Notice: Array to string conversion in /home/vhosting/ae/vhost0048785/domains/hhghardinxveld-sliedrecht.nl/htdocs/www/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Notice: Array to string conversion in /home/vhosting/ae/vhost0048785/domains/hhghardinxveld-sliedrecht.nl/htdocs/www/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Notice: Array to string conversion in /home/vhosting/ae/vhost0048785/domains/hhghardinxveld-sliedrecht.nl/htdocs/www/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

ONDERWEG?

Jesaja 54:4-5

Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.

De evangelisatiecommissie is in 2012 opgericht om de evangelisatie vanuit de gemeente meer gestructureerd te laten verlopen. Het initiatief voor het oprichten van deze commissie is uitgegaan van de kerkenraad, die de gehele verantwoordelijkheid voor de bezinning en toerusting binnen de gemeente draagt. Een deel van de evangelisatiewerkzaamheden heeft de kerkenraad uitbesteed aan de commissie die rechtstreeks valt onder de kerkenraad en hieraan ook haar bevoegdheden ontleent. De commissie bestaat uit 4 personen.

Missies
De evangelisatiecommissie heeft de volgende missies: mensen in contact brengen met het Woord van de levende God en het vormen van een gemeente waarin iedereen bereid is om te getuigen in woord en/of daad en missionair werk te verrichten in aansluiting op ieders gaven en talenten.

Visie op de uitvoering van de evangelisatie
De visie van de commissie op de realisatie van haar missie is:

  • Als christelijke gemeente zichtbaar zijn voor onze medeburgers om zo ook de mensen te bereiken die niet bereikt worden door relatie evangelisatie;
  • Een getuige zijn van Hem in woord en daad op de plaats waar God ons heeft gesteld;
  • Als gemeente zichtbaar zijn door algemene acties en uitnodigingen.

Activiteiten
Deze visie laat zich vertalen naar de volgende activiteiten: het verspreiden van een evangelisatiefolder in relevante gemeentes, evangelisatie onder allochtonen, Bijbelverspreiding in nieuwbouwwijken of aan nieuwe inwoners, Bijbelkiosk of kraampje op de markt of braderie, het organiseren van een open huis, plaatsen van rekken met evangelisatiemateriaal, samenwerking met andere kerken uit de omgeving en zeer zeker ook: het ondersteunen, opwekken en toerusten van de gemeente om het evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verspreiden en zo mensen tot Jezus Christus te leiden. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen als commissie realiseren en rekenen wij op ondersteuning vanuit de gemeente.

De commissie gaat zich binnenkort beraden welke van bovengenoemde activiteiten we deze winter op zullen gaan starten. We rekenen op uw hulp!

KERKDIENSTEN

Zondag 24 maart 2019
- 4e Lijdenszondag
24Mar
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 31 maart 2019
- 5e Lijdenszondag
31Mar
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 7 april 2019
- 6e Lijdenszondag
7Apr
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 14 april 2019
- 7e Lijdenszondag
14Apr
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. C.M. Buijs
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt