Welkom bij de liveuitzending van de HHG Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht

Preken archief van de HHG Hardinxveld-Giessendam

De preken van de afgelopen weken.

Datum Predikant Tekst Bijzonderheden Thema Aanvullend Naluisteren
Zondag 25 oktober 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman Afspelen
Zondag 25 oktober 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman Afspelen
Zondag 18 oktober 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 3:1-16 (tekst: vs 3)Over de wedergeboorteDoopdienst Afspelen
Zondag 18 oktober 2020 - 18:00ds. A. Kos2 Koningen 2:1-18 (tekst: vs 13-18)Elia gaat, de HEERE blijft Afspelen
Woensdag 14 oktober 2020 - 19:45ds. D. HeemskerkHebreeën 2:1-18 (tekst: vs 1-3)Sterke aansporing; krachtige verzekering; ernstige waarschuwingBijbellezing Afspelen
Zondag 11 oktober 2020 - 09:30ds. M. van SligtenhorstExodus 11:1-10 (tekst: vs 7)Afzondering Afspelen
Zondag 11 oktober 2020 - 18:00ds. P.C. Hoek1 Thessalonicensen 5:12-28 (tekst: vs 16-18)Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles Afspelen
Zondag 4 oktober 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 5:12-28 (tekst: vs 24)Hij die u roept is getrouw, Die het ook doen zalBelijdenisdienst Afspelen
Zondag 4 oktober 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 7:14-26 (H.C. Zondag 49)Uw wil geschiede Afspelen
Zondag 27 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 6:1-7 (tekst: vs 6)De uitredding door Elisa Afspelen
Zondag 27 september 2020 - 18:00ds. N.A Donselaar2 Koningen 2:1-25 (tekst: vs 19,21,23,24)Elisa: God is heil Afspelen
Zondag 20 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:15-27 (tekst: vs 25b)De ontmaskering door Elisa Afspelen
Zondag 20 september 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 99 (H.C. Zondag 48)Uw Koninkrijk komeOpening Winterwerk Afspelen
Donderdag 17 september 2020 - 16:30ds. B.D. BoumanPsalm 25:1-22 (tekst: vs 3a)Ja allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd wordenHuwelijksbevestiging Nils Stijnen en Geerlize van Beijnum Afspelen
Woensdag 16 september 2020 - 19:45ds. C. GielenEfeze 4:17-25 en 2 Petrus 1:1-4Geloof en geloof, Leven en leven, Natuur en natuurBijbellezing Afspelen
Zondag 13 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:9-19 (tekst: vs 16)De afwijzing van Elisa Afspelen
Zondag 13 september 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 115 (H.C. Zondag 47)De eerste bede: Uw Naam worde geheiligd Afspelen
Zondag 6 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:1-14 (tekst: vs 14)De genezing door ElisaDoopdienst Afspelen
Zondag 6 september 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheus 7:7-12 (H.C. Zondag 46)De aanhef van het gebed Afspelen
Zondag 30 augustus 2020 - 11:45ds. J. JoppePsalm 78:1-22 (tekst: vs 4-7)Een Bijbelse opdracht om Gods daden bekend te maken Afspelen
Zondag 30 augustus 2020 - 18:00ds. P. den OudenPsalm 84:1-13 (tekst: vs 6)Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn Afspelen
Zondag 23 augustus 2020 - 09:15ds. R.W. Mulder1 Samuël 19:1-17Drieërlei houding ten opzichte van de Heere en Zijn gezalfde Afspelen
Zondag 23 augustus 2020 - 18:30kand. S.V. van der MeerRomeinen 8:1-17 (tekst: vs 15)De Geest leidt Gods kinderen in het allergrootste voorrecht Afspelen
Zondag 16 augustus 2020 - 12:00ds. P.D. van den BoogaardGalaten 5:13-26 (tekst: vs 24)Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden Afspelen
Zondag 16 augustus 2020 - 18:00stud. A. den HartogPsalm 25:1-22De Heere aanroepen om wie Hij is Afspelen
Zondag 9 augustus 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:38-44 (tekst: vs 43) en Markus 6:30-44De zorg van Elisa Afspelen
Zondag 9 augustus 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:1-9 (tekst: vs 8c)De nodiging tot Elisa Afspelen
Donderdag 6 augustus 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanMattheüs 6:19-34 (tekst: vs 33-34)Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheidHuwelijksbevestiging Hermen van Dijk en Leandra van Vuuren Afspelen
Zondag 2 augustus 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 78:1-24 (tekst: vs 4)Gods bevel om de kinderen te onderwijzenDoopdienst Afspelen
Zondag 2 augustus 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:28-41 (tekst: vs 40)Het onderwijs van Elisa Afspelen
Zondag 26 juli 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:1-7 (tekst: vs 3-4)De bewogenheid van Elisa Afspelen
Zondag 26 juli 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:8-37 (tekst: vs 27)De vertroosting door Elisa Afspelen
Zondag 19 juli 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLeviticus 12:1-8 (tekst: vs 7a)Het geboorteofferDoopdienst Afspelen
Zondag 19 juli 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 3:1-27 (tekst: vs 11a)De raadgeving van Elisa Afspelen
Zondag 12 juli 2020 - 09:30ds. W.M. van der LindenGenesis 15:1-6En Hij rekende het hem tot gerechtigheid Afspelen
Zondag 12 juli 2020 - 13:30Afsluiting ZondagsschoolAfscheid oudste kinderen Afspelen
Zondag 12 juli 2020 - 18:30ds. B.D. BoumanLukas 11:1-13 (H.C. Zondag 45)Het oprechte gebed Afspelen
Zondag 5 juli 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 51:1-21 (tekst: vs 4)Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zondeDoopdienst Afspelen
Zondag 5 juli 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 7:14-26 (H.C. Zondag 44, vr+antw 114-115)De prediking van de wet Afspelen
Woensdag 1 juli 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanSpreuken 3:1-12 (tekst: vs 5-6)Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht makenHuwelijksbevestiging Harry Rietveld en Francien de Bruin Afspelen
Zondag 28 juni 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheus 15:21-28 (tekst: vs 28m)O vrouw! groot is uw geloof Afspelen
Zondag 28 juni 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanJozua 7:16-26 en Mattheus 5:27-32 (H.C. Zondag 44, vr+antw 113)Gij zult niet begeren iets wat uws naasten is Afspelen
Zaterdag 27 juni 2020 - 19:30ouderling A. StruikPsalm 115:1-18Weeksluiting Afspelen
Vrijdag 26 juni 2020 - 14:30ds. B.D. BoumanJohannes 2:1-12 (tekst: vs 2a)En Jezus was ook genoodHuwelijksbevestiging Arwin Adriaanse en Adriënne Hovestadt Afspelen
Woensdag 24 juni 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanPsalm 146:1-10 (tekst: vs 5)Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den Heere, zijn God isHuwelijksbevestiging Henk Kroon en Dineke den Hollander Afspelen
Woensdag 24 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 17-25 (tekst: vs 24-25)De bemoediging van JudasMeditatief moment Afspelen
Zondag 21 juni 2020 - 09:30ds. F. van BinsbergenPsalm 123:1-4 (tekst: vs 3) en Lukas 18:1-8Zijt ons genadig, o Heere! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat Afspelen
Zondag 21 juni 2020 - 18:00kand. A.S. MiddelkoopRomeinen 12:1-21 (tekst: vs 3)Christelijke navolging sluit zelfverheffing (niet) uit Afspelen
Zaterdag 20 juni 2020 - 19:30ouderling F. Boer1 Johannes 1:5-2:6Weeksluiting Afspelen
Woensdag 17 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 8-23 (tekst: vs 21a)De aansporing van JudasMeditatief moment Afspelen
Zondag 14 juni 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 2:15-25 (tekst: vs 23)De verwerping van ElisaDoopdienst Afspelen
Zondag 14 juni 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 4:17-32 (H.C. Zondag 43)Gij zult geen valse getuigenis spreken Afspelen
Zaterdag 13 juni 2020 - 19:30ouderling B.W. BoermanZacharia 4:1-14Weeksluiting Afspelen
Woensdag 10 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 1-16 (tekst: vs 11a)De waarschuwing van JudasMeditatief moment Afspelen
Zondag 7 juni 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 4:1-9 (tekst: vs 7)Een avondgebed van David Afspelen
Zondag 7 juni 2020 - 15:30ds. D. ZoetRomeinen 8:18-30 (tekst: vs 22-23)Een drieërlei zuchten Afspelen
Zaterdag 6 juni 2020 - 19:15ds. B.D. BoumanPsalm 27:1-14 (tekst: vs 4)Weeksluiting Afspelen
Woensdag 3 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 1-4 (tekst: vs 3b)Opdat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd isMeditatief moment Afspelen
Maandag 1 juni 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:14-47 (tekst: vs 47b)Tweede PinksterdagEn de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden Afspelen
Zondag 31 mei 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-13 (tekst: vs 4)Eerste PinksterdagDe vervulling met de Heilige Geest Afspelen
Zondag 31 mei 2020 - 18:00ds. K.J. KapteinHandelingen 7:35-60 (tekst: vs 55)Eerste PinksterdagStefanus vol van de Geest Afspelen
Zaterdag 30 mei 2020 - 19:30ouderling. P.A. den BreejenMicha 7:7-20Weeksluiting Afspelen
Woensdag 27 mei 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 3:1-21 (tekst: vs 16)De HEERE zal uit Sion brullenMeditatief moment Afspelen
Zondag 24 mei 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 2:15-22 (tekst: vs 21)De reiniging door Elisa Afspelen
Zondag 24 mei 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 25:13-16 en Efeze 4:17-32 (H.C. Zondag 42)Gij zult niet stelen Afspelen
Zaterdag 23 mei 2020 - 19:30ouderling G. KroonRomeinen 8:1-17Weeksluiting Afspelen
Donderdag 21 mei 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:50-53 (tekst: vs 51)HemelvaartsdagDe hemelaart van Christus Afspelen
Zondag 17 mei 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 2:1-18 (tekst: vs 14)De bevestiging van Elisa Afspelen
Zondag 17 mei 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 19:1-12 en 1 Korinthe 6:1-20 (H.C. Zondag 41)Gij zult niet echtbreken Afspelen
Zaterdag 16 mei 2020 - 19:30ouderling J. van ZijtveldHandelingen 1:1-12Weeksluiting Afspelen
Woensdag 13 mei 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 3:1-15 (tekst: vs 12b)Ik zal zitten om te richtenMeditatief moment Afspelen
Zondag 10 mei 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 19:9-21 (tekst: vs 19b) en Lukas 14:25-35De roeping van Elisa Afspelen
Zondag 10 mei 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 5:17-22 (H.C. Zondag 40)Gij zult niet doodslaan Afspelen
Zaterdag 9 mei 2020 - 19:30ouderling F. BoerFilippenzen 4:1-7Weeksluiting Afspelen
Woensdag 6 mei 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 2:28-32 (tekst: vs 32a)En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden wordenMeditatief moment Afspelen
Zondag 3 mei 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24: 36-49 (tekst: vs 47) en Johannes 15:23-16:15Christus’ opdracht aan Zijn discipelen Afspelen
Zondag 3 mei 2020 - 18:00ds. K. KlopstraJohannes 20:19-31 (tekst: vs 29)Zalig zijn zij, die niet gezien zullen hebben, en toch geloofd zullen hebben Afspelen
Zaterdag 2 mei 2020 - 19:30ouderling B.W. BoermanJohannes 3:1-21Weeksluiting Afspelen
Woensdag 29 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 2:18-27 (tekst: vs 18)Hij zal Zijn volk verschonenMeditatief moment Afspelen
Zondag 26 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:36-45 (tekst: vs 36)De opgestane Christus die Zijn leerlingen ontmoet Afspelen
Zondag 26 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 6:1-9 en 1 Petrus 2:11-25 (H.C. Zondag 39)Eert uw vader en uw moeder Afspelen
Zaterdag 25 april 2020 - 19:30ouderling A. StruijkJohannes 21:15-19Weeksluiting Afspelen
Woensdag 22 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 2:1-17 (tekst: vs 12)Bekeert u tot MijMeditatief moment Afspelen
Zondag 19 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:13-35 (tekst: vs 29) en 2 Petrus 1:16-21Christus’ onderwijs aan de Emmaüsgangers Afspelen
Zondag 19 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 5:12-15 en Psalm 84:1-13 (H.C. Zondag 38)Gods rustdag Afspelen
Zaterdag 18 april 2020 - 19:30ouderling P.A. den BreejenLukas 24:36-49Weeksluiting Afspelen
Vrijdag 17 april 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanJohannes 11:14-27 (tekst: vs 25)Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorvenRouwdienst dhr. P. Drinkwaard Afspelen
Woensdag 15 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanEzechiël 33:1-11 en Joël 2:1-12 (tekst: vs 1)Blaast de bazuin te SionMeditatief moment Afspelen
Maandag 13 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:13-26 (tekst: vs 15-17)Tweede PaasdagDe opgestane Christus Afspelen
Zondag 12 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:1-12 (tekst: vs 5-6)Eerste PaasdagDe eerste paaspreek Afspelen
Zondag 12 april 2020 - 14:15Eerste PaasdagPaasviering Zondagsschool Afspelen
Zondag 12 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanOpenbaring 1:9-20 (tekst: vs 17-18)Eerste PaasdagDe verschijning van Christus aan Johannes Afspelen
Zaterdag 11 april 2020 - 19:30ouderling J. van ZijtveldLukas 23:49-56Weeksluiting Afspelen
Vrijdag 10 april 2020 - 09:30ds. P. de VriesLukas 23:13-43 (tekst: vs 39-43)Goede VrijdagDe moordenaar aan het kruis Afspelen
Vrijdag 10 april 2020 - 19:30ds. B.D. BoumanLukas 23: 33-49 (tekst: vs 46)Goede VrijdagChristus’ laatste woorden Afspelen
Woensdag 8 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 1:1-20 (tekst: vs 15)Ach, die dag!Meditatief moment Afspelen
Zondag 5 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 21:20-27 en 23:13-32 (tekst: vs 28)7e LijdenszondagDe laatste preek van Christus Afspelen
Zondag 5 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 6:10-25 en Mattheus 5:33-37 (H.C. Zondag 37)7e LijdenszondagOver de eedzwering Afspelen
Zaterdag 4 april 2020 - 19:30ds. B.D. BoumanLukas 23:13-25Weeksluiting Afspelen
Woensdag 1 april 2020 - 20:00ds. B.D. Bouman2 Kronieken 6:26-31, 7:12-16 en Joël 1:1-14 (tekst: vs 13-14)Er roep tot de HEEREMeditatief moment Afspelen
Zondag 29 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 9:1-9; Lukas 23:1-12 en Handelingen 4:23-31 (tekst: Lukas 23:9)6e LijdenszondagChristus bij Herodes Afspelen
Zondag 29 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanLeviticus 24:10-23 (H.C. Zondag 36)6e LijdenszondagGij zult de Naam des Heeren niet ijdellijk gebruiken Afspelen
Woensdag 25 maart 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 1:1-12Meditatief moment 1 Afspelen
Zondag 22 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheus 26:36-46 en Lukas 22:39-46 (tekst: vs 44)5e LijdenszondagDe angst van Christus Afspelen
Zondag 22 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanExodus 32:1-11 (H.C. Zondag 35)5e LijdenszondagGij zult u geen gesneden beelden maken Afspelen
Zondag 15 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 91:1-16 (tekst: vs 1)4e LijdenszondagChristus als Schuilplaats in gevaren Afspelen
Zondag 15 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 62:1-13 (tekst: vs 3)4e LijdenszondagChristus als de vaste Rots Afspelen
Woensdag 11 maart 2020 - 14:30ds. B.D. BoumanLukas 11:1-13 (tekst: vs 1b)BiddagHeere, leer ons bidden Afspelen
Woensdag 11 maart 2020 - 19:30ds. B.D. BoumanNehemia 1:1-2:10 (tekst: 1:4)BiddagHet gebed van Nehemia Afspelen
Zondag 8 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 22:1-6 (tekst: vs 4)3e LijdenszondagHet verraad van Judas Afspelen
Zondag 8 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 10:12-22 (H.C. Zondag 34b, vr+antw 94-95)3e LijdenszondagHet eerste gebod Afspelen
Zondag 1 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7) en Mattheüs 26:14-162e LijdenszondagDe zalving te BethaniëVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 maart 2020 - 18:00stud. A. den HartogPsalm 119:9-162e LijdenszondagLeven naar het woord Afspelen
Vrijdag 28 februari 2020 - 14:15ds. B.D. BoumanSpreuken 16:1-33 (tekst: vs 20)Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den Heere vertrouwt, is welgelukzaligHuwelijksbevestiging Dirk van Verseveld en Patricia Drinkwaard Afspelen
Zondag 23 februari 2020 - 09:30ds. A. KosLukas 20:9-19 (tekst: vs 13)1e LijdenszondagIk zal Mijn geliefde Zoon zenden Afspelen
Zondag 23 februari 2020 - 18:00ds. P. den OudenJesaja 53:1-12 (tekst: vs 6)1e Lijdenszondag...maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen Afspelen
Woensdag 19 februari 2020 - 19:45ds. P.D. van den Boogaard1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 5+9)Begeer wat Ik u geven zalBijbellezing Afspelen
Zondag 16 februari 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 5:12-16 (tekst: vs 13b)Ik wil, word gereinigdDoopdienst Afspelen
Zondag 16 februari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 119:97-104 (H.C. Zondag 33b-34a)Gods wet Afspelen
Zondag 9 februari 2020 - 09:30kand. G.M. BoskerLukas 19:11-27De gelijkenis van de tien ponden Afspelen
Zondag 9 februari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 4:17-5:14 (H.C. Zondag 33a)De oprechte bekering Afspelen
Zondag 2 februari 2020 - 09:30stud. A. den HartogMarkus 10:17-27Wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? Afspelen
Zondag 2 februari 2020 - 18:00ds. IJ.R. BijlJohannes 3:22-36 (tekst: vs 31-33)Het laatste getuigenis van Johannes de Doper over de Heere Jezus Afspelen
Zondag 26 januari 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:17-24 en Lukas 7:11-17 (tekst: vs 13-15)De jongeling te Naïn Afspelen
Zondag 26 januari 2020 - 18:00ds. C.M. Visser1 Kronieken 11:15-19 (tekst: vs 17) en Johannes 4:1-15Het uitziende verlangen van David Afspelen
Woensdag 22 januari 2020 - 19:45ds. D. HeemskerkJohannes 3:1-21 (tekst: vs 17-18)Zending van de Zoon, redding in de Zoon en waarschuwing door de ZoonBijbellezing Afspelen
Zondag 19 januari 2020 - 09:15ds. R.W. MulderJohannes 5:1-18 (tekst: vs 17-18)Jezus openbaart Zich door middel van de genezing van een verlamde man Afspelen
Zondag 19 januari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 5:1-21 (H.C. Zondag 32)De goede werken Afspelen
Zondag 12 januari 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 1:29-52 (tekst: vs 43a)Kenmerken van een goede ambtsdragerBevestiging ambtsdragers Afspelen
Zondag 12 januari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 16:13-20 en Handelingen 17:1-9 (H.C. Zondag 31)De sleutels van Gods koninkrijk Afspelen
Zondag 5 januari 2020 - 09:30ds. J.C. den ToomLukas 2:39-52 (tekst: vs 49)Jezus in de dingen van Zijn Vader Afspelen
Zondag 5 januari 2020 - 18:00ds. J.C. den ToomDeuteronomium 8:1-20 en Mattheüs 3:13-4:4 (tekst: Lukas 4:1-4)Jezus' verzoeking in de woestijn Afspelen
Woensdag 1 januari 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Petrus 5:1-14 (tekst: vs 7)NieuwjaarsdagWerpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u Afspelen
Dinsdag 31 december 2019 - 19:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 16:10-24 (tekst: vs 22)OudejaarsavondMaranatha Afspelen
Zondag 29 december 2019 - 09:30ds. N. den OudenHosea 11:1-11 en Mattheüs 2:13-15 (tekst: vs 15)Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen Afspelen
Zondag 29 december 2019 - 18:00ds. W.M. van der LindenGenesis 7:1-24 (tekst: vs 16b)En de HEERE sloot achter hem toe Afspelen
Donderdag 26 december 2019 - 10:30Tweede KerstdagKerstfeest Zondagsschool Afspelen
Woensdag 25 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 2:1-20 (tekst: vs 10-11)Eerste KerstdagHet geboortebericht van Jezus Christus Afspelen
Woensdag 25 december 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 3:1-21 (tekst: vs 16)Eerste KerstdagWant alzo lief heeft God de wereld gehad Afspelen
Zondag 22 december 2019 - 09:30ds. C.M. VisserMattheüs 25:1-13 en Lukas 1:26-38 (tekst: vs 28b)4e AdventszondagDe goddelijke zegen geschonken aan de maagd Maria Afspelen
Zondag 22 december 2019 - 18:00ds. P.C. HoekMattheüs 1:18-25 (tekst: vs 22-23)4e AdventszondagOpdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet Afspelen
Zondag 15 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:67-80 (tekst: vs 68)3e AdventszondagDe lofzang van Zacharias Afspelen
Zondag 15 december 2019 - 18:00ds. L. GroenenbergLukas 1:26-38 (tekst: vs 38a)3e AdventszondagMij geschiede naar uw woord Afspelen
Zondag 8 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:39-45 (tekst: vs 45)2e AdventszondagEn zalig is zij, die geloofd heeftHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 8 december 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanLukas 1:57-66 (tekst: vs 58)2e AdventszondagBlijdschap over Gods barmhartigheidDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 5 december 2019 - 19:45ds. B.D. BoumanPsalm 62Het Heilig Avondmaal gegeven tot versterking van het geloofBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Maandag 2 december 2019 - 11:00ds. B.D. BoumanJesaja 55:1-13 (tekst: vs 6)Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij isRouwdienst dhr. J.S. van Helden Afspelen
Zondag 1 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:5-25 (tekst: vs 18)1e AdventszondagDe aanvechting van ZachariasVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 december 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 30b, vr+antw 81-82)1e AdventszondagChristus' nodiging tot het Avondmaal Afspelen
Zondag 24 november 2019 - 09:30kand. V.S. van der Meer2 Petrus 3:1-18 (tekst: vs 9)Waarom is de Heere Jezus nog niet wedergekomen? Afspelen
Zondag 24 november 2019 - 18:00kand. A.S. MiddelkoopJohannes 10:22-42 (tekst: vs 27-30)Veilig in Gods handen Afspelen
Woensdag 20 november 2019 - 19:45dr. W. van Vlastuin2 Samuel 16:1-14 (tekst: vs 5-14)Simeï vloekt David Bijbellezing Afspelen
Zondag 17 november 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJeremia 22:11-30 en Haggaï 2:21-24 (tekst: vs 22)Het uitzien van Haggaï Afspelen
Zondag 17 november 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGalaten 1:1-9 en Hebreeën 10:1-18 (H.C. Zondag 30a, vr+antw 80)Het avondmaal en de mis Afspelen
Zondag 10 november 2019 - 09:30ds. A. KosMarkus 10:17-31 (tekst: vs 27)Zalig worden (on)mogelijk?! Afspelen
Zondag 10 november 2019 - 18:00ds. A. KosHebreeën 13:1-24 (tekst: vs 15, 16)Lofoffer Afspelen
Vrijdag 8 november 2019 - 15:15ds. B.D. BoumanPsalm 50:1-23 (tekst: vs 15)En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij erenHuwelijksbevestiging Johan Advokaat en Janita van Haarlem Afspelen
Woensdag 6 november 2019 - 14:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 7:1-20 (tekst: vs 9)DankdagEen dag van goede boodschap Afspelen
Woensdag 6 november 2019 - 19:30ds. B.D. BoumanDeuteronomium 26:1-16 (tekst: vs 2)DankdagHet offer van de eerstelingen Afspelen
Zondag 3 november 2019 - 09:30ds. H. VerheulEzechiël 47:1-12 en Openbaring 22:1-5De rivier van levend water Afspelen
Zondag 3 november 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 6:47-59 (H.C. Zondag 29)Het brood en de wijn in het Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 27 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHaggaï 2:11-20 (tekst: vs 19)De aansporing van Haggaï Afspelen
Zondag 27 oktober 2019 - 18:00ds. N.A. DonselaarRuth 3:14-4:12Boaz neemt Ruth onder zijn vleugels Afspelen
Zondag 20 oktober 2019 - 09:30ds. J.C. den Toom2 Korinthe 1:1-24 (tekst: vs 20)De belofte van God Afspelen
Zondag 20 oktober 2019 - 18:00kand. J.W. Bonenberg2 Koningen 19:14-28 (tekst: vs 20-28)De Heere geeft Hizkia antwoord op zijn gebed Afspelen
Zondag 13 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanSpreuken 23:15-35 (tekst: vs 26a)Geef Mij uw hartDoopdienst Afspelen
Zondag 13 oktober 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 28)Het heilig avondmaal Afspelen
Woensdag 9 oktober 2019 - 19:45ds. P.C. HoekGenesis 15:1-23 (tekst: vs 15)Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!Bijbellezing Afspelen
Zondag 6 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanEzra 3:8-13 en Haggaï 2:2-10 (tekst: Haggaï 2:5)De bemoediging van Haggaï Afspelen
Zondag 6 oktober 2019 - 18:00ds. W. van Klinken1 Samuël 1:1-28 (tekst: vs 27-28a)De Heere hoort Afspelen
Zondag 29 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanEzra 4:17-5:2 en Haggaï 1:1-2:1 (tekst: Haggaï 1:5)De prediking van Haggaï Afspelen
Zondag 29 september 2019 - 18:00ds. C.M. BuijsLukas 9:51-56 en 10:38-42 (tekst: 42a)Een ding is nodig Afspelen
Zondag 22 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 10:1-16 (tekst: vs 14)Laat de kinderkens tot Mij komenDoopdienst Afspelen
Zondag 22 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (H.C. Zondag 27)Nabetrachting rondom de Heilige Doop Afspelen
Woensdag 18 september 2019 - 19:45ds. R. van de KampHandelingen 7:54-8:8 (tekst: vs 1,4)De stem van het bloed.Bijbellezing Afspelen
Zondag 15 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 12:1-19 (tekst: vs 5)De kracht van het gebedOpening winterwerk Afspelen
Zondag 15 september 2019 - 18:00ds. N.P.J. KleibergJesaja 55:1-13 (tekst: vs 1-2)Enkel genade Afspelen
Zondag 8 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJesaja 43:1-7 en 22-28 (tekst: vs 25)Gods vergeving is een volkomen vergevingHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 8 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJesaja 41:1-14 (tekst: vs 10a)Vrees niet, want Ik ben met uDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 5 september 2019 - 19:45ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34De betekenis van Christus' lijden en stervenBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJesaja 1:1-20 (tekst: vs 18)Komt dan, en laat ons te zamen rechten, zegt de HeereVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 28:16-20 (H.C. Zondag 26)De Heilige Doop Afspelen
Zondag 25 augustus 2019 - 11:15ds. M.W. MuilwijkOpenbaring 3:7-13 (tekst: vs 11b)Volhard in de ontvangen genade Afspelen
Zondag 25 augustus 2019 - 18:00ds. C. GielenEzechiël 16:1-9 en Efeze 2:1-9 (tekst: Ezech. 16:6)De heerlijkheid van de Levensvorst Afspelen
Zondag 18 augustus 2019 - 09:30Leesdienst, preek ds. G. BoerJakobus 2:14-26 en Jozua 2:18-24 (tekst: vs 21b)Rachabs geloof Afspelen
Zondag 18 augustus 2019 - 18:00kand. Joh. FekkesFilippenzen 1:12-26 (tekst: vs 21)Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin Afspelen
Zondag 11 augustus 2019 - 12:00ds. J. Joppe2 Petrus 1:1-21 (tekst: vs 10-11)Het komen tot geloofszekerheid Afspelen
Zondag 11 augustus 2019 - 18:00ds. H. VerheulOpenbaring 21:1-8Alles wordt nieuw Afspelen
Zondag 4 augustus 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 19:15-29 en Lukas 17:20-37 (tekst: Gen 19:26)Het omzien van Lots vrouw Afspelen
Zondag 4 augustus 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:30-38 (tekst: vs 32)De verleiding van Lot Afspelen
Zondag 28 juli 2019 - 09:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-23 (tekst: vs 17)De bevrijding van Lot Afspelen
Zondag 28 juli 2019 - 18:30ds. N. van der WantPsalm 119:17-32 (tekst: vs 19)Een vreemdeling op aarde Afspelen
Zondag 21 juli 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 72:1-20 (tekst: vs 11)Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheidDoopdienst Afspelen
Zondag 21 juli 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-11 (tekst: vs 10)De bescherming van Lot Afspelen
Zondag 14 juli 2019 - 09:30ds. C.M. BuijsHebreeën 3:7-4:13 (tekst: 4:9)De ware en volkomen rust Afspelen
Zondag 14 juli 2019 - 18:00kand. J. KooijHebreeën 13:1-21 (tekst: vs 20-21)De God nu des vredes, Die volmake u in alle goed werk Afspelen
Zondag 7 juli 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 13:1-18 (tekst: vs 11)De keuze van Lot Afspelen
Zondag 7 juli 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Petrus 1:22-2:10 (H.C. Zondag 25)Over de sacramenten Afspelen
Zondag 30 juni 2019 - 09:30ds. W. SchinkelshoekHandelingen 3:1-10 (tekst: vs 6)Genezing bij de Schone poort Afspelen
Zondag 30 juni 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 2:1-10 (H.C. Zondag 24)Over de goede werken Afspelen
Vrijdag 28 juni 2019 - 15:15ds. B.D. BoumanPsalm 128:1-6 (tekst: vs 1-2)Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt...Huwelijksbevestiging Arjan Verweij en Marianne Broekhuizen Afspelen
Zondag 23 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (tekst: vs 39)Want u komt de belofte toeDoopdienst Afspelen
Zondag 23 juni 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 5:1-11 (H.C. Zondag 23)De rechtvaardiging door het geloof alleen Afspelen
Zondag 16 juni 2019 - 09:30ds. A. KosRomeinen 8:18-32 (tekst: vs 26-27)De Geest bidt Afspelen
Zondag 16 juni 2019 - 18:00kand. J. KooijJesaja 55:1-13 en Romeinen 6:1-11 (tekst: Jesaja 55:6-7)Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is Afspelen
Maandag 10 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanOpenbaring 2:8-11 (tekst: vs 10b)Tweede PinksterdagZijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levensBelijdenisdienst Afspelen
Zondag 9 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-21 (tekst: vs 16)Eerste PinksterdagDe verdediging van Petrus Afspelen
Zondag 9 juni 2019 - 18:00ds. J.W. BaanHandelingen 2:1-13 (tekst: vs 11b)Eerste PinksterdagSpreken van Gods grote werken Afspelen
Zondag 2 juni 2019 - 09:30ds. K.J. KapteinJohannes 14:1-14 (tekst: vs 1-3)Christus vertroost zijn discipelen Afspelen
Zondag 2 juni 2019 - 18:00ds. N.P.J. KleibergHooglied 3:1-11 (tekst: vs 8-10)De bruid en de koets Afspelen
Donderdag 30 mei 2019 - 09:30ds. B.D BoumanMarkus 16:9-20 (tekst: vs 19-20)HemelvaartsdagDe hemelvaart van Christus Afspelen
Zondag 26 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHooglied 4:1-16 (tekst: vs 7)De liefde van ChristusHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 26 mei 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 15:9-17 (tekst: vs 9b)Blijft in deze Mijn liefdeDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 23 mei 2019 - 19:45ds. B.D. Bouman Het leven zoeken in Christus JezusBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Dinsdag 21 mei 2019 - 14:45ds. B.D. BoumanSpreuken 8:13-36 (tekst: vs 35)Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HeereHuwelijksbevestiging Frans van Dam en Andra de Borst Afspelen
Zondag 19 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHooglied 3:1-11 (tekst: vs 4)De liefde tot ChristusVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 19 mei 2019 - 18:00ds. G. KaterJohannes 16:5-15 (tekst: vs 7)Jezus’ onderwijs over Zijn heengaan Afspelen
Zondag 12 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-18 (tekst: vs 16)Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.Doopdienst Afspelen
Zondag 12 mei 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:13-5:11 (H.C. Zondag 22)De toekomst van een christen Afspelen
Zondag 5 mei 2019 - 09:30ds. A.I. KazenJozua 4:1-24 (tekst: vs 4-7)Het monument bij Gilgal Afspelen
Zondag 5 mei 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 32:1-11 (H.C. Zondag 21, vr+antw 56)De vergeving van de zonden Afspelen
Zondag 28 april 2019 - 09:30ds. J.C. den OudenOpenbaring 4:1-11 (tekst: vs 1-3)Het hemelse troongezicht Afspelen
Zondag 28 april 2019 - 18:00ds. A. KosRomeinen 6:1-14 (tekst: vs 10, 11)Christus, mijn leven?! Afspelen
Maandag 22 april 2019 - 09:30ds. G. Kater1 Thessalonicensen 4:13-5:11 (tekst: vs 14)Tweede PaasdagDe toekomstverwachting van Gods kinderen Afspelen
Zondag 21 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 16:1-8 (tekst: vs 6)Eerste PaasdagDe verkondiging van het Paasevangelie Afspelen
Zondag 21 april 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-14 (tekst: vs 9-11) en Johannes 20:11-18Eerste PaasdagDe opstanding van Christus Afspelen
Vrijdag 19 april 2019 - 09:30ds. C.M. VisserLukas 23:33-49 (tekst: vs 39-43) en Johannes 19:31-37Goede VrijdagVrijspraak voor een moordenaar Afspelen
Vrijdag 19 april 2019 - 19:30ds. B.D. BoumanNumeri 28:3-8 en Markus 15:22-41 (tekst: vs 38)Goede VrijdagHet scheuren van het voorhangsel Afspelen
Zondag 14 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 15:1-21 (tekst: vs 15)7e LijdenszondagDe veroordeling van Christus Afspelen
Zondag 14 april 2019 - 18:00ds. C.M. BuijsMarkus 15:21-38 (tekst: vs 34)7e LijdenszondagChristus van God verlaten Afspelen
Zondag 7 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:53-65 (tekst: vs 61-63)6e LijdenszondagDe veroordeling van Christus Afspelen
Zondag 7 april 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-47 (H.C. Zondag 21, vr+antw. 54-55)6e LijdenszondagDe Kerk van Christus Afspelen
