Welkom bij de liveuitzending van de HHG Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht

Preken archief van de HHG Hardinxveld-Giessendam

De preken van de afgelopen weken.

Datum Predikant Tekst Bijzonderheden Thema Aanvullend
Zondag 18 oktober 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 3:1-16 (tekst: vs 3)Over de wedergeboorteDoopdienst
Zondag 18 oktober 2020 - 18:00ds. A. Kos2 Koningen 2:1-18 (tekst: vs 13-18)Elia gaat, de HEERE blijft
Woensdag 14 oktober 2020 - 19:45ds. D. HeemskerkHebreeën 2:1-18 (tekst: vs 1-3)Sterke aansporing; krachtige verzekering; ernstige waarschuwingBijbellezing
Zondag 11 oktober 2020 - 09:30ds. M. van SligtenhorstExodus 11:1-10 (tekst: vs 7)Afzondering
Zondag 11 oktober 2020 - 18:00ds. P.C. Hoek1 Thessalonicensen 5:12-28 (tekst: vs 16-18)Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles
Zondag 4 oktober 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 5:12-28 (tekst: vs 24)Hij die u roept is getrouw, Die het ook doen zalBelijdenisdienst
Zondag 4 oktober 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 7:14-26 (H.C. Zondag 49)Uw wil geschiede
Zondag 27 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 6:1-7 (tekst: vs 6)De uitredding door Elisa
Zondag 27 september 2020 - 18:00ds. N.A Donselaar2 Koningen 2:1-25 (tekst: vs 19,21,23,24)Elisa: God is heil
Zondag 20 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:15-27 (tekst: vs 25b)De ontmaskering door Elisa
Zondag 20 september 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 99 (H.C. Zondag 48)Uw Koninkrijk komeOpening Winterwerk
Donderdag 17 september 2020 - 16:30ds. B.D. BoumanPsalm 25:1-22 (tekst: vs 3a)Ja allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd wordenHuwelijksbevestiging Nils Stijnen en Geerlize van Beijnum
Woensdag 16 september 2020 - 19:45ds. C. GielenEfeze 4:17-25 en 2 Petrus 1:1-4Geloof en geloof, Leven en leven, Natuur en natuurBijbellezing
Zondag 13 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:9-19 (tekst: vs 16)De afwijzing van Elisa
Zondag 13 september 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 115 (H.C. Zondag 47)De eerste bede: Uw Naam worde geheiligd
Zondag 6 september 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:1-14 (tekst: vs 14)De genezing door ElisaDoopdienst
Zondag 6 september 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheus 7:7-12 (H.C. Zondag 46)De aanhef van het gebed
Zondag 30 augustus 2020 - 11:45ds. J. JoppePsalm 78:1-22 (tekst: vs 4-7)Een Bijbelse opdracht om Gods daden bekend te maken
Zondag 30 augustus 2020 - 18:00ds. P. den OudenPsalm 84:1-13 (tekst: vs 6)Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn
Zondag 23 augustus 2020 - 09:15ds. R.W. Mulder1 Samuël 19:1-17Drieërlei houding ten opzichte van de Heere en Zijn gezalfde
Zondag 23 augustus 2020 - 18:30kand. S.V. van der MeerRomeinen 8:1-17 (tekst: vs 15)De Geest leidt Gods kinderen in het allergrootste voorrecht
Zondag 16 augustus 2020 - 12:00ds. P.D. van den BoogaardGalaten 5:13-26 (tekst: vs 24)Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden
Zondag 16 augustus 2020 - 18:00stud. A. den HartogPsalm 25:1-22De Heere aanroepen om wie Hij is
Zondag 9 augustus 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:38-44 (tekst: vs 43) en Markus 6:30-44De zorg van Elisa
Zondag 9 augustus 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 5:1-9 (tekst: vs 8c)De nodiging tot Elisa
Donderdag 6 augustus 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanMattheüs 6:19-34 (tekst: vs 33-34)Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheidHuwelijksbevestiging Hermen van Dijk en Leandra van Vuuren
Zondag 2 augustus 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 78:1-24 (tekst: vs 4)Gods bevel om de kinderen te onderwijzenDoopdienst
Zondag 2 augustus 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:28-41 (tekst: vs 40)Het onderwijs van Elisa
Zondag 26 juli 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:1-7 (tekst: vs 3-4)De bewogenheid van Elisa
Zondag 26 juli 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 4:8-37 (tekst: vs 27)De vertroosting door Elisa
Zondag 19 juli 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLeviticus 12:1-8 (tekst: vs 7a)Het geboorteofferDoopdienst
Zondag 19 juli 2020 - 18:00ds. B.D. Bouman2 Koningen 3:1-27 (tekst: vs 11a)De raadgeving van Elisa
Zondag 12 juli 2020 - 09:30ds. W.M. van der LindenGenesis 15:1-6En Hij rekende het hem tot gerechtigheid
Zondag 12 juli 2020 - 13:30Afsluiting ZondagsschoolAfscheid oudste kinderen
Zondag 12 juli 2020 - 18:30ds. B.D. BoumanLukas 11:1-13 (H.C. Zondag 45)Het oprechte gebed
Zondag 5 juli 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 51:1-21 (tekst: vs 4)Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zondeDoopdienst
Zondag 5 juli 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 7:14-26 (H.C. Zondag 44, vr+antw 114-115)De prediking van de wet
Woensdag 1 juli 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanSpreuken 3:1-12 (tekst: vs 5-6)Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht makenHuwelijksbevestiging Harry Rietveld en Francien de Bruin
Zondag 28 juni 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheus 15:21-28 (tekst: vs 28m)O vrouw! groot is uw geloof
Zondag 28 juni 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanJozua 7:16-26 en Mattheus 5:27-32 (H.C. Zondag 44, vr+antw 113)Gij zult niet begeren iets wat uws naasten is
Zaterdag 27 juni 2020 - 19:30ouderling A. StruikPsalm 115:1-18Weeksluiting
Vrijdag 26 juni 2020 - 14:30ds. B.D. BoumanJohannes 2:1-12 (tekst: vs 2a)En Jezus was ook genoodHuwelijksbevestiging Arwin Adriaanse en Adriënne Hovestadt
Woensdag 24 juni 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanPsalm 146:1-10 (tekst: vs 5)Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den Heere, zijn God isHuwelijksbevestiging Henk Kroon en Dineke den Hollander
Woensdag 24 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 17-25 (tekst: vs 24-25)De bemoediging van JudasMeditatief moment
Zondag 21 juni 2020 - 09:30ds. F. van BinsbergenPsalm 123:1-4 (tekst: vs 3) en Lukas 18:1-8Zijt ons genadig, o Heere! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat
Zondag 21 juni 2020 - 18:00kand. A.S. MiddelkoopRomeinen 12:1-21 (tekst: vs 3)Christelijke navolging sluit zelfverheffing (niet) uit
Zaterdag 20 juni 2020 - 19:30ouderling F. Boer1 Johannes 1:5-2:6Weeksluiting
Woensdag 17 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 8-23 (tekst: vs 21a)De aansporing van JudasMeditatief moment
Zondag 14 juni 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 2:15-25 (tekst: vs 23)De verwerping van ElisaDoopdienst
Zondag 14 juni 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 4:17-32 (H.C. Zondag 43)Gij zult geen valse getuigenis spreken
Zaterdag 13 juni 2020 - 19:30ouderling B.W. BoermanZacharia 4:1-14Weeksluiting
Woensdag 10 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 1-16 (tekst: vs 11a)De waarschuwing van JudasMeditatief moment
Zondag 7 juni 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 4:1-9 (tekst: vs 7)Een avondgebed van David
Zondag 7 juni 2020 - 15:30ds. D. ZoetRomeinen 8:18-30 (tekst: vs 22-23)Een drieërlei zuchten
Zaterdag 6 juni 2020 - 19:15ds. B.D. BoumanPsalm 27:1-14 (tekst: vs 4)Weeksluiting
Woensdag 3 juni 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJudas vs 1-4 (tekst: vs 3b)Opdat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd isMeditatief moment
Maandag 1 juni 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:14-47 (tekst: vs 47b)Tweede PinksterdagEn de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden
Zondag 31 mei 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-13 (tekst: vs 4)Eerste PinksterdagDe vervulling met de Heilige Geest
Zondag 31 mei 2020 - 18:00ds. K.J. KapteinHandelingen 7:35-60 (tekst: vs 55)Eerste PinksterdagStefanus vol van de Geest
Zaterdag 30 mei 2020 - 19:30ouderling. P.A. den BreejenMicha 7:7-20Weeksluiting
Woensdag 27 mei 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 3:1-21 (tekst: vs 16)De HEERE zal uit Sion brullenMeditatief moment
Zondag 24 mei 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 2:15-22 (tekst: vs 21)De reiniging door Elisa
Zondag 24 mei 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 25:13-16 en Efeze 4:17-32 (H.C. Zondag 42)Gij zult niet stelen
Zaterdag 23 mei 2020 - 19:30ouderling G. KroonRomeinen 8:1-17Weeksluiting
Donderdag 21 mei 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:50-53 (tekst: vs 51)HemelvaartsdagDe hemelaart van Christus
Zondag 17 mei 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 2:1-18 (tekst: vs 14)De bevestiging van Elisa
Zondag 17 mei 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 19:1-12 en 1 Korinthe 6:1-20 (H.C. Zondag 41)Gij zult niet echtbreken
Zaterdag 16 mei 2020 - 19:30ouderling J. van ZijtveldHandelingen 1:1-12Weeksluiting
Woensdag 13 mei 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 3:1-15 (tekst: vs 12b)Ik zal zitten om te richtenMeditatief moment
Zondag 10 mei 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 19:9-21 (tekst: vs 19b) en Lukas 14:25-35De roeping van Elisa
Zondag 10 mei 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 5:17-22 (H.C. Zondag 40)Gij zult niet doodslaan
Zaterdag 9 mei 2020 - 19:30ouderling F. BoerFilippenzen 4:1-7Weeksluiting
Woensdag 6 mei 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 2:28-32 (tekst: vs 32a)En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden wordenMeditatief moment
Zondag 3 mei 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24: 36-49 (tekst: vs 47) en Johannes 15:23-16:15Christus’ opdracht aan Zijn discipelen
Zondag 3 mei 2020 - 18:00ds. K. KlopstraJohannes 20:19-31 (tekst: vs 29)Zalig zijn zij, die niet gezien zullen hebben, en toch geloofd zullen hebben
Zaterdag 2 mei 2020 - 19:30ouderling B.W. BoermanJohannes 3:1-21Weeksluiting
Woensdag 29 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 2:18-27 (tekst: vs 18)Hij zal Zijn volk verschonenMeditatief moment
Zondag 26 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:36-45 (tekst: vs 36)De opgestane Christus die Zijn leerlingen ontmoet
Zondag 26 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 6:1-9 en 1 Petrus 2:11-25 (H.C. Zondag 39)Eert uw vader en uw moeder
Zaterdag 25 april 2020 - 19:30ouderling A. StruijkJohannes 21:15-19Weeksluiting
Woensdag 22 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 2:1-17 (tekst: vs 12)Bekeert u tot MijMeditatief moment
Zondag 19 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:13-35 (tekst: vs 29) en 2 Petrus 1:16-21Christus’ onderwijs aan de Emmaüsgangers
Zondag 19 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 5:12-15 en Psalm 84:1-13 (H.C. Zondag 38)Gods rustdag
Zaterdag 18 april 2020 - 19:30ouderling P.A. den BreejenLukas 24:36-49Weeksluiting
Vrijdag 17 april 2020 - 14:00ds. B.D. BoumanJohannes 11:14-27 (tekst: vs 25)Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorvenRouwdienst dhr. P. Drinkwaard
Woensdag 15 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanEzechiël 33:1-11 en Joël 2:1-12 (tekst: vs 1)Blaast de bazuin te SionMeditatief moment
Maandag 13 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:13-26 (tekst: vs 15-17)Tweede PaasdagDe opgestane Christus
Zondag 12 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 24:1-12 (tekst: vs 5-6)Eerste PaasdagDe eerste paaspreek
Zondag 12 april 2020 - 14:15Eerste PaasdagPaasviering Zondagsschool
Zondag 12 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanOpenbaring 1:9-20 (tekst: vs 17-18)Eerste PaasdagDe verschijning van Christus aan Johannes
Zaterdag 11 april 2020 - 19:30ouderling J. van ZijtveldLukas 23:49-56Weeksluiting
Vrijdag 10 april 2020 - 09:30ds. P. de VriesLukas 23:13-43 (tekst: vs 39-43)Goede VrijdagDe moordenaar aan het kruis
Vrijdag 10 april 2020 - 19:30ds. B.D. BoumanLukas 23: 33-49 (tekst: vs 46)Goede VrijdagChristus’ laatste woorden
Woensdag 8 april 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 1:1-20 (tekst: vs 15)Ach, die dag!Meditatief moment
Zondag 5 april 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 21:20-27 en 23:13-32 (tekst: vs 28)7e LijdenszondagDe laatste preek van Christus
Zondag 5 april 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 6:10-25 en Mattheus 5:33-37 (H.C. Zondag 37)7e LijdenszondagOver de eedzwering
Zaterdag 4 april 2020 - 19:30ds. B.D. BoumanLukas 23:13-25Weeksluiting
Woensdag 1 april 2020 - 20:00ds. B.D. Bouman2 Kronieken 6:26-31, 7:12-16 en Joël 1:1-14 (tekst: vs 13-14)Er roep tot de HEEREMeditatief moment
Zondag 29 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 9:1-9; Lukas 23:1-12 en Handelingen 4:23-31 (tekst: Lukas 23:9)6e LijdenszondagChristus bij Herodes
Zondag 29 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanLeviticus 24:10-23 (H.C. Zondag 36)6e LijdenszondagGij zult de Naam des Heeren niet ijdellijk gebruiken
Woensdag 25 maart 2020 - 20:00ds. B.D. BoumanJoël 1:1-12Meditatief moment 1
Zondag 22 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheus 26:36-46 en Lukas 22:39-46 (tekst: vs 44)5e LijdenszondagDe angst van Christus
Zondag 22 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanExodus 32:1-11 (H.C. Zondag 35)5e LijdenszondagGij zult u geen gesneden beelden maken
Zondag 15 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 91:1-16 (tekst: vs 1)4e LijdenszondagChristus als Schuilplaats in gevaren
Zondag 15 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 62:1-13 (tekst: vs 3)4e LijdenszondagChristus als de vaste Rots
Woensdag 11 maart 2020 - 14:30ds. B.D. BoumanLukas 11:1-13 (tekst: vs 1b)BiddagHeere, leer ons bidden
Woensdag 11 maart 2020 - 19:30ds. B.D. BoumanNehemia 1:1-2:10 (tekst: 1:4)BiddagHet gebed van Nehemia
Zondag 8 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 22:1-6 (tekst: vs 4)3e LijdenszondagHet verraad van Judas
Zondag 8 maart 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanDeuteronomium 10:12-22 (H.C. Zondag 34b, vr+antw 94-95)3e LijdenszondagHet eerste gebod
Zondag 1 maart 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7) en Mattheüs 26:14-162e LijdenszondagDe zalving te BethaniëVoorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 1 maart 2020 - 18:00stud. A. den HartogPsalm 119:9-162e LijdenszondagLeven naar het woord
Vrijdag 28 februari 2020 - 14:15ds. B.D. BoumanSpreuken 16:1-33 (tekst: vs 20)Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den Heere vertrouwt, is welgelukzaligHuwelijksbevestiging Dirk van Verseveld en Patricia Drinkwaard
Zondag 23 februari 2020 - 09:30ds. A. KosLukas 20:9-19 (tekst: vs 13)1e LijdenszondagIk zal Mijn geliefde Zoon zenden
Zondag 23 februari 2020 - 18:00ds. P. den OudenJesaja 53:1-12 (tekst: vs 6)1e Lijdenszondag...maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen
Woensdag 19 februari 2020 - 19:45ds. P.D. van den Boogaard1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 5+9)Begeer wat Ik u geven zalBijbellezing
Zondag 16 februari 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 5:12-16 (tekst: vs 13b)Ik wil, word gereinigdDoopdienst
Zondag 16 februari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 119:97-104 (H.C. Zondag 33b-34a)Gods wet
Zondag 9 februari 2020 - 09:30kand. G.M. BoskerLukas 19:11-27De gelijkenis van de tien ponden
Zondag 9 februari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 4:17-5:14 (H.C. Zondag 33a)De oprechte bekering
Zondag 2 februari 2020 - 09:30stud. A. den HartogMarkus 10:17-27Wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?
Zondag 2 februari 2020 - 18:00ds. IJ.R. BijlJohannes 3:22-36 (tekst: vs 31-33)Het laatste getuigenis van Johannes de Doper over de Heere Jezus
Zondag 26 januari 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:17-24 en Lukas 7:11-17 (tekst: vs 13-15)De jongeling te Naïn
Zondag 26 januari 2020 - 18:00ds. C.M. Visser1 Kronieken 11:15-19 (tekst: vs 17) en Johannes 4:1-15Het uitziende verlangen van David
Woensdag 22 januari 2020 - 19:45ds. D. HeemskerkJohannes 3:1-21 (tekst: vs 17-18)Zending van de Zoon, redding in de Zoon en waarschuwing door de ZoonBijbellezing
Zondag 19 januari 2020 - 09:15ds. R.W. MulderJohannes 5:1-18 (tekst: vs 17-18)Jezus openbaart Zich door middel van de genezing van een verlamde man
Zondag 19 januari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 5:1-21 (H.C. Zondag 32)De goede werken
Zondag 12 januari 2020 - 09:30ds. B.D. BoumanJohannes 1:29-52 (tekst: vs 43a)Kenmerken van een goede ambtsdragerBevestiging ambtsdragers
Zondag 12 januari 2020 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 16:13-20 en Handelingen 17:1-9 (H.C. Zondag 31)De sleutels van Gods koninkrijk
Zondag 5 januari 2020 - 09:30ds. J.C. den ToomLukas 2:39-52 (tekst: vs 49)Jezus in de dingen van Zijn Vader
Zondag 5 januari 2020 - 18:00ds. J.C. den ToomDeuteronomium 8:1-20 en Mattheüs 3:13-4:4 (tekst: Lukas 4:1-4)Jezus' verzoeking in de woestijn
Woensdag 1 januari 2020 - 09:30ds. B.D. Bouman1 Petrus 5:1-14 (tekst: vs 7)NieuwjaarsdagWerpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u
Dinsdag 31 december 2019 - 19:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 16:10-24 (tekst: vs 22)OudejaarsavondMaranatha
Zondag 29 december 2019 - 09:30ds. N. den OudenHosea 11:1-11 en Mattheüs 2:13-15 (tekst: vs 15)Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen
Zondag 29 december 2019 - 18:00ds. W.M. van der LindenGenesis 7:1-24 (tekst: vs 16b)En de HEERE sloot achter hem toe
Donderdag 26 december 2019 - 10:30Tweede KerstdagKerstfeest Zondagsschool
Woensdag 25 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 2:1-20 (tekst: vs 10-11)Eerste KerstdagHet geboortebericht van Jezus Christus
Woensdag 25 december 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 3:1-21 (tekst: vs 16)Eerste KerstdagWant alzo lief heeft God de wereld gehad
Zondag 22 december 2019 - 09:30ds. C.M. VisserMattheüs 25:1-13 en Lukas 1:26-38 (tekst: vs 28b)4e AdventszondagDe goddelijke zegen geschonken aan de maagd Maria
Zondag 22 december 2019 - 18:00ds. P.C. HoekMattheüs 1:18-25 (tekst: vs 22-23)4e AdventszondagOpdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet
Zondag 15 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:67-80 (tekst: vs 68)3e AdventszondagDe lofzang van Zacharias
Zondag 15 december 2019 - 18:00ds. L. GroenenbergLukas 1:26-38 (tekst: vs 38a)3e AdventszondagMij geschiede naar uw woord
Zondag 8 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:39-45 (tekst: vs 45)2e AdventszondagEn zalig is zij, die geloofd heeftHeilig Avondmaal
Zondag 8 december 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanLukas 1:57-66 (tekst: vs 58)2e AdventszondagBlijdschap over Gods barmhartigheidDankzegging Heilig Avondmaal
Donderdag 5 december 2019 - 19:45ds. B.D. BoumanPsalm 62Het Heilig Avondmaal gegeven tot versterking van het geloofBezinningsuur Heilig Avondmaal
Maandag 2 december 2019 - 11:00ds. B.D. BoumanJesaja 55:1-13 (tekst: vs 6)Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij isRouwdienst dhr. J.S. van Helden
Zondag 1 december 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 1:5-25 (tekst: vs 18)1e AdventszondagDe aanvechting van ZachariasVoorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 1 december 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 30b, vr+antw 81-82)1e AdventszondagChristus' nodiging tot het Avondmaal
Zondag 24 november 2019 - 09:30kand. V.S. van der Meer2 Petrus 3:1-18 (tekst: vs 9)Waarom is de Heere Jezus nog niet wedergekomen?
Zondag 24 november 2019 - 18:00kand. A.S. MiddelkoopJohannes 10:22-42 (tekst: vs 27-30)Veilig in Gods handen
Woensdag 20 november 2019 - 19:45dr. W. van Vlastuin2 Samuel 16:1-14 (tekst: vs 5-14)Simeï vloekt David Bijbellezing
Zondag 17 november 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJeremia 22:11-30 en Haggaï 2:21-24 (tekst: vs 22)Het uitzien van Haggaï
Zondag 17 november 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGalaten 1:1-9 en Hebreeën 10:1-18 (H.C. Zondag 30a, vr+antw 80)Het avondmaal en de mis
Zondag 10 november 2019 - 09:30ds. A. KosMarkus 10:17-31 (tekst: vs 27)Zalig worden (on)mogelijk?!
Zondag 10 november 2019 - 18:00ds. A. KosHebreeën 13:1-24 (tekst: vs 15, 16)Lofoffer
Vrijdag 8 november 2019 - 15:15ds. B.D. BoumanPsalm 50:1-23 (tekst: vs 15)En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij erenHuwelijksbevestiging Johan Advokaat en Janita van Haarlem
Woensdag 6 november 2019 - 14:30ds. B.D. Bouman2 Koningen 7:1-20 (tekst: vs 9)DankdagEen dag van goede boodschap
Woensdag 6 november 2019 - 19:30ds. B.D. BoumanDeuteronomium 26:1-16 (tekst: vs 2)DankdagHet offer van de eerstelingen
Zondag 3 november 2019 - 09:30ds. H. VerheulEzechiël 47:1-12 en Openbaring 22:1-5De rivier van levend water
Zondag 3 november 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 6:47-59 (H.C. Zondag 29)Het brood en de wijn in het Heilig Avondmaal
Zondag 27 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHaggaï 2:11-20 (tekst: vs 19)De aansporing van Haggaï
Zondag 27 oktober 2019 - 18:00ds. N.A. DonselaarRuth 3:14-4:12Boaz neemt Ruth onder zijn vleugels
Zondag 20 oktober 2019 - 09:30ds. J.C. den Toom2 Korinthe 1:1-24 (tekst: vs 20)De belofte van God
Zondag 20 oktober 2019 - 18:00kand. J.W. Bonenberg2 Koningen 19:14-28 (tekst: vs 20-28)De Heere geeft Hizkia antwoord op zijn gebed
Zondag 13 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanSpreuken 23:15-35 (tekst: vs 26a)Geef Mij uw hartDoopdienst
Zondag 13 oktober 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34 (H.C. Zondag 28)Het heilig avondmaal
Woensdag 9 oktober 2019 - 19:45ds. P.C. HoekGenesis 15:1-23 (tekst: vs 15)Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!Bijbellezing
Zondag 6 oktober 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanEzra 3:8-13 en Haggaï 2:2-10 (tekst: Haggaï 2:5)De bemoediging van Haggaï
Zondag 6 oktober 2019 - 18:00ds. W. van Klinken1 Samuël 1:1-28 (tekst: vs 27-28a)De Heere hoort
Zondag 29 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanEzra 4:17-5:2 en Haggaï 1:1-2:1 (tekst: Haggaï 1:5)De prediking van Haggaï
Zondag 29 september 2019 - 18:00ds. C.M. BuijsLukas 9:51-56 en 10:38-42 (tekst: 42a)Een ding is nodig
Zondag 22 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 10:1-16 (tekst: vs 14)Laat de kinderkens tot Mij komenDoopdienst
Zondag 22 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (H.C. Zondag 27)Nabetrachting rondom de Heilige Doop
Woensdag 18 september 2019 - 19:45ds. R. van de KampHandelingen 7:54-8:8 (tekst: vs 1,4)De stem van het bloed.Bijbellezing
Zondag 15 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 12:1-19 (tekst: vs 5)De kracht van het gebedOpening winterwerk
Zondag 15 september 2019 - 18:00ds. N.P.J. KleibergJesaja 55:1-13 (tekst: vs 1-2)Enkel genade
Zondag 8 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJesaja 43:1-7 en 22-28 (tekst: vs 25)Gods vergeving is een volkomen vergevingHeilig Avondmaal
Zondag 8 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJesaja 41:1-14 (tekst: vs 10a)Vrees niet, want Ik ben met uDankzegging Heilig Avondmaal
Donderdag 5 september 2019 - 19:45ds. B.D. Bouman1 Korinthe 11:17-34De betekenis van Christus' lijden en stervenBezinningsuur Heilig Avondmaal
Zondag 1 september 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanJesaja 1:1-20 (tekst: vs 18)Komt dan, en laat ons te zamen rechten, zegt de HeereVoorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 1 september 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMattheüs 28:16-20 (H.C. Zondag 26)De Heilige Doop
Zondag 25 augustus 2019 - 11:15ds. M.W. MuilwijkOpenbaring 3:7-13 (tekst: vs 11b)Volhard in de ontvangen genade
Zondag 25 augustus 2019 - 18:00ds. C. GielenEzechiël 16:1-9 en Efeze 2:1-9 (tekst: Ezech. 16:6)De heerlijkheid van de Levensvorst
Zondag 18 augustus 2019 - 09:30Leesdienst, preek ds. G. BoerJakobus 2:14-26 en Jozua 2:18-24 (tekst: vs 21b)Rachabs geloof
Zondag 18 augustus 2019 - 18:00kand. Joh. FekkesFilippenzen 1:12-26 (tekst: vs 21)Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin
Zondag 11 augustus 2019 - 12:00ds. J. Joppe2 Petrus 1:1-21 (tekst: vs 10-11)Het komen tot geloofszekerheid
Zondag 11 augustus 2019 - 18:00ds. H. VerheulOpenbaring 21:1-8Alles wordt nieuw
Zondag 4 augustus 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 19:15-29 en Lukas 17:20-37 (tekst: Gen 19:26)Het omzien van Lots vrouw
Zondag 4 augustus 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:30-38 (tekst: vs 32)De verleiding van Lot
Zondag 28 juli 2019 - 09:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-23 (tekst: vs 17)De bevrijding van Lot
Zondag 28 juli 2019 - 18:30ds. N. van der WantPsalm 119:17-32 (tekst: vs 19)Een vreemdeling op aarde
Zondag 21 juli 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanPsalm 72:1-20 (tekst: vs 11)Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheidDoopdienst
Zondag 21 juli 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanGenesis 19:1-11 (tekst: vs 10)De bescherming van Lot
Zondag 14 juli 2019 - 09:30ds. C.M. BuijsHebreeën 3:7-4:13 (tekst: 4:9)De ware en volkomen rust
Zondag 14 juli 2019 - 18:00kand. J. KooijHebreeën 13:1-21 (tekst: vs 20-21)De God nu des vredes, Die volmake u in alle goed werk
Zondag 7 juli 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 13:1-18 (tekst: vs 11)De keuze van Lot
Zondag 7 juli 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Petrus 1:22-2:10 (H.C. Zondag 25)Over de sacramenten
Zondag 30 juni 2019 - 09:30ds. W. SchinkelshoekHandelingen 3:1-10 (tekst: vs 6)Genezing bij de Schone poort
Zondag 30 juni 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 2:1-10 (H.C. Zondag 24)Over de goede werken
Vrijdag 28 juni 2019 - 15:15ds. B.D. BoumanPsalm 128:1-6 (tekst: vs 1-2)Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt...Huwelijksbevestiging Arjan Verweij en Marianne Broekhuizen
Zondag 23 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-41 (tekst: vs 39)Want u komt de belofte toeDoopdienst
Zondag 23 juni 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanRomeinen 5:1-11 (H.C. Zondag 23)De rechtvaardiging door het geloof alleen
Zondag 16 juni 2019 - 09:30ds. A. KosRomeinen 8:18-32 (tekst: vs 26-27)De Geest bidt
Zondag 16 juni 2019 - 18:00kand. J. KooijJesaja 55:1-13 en Romeinen 6:1-11 (tekst: Jesaja 55:6-7)Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is
Maandag 10 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanOpenbaring 2:8-11 (tekst: vs 10b)Tweede PinksterdagZijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levensBelijdenisdienst
Zondag 9 juni 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHandelingen 2:1-21 (tekst: vs 16)Eerste PinksterdagDe verdediging van Petrus
Zondag 9 juni 2019 - 18:00ds. J.W. BaanHandelingen 2:1-13 (tekst: vs 11b)Eerste PinksterdagSpreken van Gods grote werken
Zondag 2 juni 2019 - 09:30ds. K.J. KapteinJohannes 14:1-14 (tekst: vs 1-3)Christus vertroost zijn discipelen
Zondag 2 juni 2019 - 18:00ds. N.P.J. KleibergHooglied 3:1-11 (tekst: vs 8-10)De bruid en de koets
Donderdag 30 mei 2019 - 09:30ds. B.D BoumanMarkus 16:9-20 (tekst: vs 19-20)HemelvaartsdagDe hemelvaart van Christus
Zondag 26 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHooglied 4:1-16 (tekst: vs 7)De liefde van ChristusHeilig Avondmaal
Zondag 26 mei 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 15:9-17 (tekst: vs 9b)Blijft in deze Mijn liefdeDankzegging Heilig Avondmaal
Donderdag 23 mei 2019 - 19:45ds. B.D. Bouman Het leven zoeken in Christus JezusBezinningsuur Heilig Avondmaal
Dinsdag 21 mei 2019 - 14:45ds. B.D. BoumanSpreuken 8:13-36 (tekst: vs 35)Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HeereHuwelijksbevestiging Frans van Dam en Andra de Borst
Zondag 19 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHooglied 3:1-11 (tekst: vs 4)De liefde tot ChristusVoorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 19 mei 2019 - 18:00ds. G. KaterJohannes 16:5-15 (tekst: vs 7)Jezus’ onderwijs over Zijn heengaan
Zondag 12 mei 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-18 (tekst: vs 16)Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.Doopdienst
Zondag 12 mei 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:13-5:11 (H.C. Zondag 22)De toekomst van een christen
Zondag 5 mei 2019 - 09:30ds. A.I. KazenJozua 4:1-24 (tekst: vs 4-7)Het monument bij Gilgal
Zondag 5 mei 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanPsalm 32:1-11 (H.C. Zondag 21, vr+antw 56)De vergeving van de zonden
Zondag 28 april 2019 - 09:30ds. J.C. den OudenOpenbaring 4:1-11 (tekst: vs 1-3)Het hemelse troongezicht
Zondag 28 april 2019 - 18:00ds. A. KosRomeinen 6:1-14 (tekst: vs 10, 11)Christus, mijn leven?!
Maandag 22 april 2019 - 09:30ds. G. Kater1 Thessalonicensen 4:13-5:11 (tekst: vs 14)Tweede PaasdagDe toekomstverwachting van Gods kinderen
Zondag 21 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 16:1-8 (tekst: vs 6)Eerste PaasdagDe verkondiging van het Paasevangelie
Zondag 21 april 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMarkus 16:9-14 (tekst: vs 9-11) en Johannes 20:11-18Eerste PaasdagDe opstanding van Christus
Vrijdag 19 april 2019 - 09:30ds. C.M. VisserLukas 23:33-49 (tekst: vs 39-43) en Johannes 19:31-37Goede VrijdagVrijspraak voor een moordenaar
Vrijdag 19 april 2019 - 19:30ds. B.D. BoumanNumeri 28:3-8 en Markus 15:22-41 (tekst: vs 38)Goede VrijdagHet scheuren van het voorhangsel
Zondag 14 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 15:1-21 (tekst: vs 15)7e LijdenszondagDe veroordeling van Christus
Zondag 14 april 2019 - 18:00ds. C.M. BuijsMarkus 15:21-38 (tekst: vs 34)7e LijdenszondagChristus van God verlaten
Zondag 7 april 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:53-65 (tekst: vs 61-63)6e LijdenszondagDe veroordeling van Christus
Zondag 7 april 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 2:37-47 (H.C. Zondag 21, vr+antw. 54-55)6e LijdenszondagDe Kerk van Christus
Zondag 31 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanGenesis 6:1-22 (tekst: Hebreeën 11:7)5e LijdenszondagNoach en zijn gezinDoopdienst
Zondag 31 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 16:5-15 (H.C. Zondag 20)5e LijdenszondagHet geloof in God de Heilige Geest
Zondag 24 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:43-52 (tekst: vs 50)4e LijdenszondagDe eenzaamheid van Christus
Zondag 24 maart 2019 - 18:00ds. B.D. Bouman1 Thessalonicenzen 4:9-5:11 (H.C. Zondag 19, vr+antw 52)4e LijdenszondagDe wederkomst van Christus
Zondag 17 maart 2019 - 09:30ds. J.A. KloostermanJohannes 12:1-11 (tekst: vs 7)3e LijdenszondagHet geurende evangelie
Zondag 17 maart 2019 - 18:00ds. H. VerheulGenesis 22:1-14 (tekst: vs 8)3e LijdenszondagOp die heuvel daarginds, van Moria naar Golgotha
Woensdag 13 maart 2019 - 14:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 3:1-15 (tekst: vs 9)BiddagHet gebed van Salomo
Woensdag 13 maart 2019 - 19:30ds. B.D. Bouman1 Koningen 17:1-7; 18:36-46 en Jakobus 5:13-20 (tekst: vs 16b)BiddagEen krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel
Zondag 10 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:17-26 (tekst: vs 22-25)2e LijdenszondagChristus’ instelling van het avondmaalHeilig Avondmaal
Zondag 10 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanMarkus 14:27-42 (tekst: vs 36-38)2e LijdenszondagDe worsteling van ChristusDankzegging Heilig Avondmaal
Donderdag 7 maart 2019 - 19:45ds. B.D. BoumanBezinningsuur Heilig Avondmaal
Zondag 3 maart 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 14:10-31 en Johannes 13:21-30 (tekst: Markus 14:19)1e LijdenszondagBen ik het?Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 3 maart 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanEfeze 1:15-23 (H.C. Zondag 19, vr+antw 50 en 51)1e LijdenszondagDe verheerlijking van Christus
Woensdag 27 februari 2019 - 19:45ds. C. GielenPsalm 2 (tekst: vs 12a)Kust den ZoonBijbellezing
Zondag 24 februari 2019 - 09:30ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:11 – 14:7 (tekst: vs 1-5)Het Lam en Zijn honderdvierenveertigduizend maagden
Zondag 24 februari 2019 - 18:00ds. G.K. TerreehorstEfeze 1:15-23 (tekst: vs 15-19)Meer kennis van de rijkdommen van Christus
Zondag 17 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 5:21-43 (tekst: vs 22-23)De nood van Jaïrus
Zondag 17 februari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanHandelingen 1:4-12 (H.C. Zondag 18)De hemelvaart van Christus
Zondag 10 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheüs 7:13-23 (tekst: vs 13a) en Lukas 13:22-30Gaat in door de enge poort
Zondag 10 februari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanLukas 24:1-12 (H.C. Zondag 17)De opstanding van Christus
Zondag 3 februari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMarkus 4:35-41 (tekst: vs 39)Christus brengt de storm tot zwijgen
Zondag 3 februari 2019 - 18:00ds. W.J. van den BrinkOpenbaring 13:1-18 (tekst: vs 13-18)Wat doet het beest uit de aarde?
Zondag 27 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanLukas 14:15-24 (tekst: vs 23-24)De gelijkenis van de grote maaltijd
Zondag 27 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJesaja 53:1-12 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)De nederdaling van Christus ter helle
Woensdag 23 januari 2019 - 19:45ds. P.C. HoekMattheüs 9:1-13 (tekst: vs 12,13)Zondaren geroepen tot bekeringBijbellezing
Zondag 20 januari 2019 - 09:30ds. P.D. van den BoogaardJohannes 4:43-54 (tekst: vs 47-51)Geloven en geloven is twee
Zondag 20 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 19:25-42 (H.C. Zondag 16a vr+antw 40-43)Het sterven van Christus
Zondag 13 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanMattheüs 18:21-35 (tekst: vs 21-22)De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
Zondag 13 januari 2019 - 18:00ds. B.D. BoumanJohannes 19:1-18 (H.C. Zondag 15)Het lijden van Christus
Zondag 6 januari 2019 - 09:30ds. A. KosMattheüs 15:21-18Paradox
Zondag 6 januari 2019 - 18:00ds. A. KosDaniël 10:1-21Heilige strijd
Dinsdag 1 januari 2019 - 09:30ds. B.D. BoumanHebreeën 13:1-17 (tekst: vs 5-6)NieuwjaarsdagEen rijke belofte in een nieuw begonnen jaar
user

Mees Bos

webmaster@hhg-hardinxveldgiessendam.nl

Heeft u problemen met het afspelen? Laat het ons weten!
2020 © HHG Hardinxveld-Giessendam