediking op het Pinksterfeest
ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-21 en 37-41 (tekst: vs 11b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:40)
Zondag 20 mei 2018 - 18:00 - 1e Pinksterdag
De eerste christengemeente in haar armoede ontdekt, tot rijkdom verwekt
ds. C.M. VisserHandelingen 2:1-4 en 4:1-31 (tekst: vs 31b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:15)
Zondag 13 mei 2018 - 09:30
De belofte van Christus aan Zijn weeskerk
ds. J.P. BoitenJohannes 14:1-21 (tekst: vs 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:34)
Zondag 13 mei 2018 - 18:00
Over de kennis van onze ellende
ds. B.D. BoumanRomeinen 3:9-10 (H.C. Zondag 2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:28)
Donderdag 10 mei 2018 - 09:30 - Hemelvaartsdag
De hemelvaart van de Heere Jezus
ds. B.D. BoumanHandelingen 1:4-11 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:54:09)
Zondag 6 mei 2018 - 09:30
De kinderen zijn een erfdeel van de Heere
Doopdienst
ds. B.D. BoumanPsalm 127 (tekst: vs 3a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:48)
Zondag 6 mei 2018 - 18:00
De majesteit van Koning Jezus
ds. G. KaterPsalm 72 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:06)
Zondag 29 april 2018 - 09:30
Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen
kand. Joh. FekkesJohannes 10:1-15 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:51)
Zondag 29 april 2018 - 18:00
Die den Zoon heeft, die heeft het leven
ds. W.M. van der Linden1 Johannes 5:1-13 (tekst: vs 12)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:32)
Zondag 22 april 2018 - 09:30
Het herstel van Petrus
ds. B.D. BoumanJohannes 21:1-19 (tekst: vs 17a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:54:05)
Zondag 22 april 2018 - 18:00
De enige troost in leven en in sterven
ds. B.D. BoumanPsalm 62 (H.C. Zondag 1)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:56)
Woensdag 18 april 2018 - 14:30
Opdat gij in Mij vrede hebt
Bevestigingsdienst
ds. K.J. KapteinJohannes 16:16-33 (tekst: vs 33)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:39)
Woensdag 18 april 2018 - 19:30
Christus zendt Zijn ambassadeurs in deze wereld
Intrededienst
ds. B.D. Bouman2 Korinthe 5:11-21 (tekst: vs 20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:39:15)
Zondag 15 april 2018 - 09:30
Jezus verschijnt aan Zijn leerlingen
ds. W. SchinkelshoekJohannes 20:11-22 (tekst: vs 19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:34)
Zondag 15 april 2018 - 18:00
Een werkelijk gelukkig man
kand. G.K. TerreehorstPsalm 1:1-6
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:30)
Zondag 8 april 2018 - 09:30
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden
ds. K. ten KloosterLukas 24:36-49 (tekst: vs 44-45)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:52)
Zondag 8 april 2018 - 18:00
De eenheid met Christus in leven en sterven
ds. M.W. MuilwijkFilippensen 1:12-26 en 3:4-11 (tekst: vs 21)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:10)
Maandag 2 april 2018 - 09:30 - Tweede Paasdag
Opgewekt met Christus
Doopdienst
ds. A. KosKolossenzen 3:1-11 (tekst: vs 1-3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:41)
Zondag 1 april 2018 - 09:30 - Eerste Paasdag
Door de opgestane Heiland wordt het door Pasen Goede Vrijdag en door Goede Vrijdag Pasen
ds. C. GielenLukas 24:13-35
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:03)
Zondag 1 april 2018 - 18:00 - Eerste Paasdag
Kom en Zie: Jezus is waarlijk opgestaan!
ds. J.R. van VugtJohannes 20:1-10 (tekst: vs 8)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:54:48)
Vrijdag 30 maart 2018 - 09:30 - Goede Vrijdag
Zie, de Mens
ds. C.M. VisserJohannes 18:28-19:7 (tekst: vs 5b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:25:32)
Vrijdag 30 maart 2018 - 19:30 - Goede Vrijdag
Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
ds. K. ten KloosterMarkus 15:21-37 (tekst: vs 33-34)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:29:53)
Zondag 25 maart 2018 - 09:30 - Zevende lijdenszondag
Jezus in het uur van Zijn verheerlijking
kand. D.C. de PaterJohannes 12:20-36 (tekst: vs 27-28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:00)
Zondag 25 maart 2018 - 18:00 - Zevende lijdenszondag
Ik voor u
ds. A.A.F. van de WegJohannes 18:1-11 (tekst: vs 8b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:47)
Zondag 18 maart 2018 - 09:30 - Zesde lijdenszondag
Leven door Jezus' sterven
ds. A. KosMattheüs 7:45-56 (tekst: vs 51b-53)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:25)
Zondag 18 maart 2018 - 18:00 - Zesde lijdenszondag
Wie is aan onze God gelijk?
ds. A. KosJesaja 40:12-31 (tekst: vs 27-29)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:33)
Woensdag 14 maart 2018 - 14:30 - Biddag
De olie van de weduwe
ds. J.L. Schreuders2 Koningen 4:1-7 (tekst: vs 6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:58:18)
Woensdag 14 maart 2018 - 19:30 - Biddag
Jezus behoudt de blinde Bartimeüs
ds. G.T. van AppeldoornMarkus 10:32-52 (tekst: vs 51-52)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:29)
Zondag 11 maart 2018 - 09:30 - Vijfde lijdenszondag
Jezus voor Kajafas
ds. J.C. den ToomMattheus 26:57-68 (tekst: vs 62-64)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:58)
Zondag 11 maart 2018 - 18:00 - Vijfde lijdenszondag
De verloochening van Petrus
ds. J.C. den ToomLukas 22:31-34 en 54-62 (tekst: vs 61)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:10)
Zondag 4 maart 2018 - 09:30 - Vierde lijdenszondag
Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient
Heilig Avondmaal
ds. J.A. KloostermanLukas 22:14-30 (tekst: vs 27b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:03:48)
Zondag 4 maart 2018 - 18:00 - Vierde lijdenszondag
Genade, eer en het goede
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. L. GroenenbergPsalm 84 (tekst: vs 12b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:25)
Woensdag 28 februari 2018 - 19:45
Levensvernieuwing
Bijbellezing
ds. J.C. den Toom2 Korinthe 5:11-21 (tekst: vs 17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:26)
Zondag 25 februari 2018 - 09:30 - Derde lijdenszondag
Doch Jezus zweeg stil
ouderling J. van Zijtveld (Leesdienst, preek van ds. G. Boer)Zacharia 3:1-5 en Mattheüs 26:57-68 (tekst: vs 63a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:58)
Zondag 25 februari 2018 - 15:30 - Derde lijdenszondag
Jezus gezonden om te dienen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A.A.F. van de WegJohannes 4:31-38 (tekst: vs 34)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:23)
Donderdag 22 februari 2018 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. L. Groenenberg
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:06:44)
Zondag 18 februari 2018 - 09:30 - Tweede lijdenszondag
Ik zal mijn geliefden zoon zenden
kand. W.F. 't HartLukas 20:9-19 (tekst: vs 13m)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:24:30)
Zondag 18 februari 2018 - 18:00 - Tweede lijdenszondag
De Koning komt
kand. J.W. BonenbergZacharia 9 (tekst: vs 9-10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:11)
Zondag 11 februari 2018 - 09:30 - Eerste lijdenszondag
De liefde van de Vader voor verloren zonen en dochters
kand. L.G. de DeugdLukas 15:11-32
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:55)
Zondag 11 februari 2018 - 15:30 - Eerste lijdenszondag
De ontroering in de ziel van de Heere Jezus bij de gedachte aan Zijn naderend lijden en sterven
ds. D. ZoetJohannes 12:20-36 (tekst: vs 27-28)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:45)
Zondag 4 februari 2018 - 09:30
Laat de kinderen tot Mij komen
Doopdienst
ds. P.D. van den BoogaardMarkus 10:1-23 (tekst: vs 14b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:29)
Zondag 4 februari 2018 - 18:00
Hoedanig een is Deze
ds. R.W. MulderMattheüs 8:18-34 (tekst: vs 23-27)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:30)
Zondag 28 januari 2018 - 09:30
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij
ds. C. GielenJesaja 40:12-18 en Mattheüs 11:25-30 (tekst: vs 28-30)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:09)
Zondag 28 januari 2018 - 18:00
Jezus brengt Zijn discipelen in de storm
kand. W.F. 't HartMattheüs 8:18-27 (tekst: vs 23-27)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:06)
Woensdag 24 januari 2018 - 19:45
Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen
Bijbellezing
ds. K. ten Klooster1 Korinthe 1:17-31 (tekst: vs 25)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:00)
Zondag 21 januari 2018 - 09:30
Geeft gij hun te eten
ds. A. van WijkLukas 9:10b-22 (tekst: vs 12-17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:48)
Zondag 21 januari 2018 - 18:00
Zijn liefde beter dan leven
ds. A. KosPsalm 63 (tekst: vs 4a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:59)
Zondag 14 januari 2018 - 09:30
De gelijkenis van de verloren penning
ds C.M. VisserLukas 15:1-10 (tekst: vs 8)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:11:11)
Zondag 14 januari 2018 - 18:00
Hoe iemand christen wordt
ds. J. KoppelaarMattheüs 16:1-20 (tekst: vs 17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:12)
Zondag 7 januari 2018 - 09:30
Van wie verwacht u het?
ds. P. de VriesPsalm 25 (tekst: vs 3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:52)
Zondag 7 januari 2018 - 18:00
Waarmee of met Wie het geestelijke leven begint en wordt voortgezet
ds. P. de VriesKolossenzen 2 (tekst: vs 6, 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:26:20)
Maandag 1 januari 2018 - 09:30 - Nieuwjaarsdag
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
kand. A.I. KazenPsalm 4 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:21)
Zondag 31 december 2017 - 09:30 - Oudejaarsdag
Jezus komt….. en Hij gaat
ds. A. KosMarkus 6:1-6
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:59:56)
Zondag 31 december 2017 - 18:00 - Oudejaarsdag
En de deur werd gesloten
ds. L. GroenenbergMattheüs 25:1-13 (tekst: vs 10b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:00)
Dinsdag 26 december 2017 - 10:30 - Tweede Kerstdag
Kerstfeest Zondagschool
-
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:00:15)
Maandag 25 december 2017 - 09:30 - Eerste Kerstdag
Zoon, kribbe en herberg
ds. L. GroenenbergLukas 2:1-14 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:57)
Maandag 25 december 2017 - 18:00 - Eerste Kerstdag
Lofzang van de engelen
kand. G.K. TerreehorstLukas 2:1-20 (tekst: vs 14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:39)
Zondag 24 december 2017 - 09:30 - Vierde Adventszondag
Boodschappers van het kerstevangelie
ds. K. KlopstraLukas 2:8-21 (tekst: vs 13,14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:03)
Zondag 24 december 2017 - 18:00 - Vierde Adventszondag
Als alle lichten doven…. Luister!
ds. A. KosJesaja 51:1-8 (tekst: vs 4-6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:22)
Zondag 17 december 2017 - 09:30 - Derde Adventszondag
De profetie van de komende Messías
ds. W. SchinkelshoekJesaja 9 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:24)
Zondag 17 december 2017 - 18:00 - Derde Adventszondag
Loven, verlossing, zaligheid
ds. L. GroenenbergLukas 1:67-80 (tekst: vs 68, 69)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:51:03)
Zondag 10 december 2017 - 09:30 - Tweede Adventszondag
Drievoudige adventsbede
ds. C. GielenJesaja 63:7 – 64:12 (tekst: vs 1)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:43)
Zondag 10 december 2017 - 18:00 - Tweede Adventszondag
Wat kunnen wij leren van het volk Israël in deze geschiedenis?
ds. G.T. van AppeldoornLukas 1:5-25 (tekst: vs 10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:34)
Woensdag 6 december 2017 - 19:45
Christus verkondigd in de geschiedenis van Absaloms wraak op Amnon
Bijbellezing
ds. W. van Vlastuin2 Samuël 13:23-39
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:10)
Zondag 3 december 2017 - 09:30 - Eerste Adventszondag
Nog is er plaats
Doopdienst
ds. K.J. KapteinExodus 33:17-34:9 (tekst: vs 21)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:00)
Zondag 3 december 2017 - 18:00 - Eerste Adventszondag
Het Woord is vlees geworden
ds. F. van BinsbergenJohannes 1:1-18 (tekst: vs 14a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:24)
Zondag 26 november 2017 - 09:30
Hopen op God in het midden van aanvechtingen
Heilig Avondmaal
ds. S.T. LagendijkPsalm 42 (tekst: vs 4-6)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:25:21)
Zondag 26 november 2017 - 16:00
De Naam des HEEREN is een Sterke Toren
ds. A.A.F. van de WegPsalm 46 en Spreuken 18:1-12 (tekst: vs 10)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:03)
Dinsdag 21 november 2017 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. L. Groenenberg
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:29:37)
Zondag 19 november 2017 - 09:30
Alleen door het geloof
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A. KosMarkus 5:21-34 (tekst: vs 34)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:06)
Zondag 19 november 2017 - 18:00
Door het geloof alleen (2)
ds. A. KosMarkus 5:21-43 (tekst: vs 36)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:33)
Vrijdag 17 november 2017 - 14:30
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is
Huwelijksbevestiging Maarten Bezemer en Lisette Visser
ds. A. KosPsalm 146 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:16)
Zondag 12 november 2017 - 09:30
En Hij moest door Samaria gaan
ds. B.D. BoumanJohannes 4:1-30, 39-42 (tekst: vs 4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:57:01)
Zondag 12 november 2017 - 18:00
Het gebed van Habakuk
kand. W.J. KorvingHabakuk 3 (tekst: vs 17-19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:10)
Zondag 5 november 2017 - 09:30
De proclamatie die uitgaat van koning Hizkia
ds. H. van der Ziel2 Kronieken 30:1-12 (tekst: vs 8)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:15)
Zondag 5 november 2017 - 18:00
Vreugde om een overwonnen vijand
ds. R. van de KampNahum 3 (tekst: vs 19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:13)
Woensdag 1 november 2017 - 14:30 - Dankdag
Bidden en danken
ds. L. GroenenbergLukas 17:11-19 (tekst: vs 16a,17b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:59)
Woensdag 1 november 2017 - 19:30 - Dankdag
De moorman heeft dankdag op de woeste weg
ds. G.J. NoordermeerHandelingen 8:26-40 (tekst: vs 39c)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:28:44)
Zondag 29 oktober 2017 - 09:30
Betekenisvolle ontmoeting
Doopdienst
ds. A. KosJozua 5:13-6:5 (tekst: vs 14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:50:29)
Zondag 29 oktober 2017 - 18:00
De Heere sluit alle menselijke roem uit
kand. T.A. BakkerRichteren 7:1-15 (tekst: vs 1-8)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:15)
Zondag 22 oktober 2017 - 09:30
Tien melaatsen door Jezus genezen
kand.W.J. KorvingLukas 17:1-19 (tekst: vs 17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:44)
Zondag 22 oktober 2017 - 18:00
Jezus is het ware Brood des levens
kand.W.J. KorvingJohannes 6:22-40 (tekst: vs 35)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:28)
Woensdag 18 oktober 2017 - 19:45
Ik ben het, Die met u spreek
Bijbellezing
ds. W. PietersJohannes 4:1-26 (tekst: vs 26)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:23:03)
Zondag 15 oktober 2017 - 09:30
Jezus Christus is de enige deur tot behoud
ds. R.J. OomenJohannes 10:1-18 (tekst: 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:33)
Zondag 15 oktober 2017 - 18:00
Goud, witte klederen en ogenzalf
ds. J.G. van TilburgOpenbaring 3:14-22 (tekst: vs 18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:54)
Zondag 8 oktober 2017 - 09:30
Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid.
ds. P.C. Hoek2 Samuël 16:15-17:14 en Psalm 3 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:46)
Zondag 8 oktober 2017 - 18:00
Zalig waken
ds. W. NobelOpenbaring 16 (tekst: vs 15,16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:43)
Zondag 1 oktober 2017 - 09:30
Verschil tussen goddelozen en rechtvaardigen
kand. A.I. KazenPsalm 92 (tekst: vs 8,13-16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:20)
Zondag 1 oktober 2017 - 18:00
Zalig is hij en zij die voorbereid is op Jezus' komst
ds. L. TreurOpenbaring 16 (tekst: vs 15)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:50)
Zondag 24 september 2017 - 09:30
Vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg is, en wandel daarin; zo zult u rust vinden
ds. K. ten KloosterJeremia 6:1-16 (tekst: vs 16a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:53)
Zondag 24 september 2017 - 14:30
Biddend loslaten in Gods hand
Afscheidsdienst
ds. A. KosPsalm 33 (tekst: vs 22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:30:33)
Woensdag 20 september 2017 - 19:45
Dit is het brood, dat de HEERE u te eten gegeven heeft
Bijbellezing
ds. P.C. HoekExodus 16:1-15 (tekst: vs 15b) en Johannes 6:22-40
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:50)
Zondag 17 september 2017 - 09:30
Reacties op de ontmoeting met de Zoon van God
ds. A. KosMarkus 5:1-20 (tekst: vs 17,18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:41)
Zondag 17 september 2017 - 18:00
Gebed van een christen: Van U zijn alle dingen
ds. A. Kos1 Timotheüs 1:12-17 (HC Zondag 52 v/a 128-129)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:18)
Zondag 10 september 2017 - 09:30
Oog voor elkaar met het oog op Zijn toekomst
Opening winterwerk
ds. A. Kos1 Thessalonicenzen 5:1-11 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:37)
Zondag 10 september 2017 - 18:00
Volgt Christus’ gezindheid na
ds. M.W. MuilwijkFilippenzen 1:27-2:11 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:17)
Zondag 3 september 2017 - 09:30
De HEERE geeft vrede
Heilig Avondmaal
ds. A. KosJesaja 57:14-21 (tekst: vs 19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:15:58)
Zondag 3 september 2017 - 18:00
Gebed van een christen: bewaring
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. A. Kos1 Korinthe 10:1-22 (HC zondag 52 v/a 127)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:34)
Vrijdag 1 september 2017 - 14:30
Gebed om onderwijs
Huwelijksbevestiging Laurens van Vuuren en Janneke den Ouden
ds. A. KosPsalm 86 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:05)
Woensdag 30 augustus 2017 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. A. Kos
DownloadenBeluisteren  (Duur: 57:23)
Zondag 27 augustus 2017 - 09:30
Op deze zal Ik zien
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A. KosJesaja 66:1-6 (tekst: vs 2b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:07)
Zondag 27 augustus 2017 - 18:00
Gebed van een christen: vergeving
ds. A. KosPsalm 32 (HC Zondag 51)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:17)
Zondag 20 augustus 2017 - 09:30
Wie is Deze?
ds. A. KosMarkus 4:35-41
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:14)
Zondag 20 augustus 2017 - 18:00
Leven vanuit God
ds. A. KosMattheüs 6:19-34 (HC Zondag 50)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:29:02)
Zondag 13 augustus 2017 - 09:30
Een ding ontbreekt u
ds. C.M. BuijsMarkus 10:10-27 (tekst: vs 21a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:45)
Zondag 13 augustus 2017 - 18:00
Een ding doe ik
ds. C.M. BuijsFilippenzen 3:1-16 (tekst: vs 14a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:49:38)
Zondag 6 augustus 2017 - 11:00
Hoe een schuldig zondaar voor de Heere kan leven
ds. M.W. MuilwijkPsalm 130 (tekst: vs 3,4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:22)
Zondag 6 augustus 2017 - 18:30
De wonderlijke, gehoorde en vertroostende prediking
ds. L. GroenenbergHandelingen 7:54-8:8 (tekst: vs 5b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:00)
Zondag 30 juli 2017 - 12:00
De voorbereiding van Gideon
ds. B.D. BoumanRichteren 7:1-15 (tekst: vs 7)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:37)
Zondag 30 juli 2017 - 18:00
De verheerlijkte Christus is voor Zijn gemeente op de aarde de Opstanding en het Leven
ds. A.P. MuilwijkHandelingen 9:23-43 (tekst: vs 31b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:05)
Zondag 23 juli 2017 - 11:30
De bekering van de kamerling
ds. C.M. VisserHandelingen 8:26-40 (tekst: vs 37)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:19)
Zondag 23 juli 2017 - 19:00
Een verstandige vrouw en een dwaze man
ds. J.W. van Estrik1 Samuël 25:1-13 (tekst: vs 3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:52:11)
Zondag 16 juli 2017 - 09:30
De komst van het Koninkrijk in Gods hand
ds. A. KosMarkus 4:26-34 (tekst: vs 26-32)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:27:43)
Zondag 16 juli 2017 - 18:00
Gebed van een christen: Zijn wil
ds. A. KosPsalm 119:129-144 (HC Zondag 49)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:25:17)
Woensdag 12 juli 2017 - 13:45
De Heere is mijn Herder
Huwelijksbevestiging Coen Adriaanse en Gerrine Groothedde
ds. A. KosPsalm 23 (tekst: vs 1b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:42)
Zondag 9 juli 2017 - 09:30
Hoop in vertwijfeling
ds. A.KosPsalm 42 (tekst: vs 12)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:05)
Zondag 9 juli 2017 - 15:30
De bekering van Mattheüs
ds. D. ZoetMattheüs 9:1-13 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:52)
Zondag 2 juli 2017 - 09:30
Zoekt de dingen die boven zijn
ds. P. de VriesKolossenzen 3:1-17 (tekst: vs 1-4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:25:41)
Zondag 2 juli 2017 - 18:00
Gebed van een christen: Zijn Koninkrijk
ds. A. KosJohannes 10:7-18 (HC Zondag 48)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:35)
Donderdag 29 juni 2017 - 14:30
Eensgezind in het huwelijk door Jezus Christus alleen
Huwelijksbevestiging Niels Duijzer en Christine van den Boogaard
ds. P.D. van den BoogaardFilippenzen 2:1-11 (tekst: vs 2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:54:34)
Zondag 25 juni 2017 - 09:30
Verlangen naar Christus (2)
Heilig Avondmaal
ds. A. KosHooglied 1 (tekst: vs 3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:06:26)
Zondag 25 juni 2017 - 18:00
Leven uit Christus
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. A. KosHooglied 1 (tekst: vs 12-14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:22)
Donderdag 22 juni 2017 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. A. Kos
DownloadenBeluisteren  (Duur: 50:42)
Zondag 18 juni 2017 - 09:30
Verlangen naar Christus
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A. KosHooglied 1 (tekst: vs 2,3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:28)
Zondag 18 juni 2017 - 18:00
Gebed van een christen: Zijn Naam
ds. A. KosJohannes 17:1-8 (HC Zondag 47)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:24:37)
Zondag 11 juni 2017 - 09:30
Blijdschap als vrucht van de Heilige Geest
ds. J.A. KloostermanHandelingen 8:26-40 (tekst: vs 39b)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:34)
Zondag 11 juni 2017 - 18:00
De gave van de Geest
ds. R.W. MulderJohannes 14 (tekst: vs 15-17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:00)
Maandag 5 juni 2017 - 09:30 - Tweede Pinksterdag
Getroost leven uit Gods genade
Belijdenisdienst
ds. A. Kos2 Thessalonicenzen 2:13-17 (tekst: vs 16,17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:15:02)
Zondag 4 juni 2017 - 09:30 - Eerste Pinksterdag
Pinkstertroost voor het hart
ds. A. KosHandelingen 2:37-41 (tekst: vs 38,39)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:53:35)
Zondag 4 juni 2017 - 18:00 - Eerste Pinksterdag
Gebed van een christen: tot Vader!
ds. A. KosRomeinen 8:12-18 (HC Zondag 46)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:57)
Zondag 28 mei 2017 - 09:30
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond
ds. C.M. VisserHebreeën 2 (tekst: vs 8b,9a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:32:00)
Zondag 28 mei 2017 - 18:00
Gebed voor een christen: hoe?
ds. A. Kos1 Koningen 18:42-46 (HC Zondag 45)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:46)
Donderdag 25 mei 2017 - 09:30 - Hemelvaartsdag
Toegang tot God
ds. A. KosHebreeën 10:19-31 (tekst: vs 22)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:44)
Zondag 21 mei 2017 - 09:30
Wat de toekomst brengen moge
ds. A.A.F. van de WegJohannes 21:15-25 (tekst: vs 18,19)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:43:25)
Zondag 21 mei 2017 - 18:00
Christus roept ons op om onze eerste liefde te hervinden
ds. S.T. LagendijkOpenbaring 1:9-2:7
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:36)
Zondag 14 mei 2017 - 09:30
Verborgenheid en openbaarheid van het Koninkrijk
ds. A. KosMarkus 4:21-25
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:03)
Zondag 14 mei 2017 - 18:00
Gebed voor een christen: Waarom?
ds. A. Kos1 Thessalonicenzen 5:12-28 (HC Zondag 45 v/a 116)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:25:15)
Zondag 7 mei 2017 - 09:30
De ontvangst van het Koninkrijk
ds. A. KosMarkus 4:1-20 (tekst: vs 14-20)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:46:43)
Zondag 7 mei 2017 - 18:00
Verlangend leven (2)
ds. A. KosRomeinen 7:14-26 (HC Zondag 44)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:30:50)
Zondag 30 april 2017 - 09:30
De verborgenheid van het Koninkrijk van God
ds. A. KosMarkus 4:1-12 (tekst: vs 11,12)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:48:06)
Zondag 30 april 2017 - 18:00
Verlangend leven
ds. A. KosRomeinen 7:7-13 (HC Zondag 44)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:10)
Zondag 23 april 2017 - 09:30
Jezus Christus is de Levende
kand. W. van KlinkenOpenbaring 1:1-20 (tekst: vs 17b,18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:39)
Zondag 23 april 2017 - 18:00
Een ontmoeting zonder gesloten deuren; Jezus openbaart zich aan Zijn discipelen bij de zee van Tiberias
ds. P.D. van den BoogaardJohannes 21:1-14 (tekst: vs 12)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:31:29)
Maandag 17 april 2017 - 09:30 - Tweede Paasdag
Onderwijs van de Opgestane
ds. A. KosJohannes 20:11-18 (tekst: vs 17,18)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:58)
Zondag 16 april 2017 - 09:30 - Eerste Paasdag
Opstandingsleven
ds. A. KosMarkus 16:1-8 (tekst: Romeinen 6:3,4)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:57:31)
Zondag 16 april 2017 - 18:00 - Eerste Paasdag
Christus verheerlijkt de Vader onder Zijn broederen
ds. M.W. MuilwijkPsalm 22 (tekst: vs 23)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:35)
Vrijdag 14 april 2017 - 09:30 - Goede Vrijdag
De uitroep van de hoofdman bij Jezus' kruis
ds. G. KaterMarkus 15:33-47 (tekst: vs 39)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:44:43)
Vrijdag 14 april 2017 - 19:30 - Goede Vrijdag
Christus’ overwinning aan het kruis
ds. A. KosJohannes 19:28-30 en Openbaring 12:7-12 (tekst: vs 10-11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:37:54)
Zondag 9 april 2017 - 09:30 - Zevende Lijdenszondag
De grond van zaligheid: Christus
ds. A. KosMarkus 14:32-42 (tekst: Hebreeën 5:7-9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:53)
Zondag 9 april 2017 - 18:00 - Zevende Lijdenszondag
Opbouwend spreken
ds. A. KosSpreuken 15:1-4 en Johannes 18:33-38 (HC Zondag 43)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:59)
Zondag 2 april 2017 - 09:30 - Zesde Lijdenszondag
Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn
ds. L. GroenenbergLukas 23:33-43 (tekst: vs 42-43)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:13)
Zondag 2 april 2017 - 18:30 - Zesde Lijdenszondag
Jezus’ zorg voor de zorgeloze Petrus
ds. A.A.F. van de WegLukas 22:24-34 (tekst: vs 31-32)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:35:08)
Zondag 26 maart 2017 - 09:30 - Vijfde Lijdenszondag
Wie is deze Zoon des mensen?
ds. A. KosJohannes 12:27-36 (tekst: vs 31-33)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:02:04)
Zondag 26 maart 2017 - 18:00 - Vijfde Lijdenszondag
Leven van Gods Gave / gaven
ds. A. KosMicha 6:1-16 (HC Zondag 42)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:13)
Zondag 19 maart 2017 - 09:30 - Vierde Lijdenszondag
De Zoon des mensen verhoogd
ds. A. KosNumeri 21:4-9 en Johannes 3:14,15 (=tekst)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 3:00:57)
Zondag 19 maart 2017 - 18:00 - Vierde Lijdenszondag
Verheerlijkt God in uw lichaam
ds. A. Kos1 Korinthe 6:12-20 (HC Zondag 41)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:56)
Zondag 12 maart 2017 - 09:30 - Derde Lijdenszondag
De bereiding van het Pascha
ds. G. de GreefExodus 12:1-14 en Markus 14:12-16
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:23)
Zondag 12 maart 2017 - 18:00 - Derde Lijdenszondag
De Heere Jezus toont Zijn macht als de Zoon van God
ds. S.T. LagendijkLukas 4:31-44
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:30)
Woensdag 8 maart 2017 - 14:30 - Biddag
God hoort!
ds. A. KosGenesis 21:8-21 (tekst: vs 17)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:25:34)
Woensdag 8 maart 2017 - 19:30 - Biddag
Twee grote vragen op biddag
ds. A. KosJeremia 14:20-15:7,15-21 (tekst: vs 1,19a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:50)
Zondag 5 maart 2017 - 09:30 - Tweede Lijdenszondag
Jezus draagt Zijn kruis
Heilig Avondmaal
ds. A. KosJohannes 19:8-18 (tekst: vs 17a)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:13:12)
Zondag 5 maart 2017 - 18:00 - Tweede Lijdenszondag
Onderweg naar de toekomst
Dankzegging Heilig Avondmaal
ds. A. KosHebreeën 13:9-17 (tekst: vs 13,14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:44)
Woensdag 1 maart 2017 - 19:45
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
ds. A. Kos
DownloadenBeluisteren  (Duur: 56:25)
Zondag 26 februari 2017 - 09:30 - Eerste Lijdenszondag
Zie, de Mens!
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A. KosJohannes 19:1-7 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:42:12)
Zondag 26 februari 2017 - 18:00 - Eerste Lijdenszondag
De boodschap van het kruis
ds. A.P. Muilwijk1 Korinthe 1:18-2:5 (tekst: vs 2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:52)
Zondag 19 februari 2017 - 09:30
Nu dan, sterk mijn handen….
ds. A. KosNehemia 6:1-15 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:13)
Zondag 19 februari 2017 - 18:00
Van twee tot één
ds. A. Kos1 Petrus 3:1-7 (HC Zondag 41)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:23:46)
Woensdag 15 februari 2017 - 19:30
Jona's gebed in de vis
Bijbellezing
ds. W. PietersJona 1 (tekst: Jona 2)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:28:26)
Zondag 12 februari 2017 - 09:30
Omwille van de vreze Gods
ds. A. KosNehemia 5 (tekst: vs 9)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:25)
Zondag 12 februari 2017 - 18:00
Het huwelijk
ds. A. KosGenesis 2:18-25 (HC Zondag 41)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:36:57)
Zondag 5 februari 2017 - 09:30
Kom en zie
ds. K.J. KapteinJohannes 1:35-52 (tekst: vs 47)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:43)
Zondag 5 februari 2017 - 18:30
Lot uit Sodom
ds. IJ.R. BijlGenesis 19:1-29 (tekst: vs 1a,15,16)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:32)
Zondag 29 januari 2017 - 09:30
Hoe schijn bedriegt
ds. A. KosEsther 6
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:40:58)
Zondag 29 januari 2017 - 18:00
Waardevol leven
ds. A. KosMattheüs 5:43-48 HC Zondag 40
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:26:11)
Zondag 22 januari 2017 - 09:30
Beroep op Gods verbondstrouw
ds. A. KosPsalm 22:1-12 (tekst: vs 11)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:57:28)
Zondag 22 januari 2017 - 18:00
Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan
ds. G.T. van AppeldoornLukas 12:54 – 13:9 (tekst: vs 5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:41:07)
Woensdag 18 januari 2017 - 19:30
Sions heerlijke toekomst
Bijbellezing
ds. K. KlopstraPsalm 67 en Jesaja 1:28 – 2:5 (tekst: vs 2,3)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:34:26)
Zondag 15 januari 2017 - 09:30
Als iemand Mij dient...
ds. A. KosJohannes 12:20-33 (tekst: vs 26)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 2:07:31)
Zondag 15 januari 2017 - 18:00
Gezag: vrijheid of gebondenheid?
ds. A. Kos2 Petrus 2:12-22 (HC Zondag 39)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:38:56)
Zondag 8 januari 2017 - 09:30
Het Woord is vlees geworden
ds. P. de VriesJohannes 1:1-18 (tekst: vs 14)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:45:53)
Zondag 8 januari 2017 - 18:00
Het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld wegneemt
ds. P. de VriesJohannes 1:19-34 (tekst: vs 29)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:39:43)
Zondag 1 januari 2017 - 09:30 - Nieuwjaarsdag
Een Kind is ons geboren: Vader der eeuwigheid
ds. A. KosRomeinen 8:18-28 (tekst: Jesaja 9:5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:47:03)
Zondag 1 januari 2017 - 18:00 - Nieuwjaarsdag
Een Kind is ons geboren: Vredevorst
ds. A. KosEfeze 2:11-22 (tekst: Jesaja 9:5)
DownloadenBeluisteren  (Duur: 1:33:40)
Array ( )

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt