Informatie en maatregelen Coronavirus

 

Digitaal collecteren

Vanaf heden collecteren we ook digitaal. U kunt uw gaven geven middels de knop 'Online Collecten' links op pagina's Kijk Live en Luister Live. In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.

Zondagsschool Eerste Paasdag

Hallo jongens en meisjes,

Vinden jullie het ook zo jammer dat er geen zondagsschool meer is? De meesters en juffen wel! We missen het om met elkaar na te denken over wie de Heere voor ons is en om fijn samen te zingen. We missen jullie gezellige verhalen en jullie enthousiasme.

In deze tijd van het jaar denken we na over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij is gestorven voor ons! Voor ons allemaal. Maar... Hij is ook opgestaan! Voor jou, en voor ons. Dat is een groot wonder hè! Met elkaar hopen we daar over na te denken. Op zondag 12 april kun je live meeluisteren om 14:15 uur naar een verhaal van meester Wilbert den Hartog. Luisteren jullie mee?

Groetjes,

De meesters en juffen van de zondagsschool

Weeksluiting

Vanaf zaterdag 4 april zal er om 19.30 uur een weeksluiting verzorgd worden. Deze weeksluiting zal ongeveer een half uur duren en kunt u volgen via de website.

Aansluitend wordt een "orgeluurtje" uitgezonden.

Bericht van uw kerkenraad 28 maart 2020

Erediensten:
Afgelopen week heeft de overheid de maatregelen om verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Wij zijn dankbaar dat we de erediensten wel op dezelfde wijze kunnen houden als afgelopen zondag. Hoewel de huidige maatregel de mogelijkheid biedt om met maximaal 30 personen samen te  mogen komen, zullen we dit niet doen. De erediensten worden georganiseerd met een minimum aantal personen. Dit betekent: predikant, ouderling, diaken, koster, organist en livestream team. Hiermee houden we ons aan de richtlijnen die het Breed Moderamen van de Generale Synode heeft afgegeven. Daarnaast conformeren wij ons aan het dringende advies van het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze maatregel zal vooralsnog tot D.V. 1 juni van toepassing zijn.

Meditatief moment:
Afgelopen woensdagavond vond het eerste meditatief moment plaats. Helaas waren er wat technische problemen met de geluidsinstallatie en de website. Deze zijn inmiddels verholpen. D.V. woensdag 1 april is het volgende meditatief moment. We hebben van veel gemeenteleden begrepen dat het op prijs gesteld wordt als het meditatief moment ook via livestream te volgen zou zijn. We zijn blij u te kunnen melden dat dit vanaf a.s. woensdag mogelijk is.

Als u of jij in de komende periode behoefte hebt aan contact, schroom dan niet om met uw wijkouderling contact op te nemen.

Wij hopen dat het u en jou allen goed gaat en dat we elkaar te zijner tijd weer in gezondheid mogen ontmoeten.

Een gezegende zondag gewenst.

Meditatief moment

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle bijeenkomsten in de gemeente onverwacht afgelast. Juist in deze zorgvolle tijd is het echter zo belangrijk om ons biddend voor Gods aangezicht te verootmoedigen en vanuit Gods Woord gevoed en versterkt te worden. Om die reden willen we op de komende woensdagavonden een overdenking vanuit Gods Woord uitzenden. De avonden beginnen om 20.00 uur. Rond 20.45 uur zullen we afronden. De Heere geve er Zijn zegen over.

KERKDIENSTEN

Zondag 4 oktober 2020
4Oct
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 11 oktober 2020
11Oct
Voorganger: ds. M. van Sligtenhorst
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. P.C. Hoek
Tijd: 18:00 uur
Woensdag 14 oktober 2020
14Oct
Voorganger: ds. D. Heemskerk - Bijbellezing
Tijd: 19:45 uur
Zondag 18 oktober 2020
18Oct
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. A. Kos
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt