Informatie en maatregelen Coronavirus

 

Bericht van uw kerkenraad 28 maart 2020

Erediensten:
Afgelopen week heeft de overheid de maatregelen om verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Wij zijn dankbaar dat we de erediensten wel op dezelfde wijze kunnen houden als afgelopen zondag. Hoewel de huidige maatregel de mogelijkheid biedt om met maximaal 30 personen samen te  mogen komen, zullen we dit niet doen. De erediensten worden georganiseerd met een minimum aantal personen. Dit betekent: predikant, ouderling, diaken, koster, organist en livestream team. Hiermee houden we ons aan de richtlijnen die het Breed Moderamen van de Generale Synode heeft afgegeven. Daarnaast conformeren wij ons aan het dringende advies van het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze maatregel zal vooralsnog tot D.V. 1 juni van toepassing zijn.

Meditatief moment:
Afgelopen woensdagavond vond het eerste meditatief moment plaats. Helaas waren er wat technische problemen met de geluidsinstallatie en de website. Deze zijn inmiddels verholpen. D.V. woensdag 1 april is het volgende meditatief moment. We hebben van veel gemeenteleden begrepen dat het op prijs gesteld wordt als het meditatief moment ook via livestream te volgen zou zijn. We zijn blij u te kunnen melden dat dit vanaf a.s. woensdag mogelijk is.

Als u of jij in de komende periode behoefte hebt aan contact, schroom dan niet om met uw wijkouderling contact op te nemen.

Wij hopen dat het u en jou allen goed gaat en dat we elkaar te zijner tijd weer in gezondheid mogen ontmoeten.

Een gezegende zondag gewenst.

Meditatief moment

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle bijeenkomsten in de gemeente onverwacht afgelast. Juist in deze zorgvolle tijd is het echter zo belangrijk om ons biddend voor Gods aangezicht te verootmoedigen en vanuit Gods Woord gevoed en versterkt te worden. Om die reden willen we op de komende woensdagavonden een overdenking vanuit Gods Woord uitzenden. De avonden beginnen om 20.00 uur. Rond 20.45 uur zullen we afronden. De Heere geve er Zijn zegen over.

Live videostream en collecten

Vanaf aankomende zondag 22 maart 2020 is het mogelijk om de kerkdiensten te volgen via beeld en geluid d.m.v. een live videostream.

Tijdens of na de uitzending kunt u uw gaven geven door een overboeking op de bankrekening van de kerkvoogdij o.v.v. de collecte waarvoor de gift bedoeld is. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is, NL93RABO0325096112.

Momenteel wordt de mogelijkheid van “digitaal collecteren” onderzocht. Zodra dit mogelijk is wordt u via de website geïnformeerd. Uiteraard kunt u ook het collectegeld opsparen en op een later moment overhandigen.

COVID-19 update 20 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen woensdagavond leek het onder de toen bekende omstandigheden nog verantwoord om D.V. zondag 22 maart de kerkdiensten op dezelfde manier te houden als afgelopen zondag. De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat het coronavirus zich in snel tempo verspreidt. Tevens ontvingen we een dringende oproep van het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam om de kerkdiensten met een zo klein mogelijk aantal gemeenteleden, en bij voorkeur zonder gemeenteleden, te beleggen. De situatie is vanavond opnieuw beoordeeld. Op basis van deze beoordeling is besloten om vanaf zondag 22 maart tot minimaal zondag 6 april de kerkdiensten ZONDER gemeenteleden doorgang te laten hebben.

Lees meer: COVID-19 update 20 maart 2020

Actienacht van JV Sola Fide gaat niet door

In verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus gaat de sponsor-actienacht van DV vrijdagavond 27 tot zaterdagochtend 28 maart niet door. Tzt wordt er in overleg met Woord & Daad een nieuwe datum gepland.

De inzamelingsactie loopt wel gewoon door, blijft u vooral geven!

Klik hier voor meer informatie over deze actie

Meer artikelen...

KERKDIENSTEN

Zondag 12 juli 2020
12Jul
Voorganger: ds. W.M. van der Linden
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:30 uur
Zondag 19 juli 2020
19Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 26 juli 2020
26Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 2 augustus 2020
2Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt