Update coronamaatregelen

Geachte gemeenteleden,

We hopen dat het goed met u mag gaan en dat u in goede gezondheid bent. Dat laatste is onder de huidige omstandigheden allerminst vanzelfsprekend. We zien dat het coronavirus om zich heen grijpt en dat de situatie, zeker ook in onze regio, zeer zorgelijk is geworden.

Vorige week moesten we u informeren over nieuwe, strengere corona maatregelen. Vandaag moeten we dat helaas opnieuw doen. We baseren ons hierbij op de lokale omstandigheden en op het nieuwe advies dat we vandaag van het Breed Moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk hebben ontvangen. Alles in overweging genomen hebbende, informeren wij u over de volgende maatregelen die in ieder geval t/m D.V. 12 november van kracht zullen zijn.

Aantal kerkgangers: Het aantal kerkgangers wordt afgeschaald naar maximaal 30 personen. Dit is exclusief de personen die nodig zijn om een dienst mogelijk te maken. Het betreft dan de predikant, 1 ouderling, 1 diaken, koster, organist, EHBO’er en videoteam. Het aantal van 30 is ook exclusief kinderen t/m 12 jaar.

Uitnodigingen voor de diensten: We blijven gebruik maken van kerktijd.nl. Helaas kunnen we degenen uit een gezin die oppassen niet de mogelijkheid bieden om de andere dienst op dezelfde zondag bij te wonen.

Mondkapje: U wordt dringend geadviseerd om bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw een mondkapje te dragen.

Zingen: We handhaven vooralsnog 3 zangmomenten tijdens de dienst. Er wordt alleen gezongen door de gemeenteleden in de kerkzaal, dus niet op de galerijen.

Catechisaties: t/m D.V. 12 november komen alle catechisaties te vervallen.

Clubs/verenigingen 18+: alle fysieke bijeenkomsten komen te vervallen. Het wordt gestimuleerd om waar mogelijk elkaar digitaal te ontmoeten.

Clubs 18- en zondagsschool: komende week zal er een bezinning plaatsvinden over de bijeenkomsten van de 18- clubs. U wordt daar t.z.t. over geïnformeerd.

Vergaderingen: we vergaderen niet meer fysiek maar digitaal.

Bezoeken/pastoraat: reguliere bezoeken zoals huisbezoek en bezoek t.g.v. verjaardag, geboorte en jubilea zullen geen doorgang hebben. Het noodzakelijke en dringende pastoraat zal met inachtneming van de RIVM-maatregelen wel doorgaan.

We rekenen op uw begrip bij deze nieuwe aanvullende maatregelen. Zoals reeds vermeld gelden deze maatregelen in ieder geval t/m D.V. 12 november. In geval van verder verslechtering van de situatie of bij nieuw beleid vanuit het Breed Moderamen van de synode, zullen kerkenraad en kerkvoogdij zich opnieuw beraden en waar nodig het beleid aanpassen. U wordt daar dan z.s.m. van op de hoogte gebracht.

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. (Psalm 91 vers 1 t/m 3)

Met hartelijke groet,

Uw en jouw kerkenraad en kerkvoogdij

KERKDIENSTEN

Woensdag 27 januari 2021
27Jan
Voorganger: ouderling J. van Zijtveld - Meditatief moment
Tijd: 19:45 uur
Zaterdag 30 januari 2021
30Jan
Voorganger: ouderling P.A. den Breejen - Weeksluiting
Tijd: 19:00 uur
Zondag 31 januari 2021
31Jan
Voorganger: ds. A.P. Muilwijk
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. N.P.J. Kleiberg
Tijd: 18:00 uur
Woensdag 3 februari 2021
3Feb
Voorganger: ouderling B.W. Boerman - Meditatief moment
Tijd: 19:45 uur
Zaterdag 6 februari 2021
6Feb
Voorganger: ouderling F. Boer - Weeksluiting
Tijd: 19:00 uur
Zondag 7 februari 2021
7Feb
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. C. Gielen
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt