ONDERWEG?

Titus 2:11-13

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus.

De evangelisatiecommissie is in 2012 opgericht om de evangelisatie vanuit de gemeente meer gestructureerd te laten verlopen. Het initiatief voor het oprichten van deze commissie is uitgegaan van de kerkenraad, die de gehele verantwoordelijkheid voor de bezinning en toerusting binnen de gemeente draagt. Een deel van de evangelisatiewerkzaamheden heeft de kerkenraad uitbesteed aan de commissie die rechtstreeks valt onder de kerkenraad en hieraan ook haar bevoegdheden ontleent. De commissie bestaat uit 4 personen.

Missies
De evangelisatiecommissie heeft de volgende missies: mensen in contact brengen met het Woord van de levende God en het vormen van een gemeente waarin iedereen bereid is om te getuigen in woord en/of daad en missionair werk te verrichten in aansluiting op ieders gaven en talenten.

Visie op de uitvoering van de evangelisatie
De visie van de commissie op de realisatie van haar missie is:

  • Als christelijke gemeente zichtbaar zijn voor onze medeburgers om zo ook de mensen te bereiken die niet bereikt worden door relatie evangelisatie;
  • Een getuige zijn van Hem in woord en daad op de plaats waar God ons heeft gesteld;
  • Als gemeente zichtbaar zijn door algemene acties en uitnodigingen.

Activiteiten
Deze visie laat zich vertalen naar de volgende activiteiten: het verspreiden van een evangelisatiefolder in relevante gemeentes, evangelisatie onder allochtonen, Bijbelverspreiding in nieuwbouwwijken of aan nieuwe inwoners, Bijbelkiosk of kraampje op de markt of braderie, het organiseren van een open huis, plaatsen van rekken met evangelisatiemateriaal, samenwerking met andere kerken uit de omgeving en zeer zeker ook: het ondersteunen, opwekken en toerusten van de gemeente om het evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verspreiden en zo mensen tot Jezus Christus te leiden. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen als commissie realiseren en rekenen wij op ondersteuning vanuit de gemeente.

De commissie gaat zich binnenkort beraden welke van bovengenoemde activiteiten we deze winter op zullen gaan starten. We rekenen op uw hulp!

KERKDIENSTEN

Woensdag 23 mei 2018
23May
Voorganger: ds. W.J. van den Brink - Gemeenteavond 'Praktisch evangeliseren - hoe doe ik dat?'
Tijd: 19:45 uur
Zondag 27 mei 2018
27May
Voorganger: ds. H. Buitink
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. J.W. van Estrik
Tijd: 18:00 uur
Zondag 3 juni 2018
3Jun
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Voorbereiding Heilig Avondmaal
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 10 juni 2018
10Jun
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Heilig Avondmaal
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Dankzegging Heilig Avondmaal
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt