Welkom bij de liveuitzending van de HHG Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht

Preken archief van de HHG Hardinxveld-Giessendam

De preken van de afgelopen weken.

Datum Predikant Tekst Bijzonderheden Thema Aanvullend Naluisteren
Woensdag 22 januari 2020 - 19:45ds. D. HeemskerkJohannes 3:1-21 (tekst: vs 17-18)Zending van de Zoon, redding in de Zoon en waarschuwing door de ZoonBijbellezing Afspelen
Zondag 19 januari 2020 - 09:15ds. R.W. MulderJohannes 5:1-18 (tekst: vs 17-18)Jezus openbaart Zich door middel van de genezing van een verlamde man Afspelen
Zondag 19 januari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 5:1-21 (H.C. Zondag 32)De goede werken Afspelen
Zondag 12 januari 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 1:29-52 (tekst: vs 43a)Kenmerken van een goede ambtsdragerBevestiging ambtsdragers Afspelen
Zondag 12 januari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 16:13-20 en Handelingen 17:1-9 (H.C. Zondag 31)De sleutels van Gods koninkrijk Afspelen
Zondag 5 januari 2020 - 09:30ds. J.C. den ToomLukas 2:39-52 (tekst: vs 49)Jezus in de dingen van Zijn Vader Afspelen
Zondag 5 januari 2020 - 18:00ds. J.C. den ToomDeuteronomium 8:1-20 en Mattheüs 3:13-4:4 (tekst: Lukas 4:1-4)Jezus' verzoeking in de woestijn Afspelen
Woensdag 1 januari 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Petrus 5:1-14 (tekst: vs 7)NieuwjaarsdagWerpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u Afspelen
Dinsdag 31 december 2019 - 19:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 16:10-24 (tekst: vs 22)OudejaarsavondMaranatha Afspelen
Zondag 29 december 2019 - 09:30ds. N. den OudenHosea 11:1-11 en Mattheüs 2:13-15 (tekst: vs 15)Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen Afspelen
Zondag 29 december 2019 - 18:00ds. W.M. van der LindenGenesis 7:1-24 (tekst: vs 16b)En de HEERE sloot achter hem toe Afspelen
Donderdag 26 december 2019 - 10:30Tweede KerstdagKerstfeest Zondagschool Afspelen
Woensdag 25 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 2:1-20 (tekst: vs 10-11)Eerste KerstdagHet geboortebericht van Jezus Christus Afspelen
Woensdag 25 december 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 3:1-21 (tekst: vs 16)Eerste KerstdagWant alzo lief heeft God de wereld gehad Afspelen
Zondag 22 december 2019 - 09:30ds. C.M. VisserMattheüs 25:1-13 en Lukas 1:26-38 (tekst: vs 28b)4e AdventszondagDe goddelijke zegen geschonken aan de maagd Maria Afspelen
Zondag 22 december 2019 - 18:00ds. P.C. HoekMattheüs 1:18-25 (tekst: vs 22-23)4e AdventszondagOpdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet Afspelen
Zondag 15 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:67-80 (tekst: vs 68)3e AdventszondagDe lofzang van Zacharias Afspelen
Zondag 15 december 2019 - 18:00ds. L. GroenenbergLukas 1:26-38 (tekst: vs 38a)3e AdventszondagMij geschiede naar uw woord Afspelen
Zondag 8 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:39-45 (tekst: vs 45)2e AdventszondagEn zalig is zij, die geloofd heeftHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 8 december 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanLukas 1:57-66 (tekst: vs 58)2e AdventszondagBlijdschap over Gods barmhartigheidDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 5 december 2019 - 19:45ds. B.D. BoumanPsalm 62Het Heilig Avondmaal gegeven tot versterking van het geloofBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Maandag 2 december 2019 - 11:00ds. B.D. BoumanJesaja 55:1-13 (tekst: vs 6)Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij isRouwdienst dhr. J.S. van Helden Afspelen
Zondag 1 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:5-25 (tekst: vs 18)1e AdventszondagDe aanvechting van ZachariasVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 december 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 30b, vr+antw 81-82)1e AdventszondagChristus' nodiging tot het Avondmaal Afspelen
Zondag 24 november 2019 - 09:30kand. V.S. van der Meer2 Petrus 3:1-18 (tekst: vs 9)Waarom is de Heere Jezus nog niet wedergekomen? Afspelen
Zondag 24 november 2019 - 18:00kand. A.S. MiddelkoopJohannes 10:22-42 (tekst: vs 27-30)Veilig in Gods handen Afspelen
Woensdag 20 november 2019 - 19:45dr. W. van Vlastuin2 Samuel 16:1-14 (tekst: vs 5-14)Simeï vloekt David Bijbellezing Afspelen
Zondag 17 november 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJeremia 22:11-30 en Haggaï 2:21-24 (tekst: vs 22)Het uitzien van Haggaï Afspelen
Zondag 17 november 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGalaten 1:1-9 en Hebreeën 10:1-18 (H.C. Zondag 30a, vr+antw 80)Het avondmaal en de mis Afspelen
Zondag 10 november 2019 - 09:30ds. A. KosMarkus 10:17-31 (tekst: vs 27)Zalig worden (on)mogelijk?! Afspelen
Zondag 10 november 2019 - 18:00ds. A. KosHebreeën 13:1-24 (tekst: vs 15, 16)Lofoffer Afspelen
Vrijdag 8 november 2019 - 15:15ds. B.D. BoumanPsalm 50:1-23 (tekst: vs 15)En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij erenHuwelijksbevestiging Johan Advokaat en Janita van Haarlem Afspelen
Woensdag 6 november 2019 - 14:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 7:1-20 (tekst: vs 9)DankdagEen dag van goede boodschap Afspelen
Woensdag 6 november 2019 - 19:30ds. B.D. BoumanDeuteronomium 26:1-16 (tekst: vs 2)DankdagHet offer van de eerstelingen Afspelen
Zondag 3 november 2019 - 09:30ds. H. VerheulEzechiël 47:1-12 en Openbaring 22:1-5De rivier van levend water Afspelen
Zondag 3 november 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 6:47-59 (H.C. Zondag 29)Het brood en de wijn in het Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 27 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHaggaï 2:11-20 (tekst: vs 19)De aansporing van Haggaï Afspelen
Zondag 27 oktober 2019 - 18:00ds. N.A. DonselaarRuth 3:14-4:12Boaz neemt Ruth onder zijn vleugels Afspelen
Zondag 20 oktober 2019 - 09:30ds. J.C. den Toom2 Korinthe 1:1-24 (tekst: vs 20)De belofte van God Afspelen
Zondag 20 oktober 2019 - 18:00kand. J.W. Bonenberg2 Koningen 19:14-28 (tekst: vs 20-28)De Heere geeft Hizkia antwoord op zijn gebed Afspelen
Zondag 13 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanSpreuken 23:15-35 (tekst: vs 26a)Geef Mij uw hartDoopdienst Afspelen
Zondag 13 oktober 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 28)Het heilig avondmaal Afspelen
Woensdag 9 oktober 2019 - 19:45ds. P.C. HoekGenesis 15:1-23 (tekst: vs 15)Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!Bijbellezing Afspelen
Zondag 6 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanEzra 3:8-13 en Haggaï 2:2-10 (tekst: Haggaï 2:5)De bemoediging van Haggaï Afspelen
Zondag 6 oktober 2019 - 18:00ds. W. van Klinken1 Samuël 1:1-28 (tekst: vs 27-28a)De Heere hoort Afspelen
Zondag 29 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanEzra 4:17-5:2 en Haggaï 1:1-2:1 (tekst: Haggaï 1:5)De prediking van Haggaï Afspelen
Zondag 29 september 2019 - 18:00ds. C.M. BuijsLukas 9:51-56 en 10:38-42 (tekst: 42a)Een ding is nodig Afspelen
Zondag 22 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 10:1-16 (tekst: vs 14)Laat de kinderkens tot Mij komenDoopdienst Afspelen
Zondag 22 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (H.C. Zondag 27)Nabetrachting rondom de Heilige Doop Afspelen
Woensdag 18 september 2019 - 19:45ds. R. van de KampHandelingen 7:54-8:8 (tekst: vs 1,4)De stem van het bloed.Bijbellezing Afspelen
Zondag 15 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 12:1-19 (tekst: vs 5)De kracht van het gebedOpening winterwerk Afspelen
Zondag 15 september 2019 - 18:00ds. N.P.J. KleibergJesaja 55:1-13 (tekst: vs 1-2)Enkel genade Afspelen
Zondag 8 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJesaja 43:1-7 en 22-28 (tekst: vs 25)Gods vergeving is een volkomen vergevingHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 8 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJesaja 41:1-14 (tekst: vs 10a)Vrees niet, want Ik ben met uDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 5 september 2019 - 19:45ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34De betekenis van Christus' lijden en stervenBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJesaja 1:1-20 (tekst: vs 18)Komt dan, en laat ons te zamen rechten, zegt de HeereVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 1 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 28:16-20 (H.C. Zondag 26)De Heilige Doop Afspelen
Zondag 25 augustus 2019 - 11:15ds. M.W. MuilwijkOpenbaring 3:7-13 (tekst: vs 11b)Volhard in de ontvangen genade Afspelen
Zondag 25 augustus 2019 - 18:00ds. C. GielenEzechiël 16:1-9 en Efeze 2:1-9 (tekst: Ezech. 16:6)De heerlijkheid van de Levensvorst Afspelen
Zondag 18 augustus 2019 - 09:30Leesdienst, preek ds. G. BoerJakobus 2:14-26 en Jozua 2:18-24 (tekst: vs 21b)Rachabs geloof Afspelen
Zondag 18 augustus 2019 - 18:00kand. Joh. FekkesFilippenzen 1:12-26 (tekst: vs 21)Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin Afspelen
Zondag 11 augustus 2019 - 12:00ds. J. Joppe2 Petrus 1:1-21 (tekst: vs 10-11)Het komen tot geloofszekerheid Afspelen
Zondag 11 augustus 2019 - 18:00ds. H. VerheulOpenbaring 21:1-8Alles wordt nieuw Afspelen
Zondag 4 augustus 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 19:15-29 en Lukas 17:20-37 (tekst: Gen 19:26)Het omzien van Lots vrouw Afspelen
Zondag 4 augustus 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:30-38 (tekst: vs 32)De verleiding van Lot Afspelen
Zondag 28 juli 2019 - 09:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-23 (tekst: vs 17)De bevrijding van Lot Afspelen
Zondag 28 juli 2019 - 18:30ds. N. van der WantPsalm 119:17-32 (tekst: vs 19)Een vreemdeling op aarde Afspelen
Zondag 21 juli 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 72:1-20 (tekst: vs 11)Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheidDoopdienst Afspelen
Zondag 21 juli 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-11 (tekst: vs 10)De bescherming van Lot Afspelen
Zondag 14 juli 2019 - 09:30ds. C.M. BuijsHebreeën 3:7-4:13 (tekst: 4:9)De ware en volkomen rust Afspelen
Zondag 14 juli 2019 - 18:00kand. J. KooijHebreeën 13:1-21 (tekst: vs 20-21)De God nu des vredes, Die volmake u in alle goed werk Afspelen
Zondag 7 juli 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 13:1-18 (tekst: vs 11)De keuze van Lot Afspelen
Zondag 7 juli 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Petrus 1:22-2:10 (H.C. Zondag 25)Over de sacramenten Afspelen
Zondag 30 juni 2019 - 09:30ds. W. SchinkelshoekHandelingen 3:1-10 (tekst: vs 6)Genezing bij de Schone poort Afspelen
Zondag 30 juni 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 2:1-10 (H.C. Zondag 24)Over de goede werken Afspelen
Vrijdag 28 juni 2019 - 15:15ds. B.D. BoumanPsalm 128:1-6 (tekst: vs 1-2)Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt...Huwelijksbevestiging Arjan Verweij en Marianne Broekhuizen Afspelen
Zondag 23 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (tekst: vs 39)Want u komt de belofte toeDoopdienst Afspelen
Zondag 23 juni 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 5:1-11 (H.C. Zondag 23)De rechtvaardiging door het geloof alleen Afspelen
Zondag 16 juni 2019 - 09:30ds. A. KosRomeinen 8:18-32 (tekst: vs 26-27)De Geest bidt Afspelen
Zondag 16 juni 2019 - 18:00kand. J. KooijJesaja 55:1-13 en Romeinen 6:1-11 (tekst: Jesaja 55:6-7)Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is Afspelen
Maandag 10 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanOpenbaring 2:8-11 (tekst: vs 10b)Tweede PinksterdagZijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levensBelijdenisdienst Afspelen
Zondag 9 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-21 (tekst: vs 16)Eerste PinksterdagDe verdediging van Petrus Afspelen
Zondag 9 juni 2019 - 18:00ds. J.W. BaanHandelingen 2:1-13 (tekst: vs 11b)Eerste PinksterdagSpreken van Gods grote werken Afspelen
Zondag 2 juni 2019 - 09:30ds. K.J. KapteinJohannes 14:1-14 (tekst: vs 1-3)Christus vertroost zijn discipelen Afspelen
Zondag 2 juni 2019 - 18:00ds. N.P.J. KleibergHooglied 3:1-11 (tekst: vs 8-10)De bruid en de koets Afspelen
Donderdag 30 mei 2019 - 09:30ds. B.D BoumanMarkus 16:9-20 (tekst: vs 19-20)HemelvaartsdagDe hemelvaart van Christus Afspelen
Zondag 26 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHooglied 4:1-16 (tekst: vs 7)De liefde van ChristusHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 26 mei 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 15:9-17 (tekst: vs 9b)Blijft in deze Mijn liefdeDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 23 mei 2019 - 19:45ds. B.D. Bouman Het leven zoeken in Christus JezusBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Dinsdag 21 mei 2019 - 14:45ds. B.D. BoumanSpreuken 8:13-36 (tekst: vs 35)Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HeereHuwelijksbevestiging Frans van Dam en Andra de Borst Afspelen
Zondag 19 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHooglied 3:1-11 (tekst: vs 4)De liefde tot ChristusVoorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 19 mei 2019 - 18:00ds. G. KaterJohannes 16:5-15 (tekst: vs 7)Jezus’ onderwijs over Zijn heengaan Afspelen
Zondag 12 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-18 (tekst: vs 16)Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.Doopdienst Afspelen
Zondag 12 mei 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:13-5:11 (H.C. Zondag 22)De toekomst van een christen Afspelen
Zondag 5 mei 2019 - 09:30ds. A.I. KazenJozua 4:1-24 (tekst: vs 4-7)Het monument bij Gilgal Afspelen
Zondag 5 mei 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 32:1-11 (H.C. Zondag 21, vr+antw 56)De vergeving van de zonden Afspelen
Zondag 28 april 2019 - 09:30ds. J.C. den OudenOpenbaring 4:1-11 (tekst: vs 1-3)Het hemelse troongezicht Afspelen
Zondag 28 april 2019 - 18:00ds. A. KosRomeinen 6:1-14 (tekst: vs 10, 11)Christus, mijn leven?! Afspelen
Maandag 22 april 2019 - 09:30ds. G. Kater1 Thessalonicensen 4:13-5:11 (tekst: vs 14)Tweede PaasdagDe toekomstverwachting van Gods kinderen Afspelen
Zondag 21 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 16:1-8 (tekst: vs 6)Eerste PaasdagDe verkondiging van het Paasevangelie Afspelen
Zondag 21 april 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-14 (tekst: vs 9-11) en Johannes 20:11-18Eerste PaasdagDe opstanding van Christus Afspelen
Vrijdag 19 april 2019 - 09:30ds. C.M. VisserLukas 23:33-49 (tekst: vs 39-43) en Johannes 19:31-37Goede VrijdagVrijspraak voor een moordenaar Afspelen
Vrijdag 19 april 2019 - 19:30ds. B.D. BoumanNumeri 28:3-8 en Markus 15:22-41 (tekst: vs 38)Goede VrijdagHet scheuren van het voorhangsel Afspelen
Zondag 14 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 15:1-21 (tekst: vs 15)7e LijdenszondagDe veroordeling van Christus Afspelen
Zondag 14 april 2019 - 18:00ds. C.M. BuijsMarkus 15:21-38 (tekst: vs 34)7e LijdenszondagChristus van God verlaten Afspelen
Zondag 7 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:53-65 (tekst: vs 61-63)6e LijdenszondagDe veroordeling van Christus Afspelen
Zondag 7 april 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-47 (H.C. Zondag 21, vr+antw. 54-55)6e LijdenszondagDe Kerk van Christus Afspelen
Zondag 31 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 6:1-22 (tekst: Hebreeën 11:7)5e LijdenszondagNoach en zijn gezinDoopdienst Afspelen
Zondag 31 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 16:5-15 (H.C. Zondag 20)5e LijdenszondagHet geloof in God de Heilige Geest Afspelen
Zondag 24 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:43-52 (tekst: vs 50)4e LijdenszondagDe eenzaamheid van Christus Afspelen
Zondag 24 maart 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:9-5:11 (H.C. Zondag 19, vr+antw 52)4e LijdenszondagDe wederkomst van Christus Afspelen
Zondag 17 maart 2019 - 09:30ds. J.A. KloostermanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7)3e LijdenszondagHet geurende evangelie Afspelen
Zondag 17 maart 2019 - 18:00ds. H. VerheulGenesis 22:1-14 (tekst: vs 8)3e LijdenszondagOp die heuvel daarginds, van Moria naar Golgotha Afspelen
Woensdag 13 maart 2019 - 14:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 9)BiddagHet gebed van Salomo Afspelen
Woensdag 13 maart 2019 - 19:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:1-7; 18:36-46 en Jakobus 5:13-20 (tekst: vs 16b)BiddagEen krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel Afspelen
Zondag 10 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:17-26 (tekst: vs 22-25)2e LijdenszondagChristus’ instelling van het avondmaalHeilig Avondmaal Afspelen
Zondag 10 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMarkus 14:27-42 (tekst: vs 36-38)2e LijdenszondagDe worsteling van ChristusDankzegging Heilig Avondmaal Afspelen
Donderdag 7 maart 2019 - 19:45ds. B.D. BoumanBezinningsuur Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 3 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:10-31 en Johannes 13:21-30 (tekst: Markus 14:19)1e LijdenszondagBen ik het?Voorbereiding Heilig Avondmaal Afspelen
Zondag 3 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 1:15-23 (H.C. Zondag 19, vr+antw 50 en 51)1e LijdenszondagDe verheerlijking van Christus Afspelen
Woensdag 27 februari 2019 - 19:45ds. C. GielenPsalm 2 (tekst: vs 12a)Kust den ZoonBijbellezing Afspelen
Zondag 24 februari 2019 - 09:30ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:11 – 14:7 (tekst: vs 1-5)Het Lam en Zijn honderdvierenveertigduizend maagden Afspelen
Zondag 24 februari 2019 - 18:00ds. G.K. TerreehorstEfeze 1:15-23 (tekst: vs 15-19)Meer kennis van de rijkdommen van Christus Afspelen
Zondag 17 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 5:21-43 (tekst: vs 22-23)De nood van Jaïrus Afspelen
Zondag 17 februari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 1:4-12 (H.C. Zondag 18)De hemelvaart van Christus Afspelen
Zondag 10 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheüs 7:13-23 (tekst: vs 13a) en Lukas 13:22-30Gaat in door de enge poort Afspelen
Zondag 10 februari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanLukas 24:1-12 (H.C. Zondag 17)De opstanding van Christus Afspelen
Zondag 3 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 4:35-41 (tekst: vs 39)Christus brengt de storm tot zwijgen Afspelen
Zondag 3 februari 2019 - 18:00ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:1-18 (tekst: vs 13-18)Wat doet het beest uit de aarde? Afspelen
Zondag 27 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 14:15-24 (tekst: vs 23-24)De gelijkenis van de grote maaltijd Afspelen
Zondag 27 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJesaja 53:1-12 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)De nederdaling van Christus ter helle Afspelen
Woensdag 23 januari 2019 - 19:45ds. P.C. HoekMattheüs 9:1-13 (tekst: vs 12,13)Zondaren geroepen tot bekeringBijbellezing Afspelen
Zondag 20 januari 2019 - 09:30ds. P.D. van den BoogaardJohannes 4:43-54 (tekst: vs 47-51)Geloven en geloven is twee Afspelen
Zondag 20 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 19:25-42 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)Het sterven van Christus Afspelen
Zondag 13 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheüs 18:21-35 (tekst: vs 21-22)De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Afspelen
Zondag 13 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 19:1-18 (H.C. Zondag 15)Het lijden van Christus Afspelen
Zondag 6 januari 2019 - 09:30ds. A. KosMattheüs 15:21-18Paradox Afspelen
Zondag 6 januari 2019 - 18:00ds. A. KosDaniël 10:1-21Heilige strijd Afspelen
Dinsdag 1 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHebreeën 13:1-17 (tekst: vs 5-6)NieuwjaarsdagEen rijke belofte in een nieuw begonnen jaar Afspelen
2020 © HHG Hardinxveld-Giessendam