Welkom bij de liveuitzending van de HHG Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht

Preken archief van de HHG Hardinxveld-Giessendam

De preken van de afgelopen weken.

Datum Predikant Tekst Bijzonderheden Thema Aanvullend
Donderdag 8 juni 2023 - 19:45ds. T.A. BakkerBezinningsuur Heilig Avondmaal
Zondag 4 juni 2023 - 09:30ds. T.A. BakkerExodus 19:10-25 en Hebreeën 12:18-24 (tekst: Hebr. 12:18-21)Niet naderen tot de Sinaï!Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 4 juni 2023 - 18:00ds. T.A. Bakker1 Koningen 19:9-18 en Romeinen 11:1-5 (NGB, artikel 27-28)De kerk
Maandag 29 mei 2023 - 09:30kand. J.H. van der VeldenHandelingen 2:14-36 (tekst: vs 21)Tweede PinksterdagEen belofte van zaligheid voor de laatste tijd
Zondag 28 mei 2023 - 09:30ds. T.A. BakkerHandelingen 2:1-19 (tekst: vs 12-13)Eerste PinksterdagHoe reageren we op de uitstorting van de Heilige Geest?
Zondag 28 mei 2023 - 18:00ds. T.A. BakkerHandelingen 2:37-47 (tekst: vs 42)Eerste PinksterdagDe Geest laat ons volharden
Zondag 21 mei 2023 - 09:30ds. T.A. BakkerPsalm 127:1-5 (tekst: vs 3-5)KinderenDoopdienst
Zondag 21 mei 2023 - 18:00kand. A. den Hartog2 Petrus 1:12-21 (tekst: vs 19)Wat is het Woord nu waard?
Donderdag 18 mei 2023 - 09:30ds. T.A. BakkerHandelingen 1:4-11 en Kolossenzen 3:1-4 (tekst: Kol. 3:1-4)HemelvaartsdagZoek de dingen die boven zijn!
Zondag 14 mei 2023 - 09:30ds. T.A. Bakker2 Koningen 14:23-29 en Jona 1:1-3 (tekst: vs 1-2)Gods opdracht aan Jona
Zondag 14 mei 2023 - 18:00ds. A.J. SchalkoortLukas 24:36-53 en Handelingen 1:1-3 (tekst: vs 3)De verrezen Zaligmaker
Zondag 7 mei 2023 - 09:30ds. J.C. den OudenKolossenzen 4:2-18 (tekst: vs 17)Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervultBevestigingsdienst
Zondag 7 mei 2023 - 14:30ds. T.A. Bakker1 Korinthe 13:1-13 (tekst: vs 9-12)Het probleem van de predikingIntrededienst
Zondag 30 april 2023 - 09:30ds. C.P. de BoerLukas 18:1-8Jezus´ oproep om aanhoudend te bidden
Zondag 30 april 2023 - 18:00ds. W. NobelOpenbaring 1:1-20 (tekst: vs 17-18)De verschijning van de Levensvort aan Johannes op Patmos
Zondag 23 april 2023 - 09:30ds. J. KoppelaarOpenbaring 19:1-10 (tekst: vs 7b-8)Hoe bereiden we ons voor op de Bruiloft van het Lam?
Zondag 23 april 2023 - 18:00ds. S.T. LagendijkMattheüs 5:17-48Christus leert Zijn discipelen de wet van het Koninkrijk van God
Zondag 16 april 2023 - 09:30kand. H. OttemaJohannes 21:1-14 (tekst: vs 10)Waar en hoe brengt Jezus Zijn kinderen toe?
Zondag 16 april 2023 - 18:00ds. C.M. VisserPsalm 37:1-11 (tekst: vs 4)Raadgeving voor het levenBelijdenisdienst
Maandag 10 april 2023 - 09:30ds. A.S. MiddelkoopJohannes 20:1-23 (tekst: vs 19-23)Tweede PaasdagJezus is opgestaan en zendt nu uit
Zondag 9 april 2023 - 09:30ds. K. ten KloosterMarkus 16:1-16 (tekst: vs 2-4)Eerste PaasdagEn opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was
Zondag 9 april 2023 - 18:00ds. C.R. van der ToornJohannes 20:11-18 (tekst: vs 17)Eerste PaasdagJezus' eerste ontmoeting na de opstanding
Vrijdag 7 april 2023 - 09:30ds. J.C. den OudenRichteren 15:14-20 en Johannes 19:23-30 (tekst: vs 28)Goede VrijdagMij dorst
Vrijdag 7 april 2023 - 19:30ds. A. van de WeerdMattheüs 27:50-56 (tekst: vs 50b-51-54)Goede VrijdagLeer ons o Heere Uw sterven recht betrachten
Zondag 2 april 2023 - 09:30ds. N. den OudenPsalm 22:20-32 (tekst: vs 31-32)7e LijdenszondagZaad voor, dienst aan, onderwezen in en lofprijzing op ChristusDoopdienst
Zondag 2 april 2023 - 18:00ds. H. van der ZielLukas 22:31-38 (tekst: vs 38)7e LijdenszondagDe betekenis van de twee zwaarden
Zondag 26 maart 2023 - 09:30ds. L. GroenenbergJesaja 53:1-12 (tekst: vs 6)6e LijdenszondagDwalende, schuldbewuste en verwonderde schapen
Zondag 26 maart 2023 - 18:00ds. P. de VriesJohannes 16:16-33 (tekst: vs 33b)6e LijdenszondagDe toekomst van Gods Kerk
Zondag 19 maart 2023 - 09:30kand. A. van DuijnJohannes 18:12-27 (tekst: vs 22)5e LijdenszondagChristus geslagen bij de hogepriester
Zondag 19 maart 2023 - 18:00kand. W. KosJohannes 13:21 - 14:3 (tekst: vs 36-38)5e LijdenszondagZult u uw leven voor Mij zetten?
Zondag 12 maart 2023 - 09:30ds. W.F. 't HartJohannes 11:17-27 (tekst: vs 25-26)4e LijdenszondagJezus is de Opstanding en het Leven
Zondag 12 maart 2023 - 18:00ds. P.D. van den BoogaardJohannes 18:28-40 (tekst: vs 36-37)4e LijdenszondagJezus' Koninkrijk van de waarheid
Woensdag 8 maart 2023 - 14:30ds. J.W. van Estrik2 Koningen 6:8-23BiddagEen biddende Elisa
Woensdag 8 maart 2023 - 19:30ds. C. GielenRomeinen 10:16-21 en Jesaja 64:1 - 65:1 (tekst: Jes 65:1)BiddagGods biddende handen
Zondag 5 maart 2023 - 09:30ds. F. van BinsbergenPsalm 23:1-6 en Romeinen 8:31-39 (tekst: Ps 23:5a)3e LijdenszondagGij richt de tafel toe, tegenover mijn tegenpartijders...Heilig Avondmaal
Zondag 5 maart 2023 - 18:00ds. G. KaterJohannes 13:1-20 (tekst: vs 12-15)3e LijdenszondagJezus als voorbeeld van de ZijnenDankzegging Heilig Avondmaal
Zondag 26 februari 2023 - 09:30ds. P.C. HoekExodus 12:1-20 en 1 Korinthe 5:1-13 (tekst: vs 7)2e LijdenszondagZuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt...Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 26 februari 2023 - 18:00ds. W. NobelMattheüs 26:31-46 (tekst: vs 39, 42)2e LijdenszondagJezus' gebed in Gethsémané vanwege de drinkbeker
Zondag 19 februari 2023 - 09:30ds. W.J. van den BrinkGenesis 18:1-22 (tekst: vs 19)1e LijdenszondagGods gebod om onze kinderen godzalig op te voedenDoopdienst
Zondag 19 februari 2023 - 18:00ds. Joh. Post2 Korinthe 5:11-21 (tekst: vs 14-15)1e LijdenszondagDe liefde van Christus
Zondag 12 februari 2023 - 09:30ds. A.J. SchalkoortJohannes 1:35-52 (tekst: vs 48-50)Kom en zie
Zondag 12 februari 2023 - 18:00ds. T.A. BakkerMarkus 1:14-20 (tekst: vs 14-15)Jezus begint te preken
Zondag 5 februari 2023 - 09:30ds. J.W. BaanRichteren 2:11-19 (tekst: Richteren 3:31)De HEERE geeft Samgar als richter over Israël
Zondag 5 februari 2023 - 18:00ds. K.J. KapteinPsalm 51:1-21 (tekst: vs 12)Davids gebed om genade
Woensdag 1 februari 2023 - 19:45ds. P. de VriesZefanja 3:1-20 (tekst: vs 17)Wie de Heere voor de Zijnen is; Hij verblijdt zich over de Zijnen; Hij zwijgt in Zijn liefdeBijbellezing
Zondag 29 januari 2023 - 09:30ds. L.W.Ch. RuijgrokMarkus 2:1-13 (tekst: vs 5)De Heere Jezus geneest een verlamde
Zondag 29 januari 2023 - 18:00ds. IJ.R. BijlLukas 4:14-30 (tekst: vs 18-19)De Heere Jezus preekt in Nazareth en maakt daar bekend dat Hij de Christus is
Zondag 22 januari 2023 - 09:30kand. E. VerhelstGenesis 3:1-15 en Lukas 4:1-13De Zoon van God op de proef gesteld
Zondag 22 januari 2023 - 18:00ds. W.F. 't Hart1 Samuël 1:20-28 (tekst: vs 27-28)Van de HEERE gebeden
Zondag 15 januari 2023 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 5:1-20 (tekst: vs 6)De bezetene van Gadara
Zondag 15 januari 2023 - 18:00ds. Joh. PostJesaja 61:1-3 en Lukas 7:11–23 (tekst: vs 23)Ergert u niet aan Jezus
Woensdag 11 januari 2023 - 19:45ds. W. van VlastuinJohannes 3:1-18 (tekst: vs 16)De liefde van GodBijbellezing
Zondag 8 januari 2023 - 09:30ds. A. KosGenesis 27:1-46Over zegen en eigen wegen
Zondag 8 januari 2023 - 18:00ds. A. KosOpenbaring 21:1-8 (tekst: vs 5a)Alles wordt nieuw
Zondag 1 januari 2023 - 09:30ds. A. den BoerJesaja 5:1-7 en Lukas 13:1-9 (tekst: vs 8m)NieuwjaarsdagNog één jaar uitstel
Zondag 1 januari 2023 - 18:00ds. D.J. DiepenbroekLukas 2:25-38 (tekst: vs 34-35)NieuwjaarsdagSimeons profetische vergezicht
Zaterdag 31 december 2022 - 19:00ds. C.M. VisserMaleachi 3:1-18 (tekst: vs 16-18)OudejaarsavondEr is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven
Maandag 26 december 2022 - 10:30Tweede KerstdagKerstfeest Zondagsschool
Zondag 25 december 2022 - 09:30ds. C. GielenLukas 2:1-14 (tekst: vs 7b)Eerste KerstdagZe wond Hem in doeken, legde Hem in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was
Zondag 25 december 2022 - 18:00ds. L. KroonemanLukas 2:8-20 (tekst: vs 15-16)Eerste KerstdagUit het veld geslagen
Zondag 18 december 2022 - 09:30ds. F. van BinsbergenJohannes 1:1-18 (tekst: vs 14b) en 17:1-10Vierde AdventszondagEn wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwdHeilig Avondmaal
Zondag 18 december 2022 - 18:00ds. J. KommerieRomeinen 8:18-30Vierde AdventszondagVol verlangen uitzien naar Gods heerlijkheidDankzegging Heilig Avondmaal
Woensdag 14 december 2022 - 19:45ds. F. van BinsbergenMaleachi 4:1-6 en Mattheüs 3:1-17 (tekst: vs 13-15)Toen kwam JezusBezinningsuur Heilig Avondmaal
Zondag 11 december 2022 - 09:30ds. F. van BinsbergenSpreuken 8:1-8, 22-36 en Johannes 1:1-16 (tekst: vs14a)Derde AdventszondagEn het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoondVoorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 11 december 2022 - 18:00ds. J.A. KloostermanJohannes 1:1-18 (tekst: vs 18)Derde AdventszondagHoe God zich bekendmaakt
Zondag 4 december 2022 - 09:30kand. J.H. van der VeldenJeremia 23:1-8 (tekst: vs 5-6)Tweede AdventszondagDe komst van de rechtvaardige Koning
Zondag 4 december 2022 - 18:00kand D.A. PaterPsalm 130:1-8 (tekst: vs 3-6)Tweede AdventszondagAdvent in de diepte
Woensdag 30 november 2022 - 19:45ds. W. PietersLukas 18:9-14De farizeeër en de tollenaarBijbellezing
Zondag 27 november 2022 - 09:30ds. N.P.J. KleibergJozua 2:9-21 en Mattheüs 1:1-5 (tekst: vs 5)Eerste AdventszondagRachab in het geslachtsregister van Christus
Zondag 27 november 2022 - 18:00ds. J.A. KloostermanMaleachi 2:17-3:6 (tekst: vs 1-2)Eerste AdventszondagVoorbereiding op de komst van de Heere Jezus
Zondag 20 november 2022 - 09:30ds. B.D. Bouman Psalm 81:1-17 (tekst: vs 11)Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullenDoopdienst
Zondag 20 november 2022 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Johannes 5:1-21 (tekst: vs 12)Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet
Zondag 13 november 2022 - 09:30ds. C.M. Visser2 Koningen 4:1-7 (tekst: vs 1a)Een roepende vrouw
Zondag 13 november 2022 - 18:00ds. R.J. OomenRuth 1:1-16 (tekst: vs 16)Het geloof wordt beproeft
Zondag 6 november 2022 - 09:30ds. M.W. Muilwijk1 Johannes 2:1-6 (tekst: vs 3)God de Vader kennen, betekent Zijn geboden bewaren
Zondag 6 november 2022 - 18:00ds. A. Kos3:19-24 (tekst: vs 21-24)Groot is Uw trouw
Woensdag 2 november 2022 - 14:30ds. L. GroenenbergDankdagGods weldaden, bekering en Gods eer
Woensdag 2 november 2022 - 19:30ds. R.J. OomenKlaagliederen 3:1-24 (tekst: vs 21-24)DankdagJeremia hield dankdag
Zondag 30 oktober 2022 - 09:30ds. P.D. van den BoogaardPsalm 115:1-18 (tekst: vs 13)Vertrouwen en zegen bij het doopvont vanwege Gods goedertierenheidDoopdienst
Zondag 30 oktober 2022 - 18:00ds. J.A. KloostermanRichteren 6:1-12 (tekst: vs 8a)Hoe God zich verrassend bekendmaakt
Zondag 23 oktober 2022 - 09:15ds. R.W. MulderHandelingen 28:1-11Godverheerlijkend werk op Melite
Zondag 23 oktober 2022 - 17:30ds. H. de GreefMarkus 4:35 t/m 5:1Jezus stilt de zwaartse storm
Zondag 16 oktober 2022 - 09:30ds. H. OussorenJesaja 55:1-13 (tekst: vs 6a)Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is
Zondag 16 oktober 2022 - 18:00ds. C.R van der ToornDaniël 2:24-45 (tekst: vs 34-35)De Heere regeert, Zijn Koninkrijk staat vast, Zijn heerschappij omvat de loop van de tijden
Donderdag 13 oktober 2022 - 19:45ds. C.M. VisserMattheus 13:44-58 (tekst: vs 47-51) en Openbaring 21:1-8Gelijkenis van het visnetBijbellezing
Zondag 9 oktober 2022 - 09:30kand. A. den HartogMattheüs 17:1-8 (tekst: vs 3-8)Jezus alleen
Zondag 9 oktober 2022 - 18:00ds. W.M. van der Linden1 Koningen 18:1-6In de toorn denkt God aan Zijn ontfermen
Zondag 2 oktober 2022 - 09:30ds. C. GielenJesaja 42:18 - 43:13 (tekst: vs 1c)Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt MijnDoopdienst
Zondag 2 oktober 2022 - 18:00ds. P. den OudenKolossenzen 1:1-8 (tekst: vs 1-5)Geloof, hoop en liefde in Kolosse
Woensdag 28 september 2022 - 19:45kand. D.A. Pater1 Koningen 18:21-39Een wonderlijke ontmoeting toont ons de verbondsbreuk, de verbondstrouw en de verbondsvernieuwinBijbellezing
Zondag 25 september 2022 - 09:30ds. J.W. BaanPsalm 51:1-19 (tekst: vs 9)De levende omgang met de Heere - Kennis van de verlossingHeilig Avondmaal
Zondag 25 september 2022 - 18:00ds. J.W. BaanPsalm 51:1-19 (tekst: vs 17)De levende omgang met de Heere - Kennis van de dankbaarheidDankzegging Heilig Avondmaal
Woensdag 21 september 2022 - 19:45ds. C.M. Visser2 Koningen 3:1-22De hongerige en dorstige zielBezinningsuur Heilig Avondmaal
Zondag 18 september 2022 - 09:30kand. J.H. van der VeldenJeremia 2:1-13 (tekst: vs 13)Gods aanklacht tegen Zijn volk
Zondag 18 september 2022 - 18:00ds. P.C. HoekPsalm 32:1-11 (tekst: vs 5)Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet...Voorbereiding Heilig Avondmaal
Donderdag 15 september 2022 - 17:30ds. B.D. BoumanPsalm 121:1-8 (tekst: vs 1-2)Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeftHuwelijksdienst Robin en Jorieke Bakker - de Jong
Zondag 11 september 2022 - 09:30kand. A. den HartogMattheüs 16:24-17:8 (tekst: vs 1-2)De hoop die ligt in de verheerlijkte Christus
Zondag 11 september 2022 - 18:15ds. H. van de BeekJob 22:1-30 (tekst: vs 21-22)Vrede met God
Zondag 4 september 2022 - 09:30kand. W. Kos2 Koningen 4:38-44Elisa bij de profetenzonen in Gilgal
Zondag 4 september 2022 - 18:00ds. Joh. PostJob 1:13-22 en 42:10-13 en Jacobus 5:1-12 (tekst: vs 9b)Geduldig wachten op Christus' wederkomst
Zondag 28 augustus 2022 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 23:1-6 (tekst: vs 1)De Heere is mijn Herder
Zondag 28 augustus 2022 - 14:30ds. B.D. Bouman2 Thessalonicenzen 2:1-17 (tekst: vs 16-17)Paulus’ terugblik op de gemeente van ThessalonicaAfscheidsdienst
Zondag 21 augustus 2022 - 09:30kand. A. den HartogHandelingen 4:32-5:11 (tekst: vs 1-11)Godsvreze in een jonge gemeente
Zondag 21 augustus 2022 - 18:00ds. P. de VriesJozua 24:1-33 (tekst: vs 15b)Maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den Heere dienen!
Zondag 14 augustus 2022 - 09:30kand. Joh. FekkesGenesis 12:1-4 en 2 Korinthe 6:11-18 (tekst: vs 15)En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?
Zondag 14 augustus 2022 - 15:30kand. D.A. PaterMattheüs 9:34-10:23 (tekst: 9:37-38)De missionaire gemeente
Zondag 7 augustus 2022 - 11:00ds. J.L. SchreudersAmos 5:4-27 (tekst: vs 18-20)Wee dien, die des Heeren dag begeren...
Zondag 7 augustus 2022 - 15:30ds. J. JoppeLukas 16:19-31 (tekst: vs 19-20)Het leven en sterven van de rijke man en de arme Lazarus
Zondag 31 juli 2022 - 11:45ds. P.D. van den BoogaardLukas 5:12-26 (tekst: vs 17-26)Vergeving voor het hart en genezing voor het lichaam
Zondag 31 juli 2022 - 18:45ds. A.I. KazenPsalm 83:1-19 (tekst: vs 17b en 19)Psalm 83
Zondag 24 juli 2022 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 8:22-26 (tekst: vs 22)De blinde van BethsaïdaDoopdienst
Zondag 24 juli 2022 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-47 (NGB, artikel 27)De Kerk van Christus
Zondag 17 juli 2022 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Samuël 3:1-21 en 2 Petrus 1:16-21 (tekst: 1 Samuël 3:10)De roeping van Samuël
Zondag 17 juli 2022 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Johannes 2:1-2:2 (NGB, artikel 26)Christus als Voorspraak voor Zijn gelovigen
Zondag 10 juli 2022 - 09:30kand. E. VerhelstLukas 19:1-27 (tekst: vs 10)Genade voor een verloren zondaar
Zondag 10 juli 2022 - 18:00ds. B.D. BoumanHebreeën 10:1-18 (NGB, artikel 25)Over de ceremoniële wetten
Zondag 3 juli 2022 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 139:1-24 (tekst: vs 14)Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt benDoopdienst
Zondag 3 juli 2022 - 18:00ds. B.D. BoumanJakobus 2:14-26 (NGB, artikel 26)De heiligmaking
user

Contact

webmaster@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Heeft u problemen met het afspelen? Laat het ons weten!
2023 © HHG Hardinxveld-Giessendam