Zondag 31 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 6:1-22 (tekst: Hebreeën 11:7)5e LijdenszondagNoach en zijn gezinDoopdienst Afspelen
Zondag 31 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 16:5-15 (H.C. Zondag 20)5e LijdenszondagHet geloof in God de Heilige Geest Afspelen
Zondag 24 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:43-52 (tekst: vs 50)4e LijdenszondagDe eenzaamheid van Christus Afspelen
Zondag 24 maart 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:9-5:11 (H.C. Zondag 19, vr+antw 52)4e LijdenszondagDe wederkomst van Christus Afspelen
Zondag 17 maart 2019 - 09:30ds. J.A. KloostermanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7)3e LijdenszondagHet geurende evangelie Afspelen
Zondag 17 maart 2019 - 18:00ds. H. VerheulGenesis 22:1-14 (tekst: vs 8)3e LijdenszondagOp die heuvel daarginds, van Moria naar Golgotha Afspelen
Woensdag 13 maart 2019 - 14:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 9)BiddagHet gebed van Salomo Afspelen
Woensdag 13 maart 2019 - 19:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:1-7; 18:36-46 en Jakobus 5:13-20 (tekst: vs 16b)BiddagEen krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel Afspelen
Zondag 10 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:17-26 (tekst: vs 22-25)2e LijdenszondagChristus’ instelling van het avondmaalHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 10 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMarkus 14:27-42 (tekst: vs 36-38)2e LijdenszondagDe worsteling van ChristusDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 7 maart 2019 - 19:45ds. B.D. BoumanBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 3 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:10-31 en Johannes 13:21-30 (tekst: Markus 14:19)1e LijdenszondagBen ik het?Voorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 3 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 1:15-23 (H.C. Zondag 19, vr+antw 50 en 51)1e LijdenszondagDe verheerlijking van Christus Afspelen
Woensdag 27 februari 2019 - 19:45ds. C. GielenPsalm 2 (tekst: vs 12a)Kust den ZoonBijbellezing Afspelen
Zondag 24 februari 2019 - 09:30ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:11 – 14:7 (tekst: vs 1-5)Het Lam en Zijn honderdvierenveertigduizend maagden Afspelen
Zondag 24 februari 2019 - 18:00ds. G.K. TerreehorstEfeze 1:15-23 (tekst: vs 15-19)Meer kennis van de rijkdommen van Christus Afspelen
Zondag 17 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 5:21-43 (tekst: vs 22-23)De nood van Jaïrus Afspelen
Zondag 17 februari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 1:4-12 (H.C. Zondag 18)De hemelvaart van Christus Afspelen
Zondag 10 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheüs 7:13-23 (tekst: vs 13a) en Lukas 13:22-30Gaat in door de enge poort Afspelen
Zondag 10 februari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanLukas 24:1-12 (H.C. Zondag 17)De opstanding van Christus Afspelen
Zondag 3 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 4:35-41 (tekst: vs 39)Christus brengt de storm tot zwijgen Afspelen
Zondag 3 februari 2019 - 18:00ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:1-18 (tekst: vs 13-18)Wat doet het beest uit de aarde? Afspelen
Zondag 27 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 14:15-24 (tekst: vs 23-24)De gelijkenis van de grote maaltijd Afspelen
Zondag 27 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJesaja 53:1-12 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)De nederdaling van Christus ter helle Afspelen
Woensdag 23 januari 2019 - 19:45ds. P.C. HoekMattheüs 9:1-13 (tekst: vs 12,13)Zondaren geroepen tot bekeringBijbellezing Afspelen
Zondag 20 januari 2019 - 09:30ds. P.D. van den BoogaardJohannes 4:43-54 (tekst: vs 47-51)Geloven en geloven is twee Afspelen
Zondag 20 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 19:25-42 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)Het sterven van Christus Afspelen
Zondag 13 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheüs 18:21-35 (tekst: vs 21-22)De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Afspelen
Zondag 13 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 19:1-18 (H.C. Zondag 15)Het lijden van Christus Afspelen
Zondag 6 januari 2019 - 09:30ds. A. KosMattheüs 15:21-18Paradox Afspelen
Zondag 6 januari 2019 - 18:00ds. A. KosDaniël 10:1-21Heilige strijd Afspelen
Dinsdag 1 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHebreeën 13:1-17 (tekst: vs 5-6)NieuwjaarsdagEen rijke belofte in een nieuw begonnen jaar Afspelen
2020 © HHG Hardinxveld-Giessendam