Coronaprotocol erediensten (versie 10 oktober 2020)

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
De gemeenteleden kunnen via kerktijd.nl zich opgeven om uitgenodigd te worden om kerkdiensten bij te wonen. Degenen die geen internet hebben kunnen met de srciba afspreken dat zij altijd de dienst van hun eigen groep bijwonen. De groepen zien er als volgt uit:
Groep 1: Abb t/m Giess
Groep 2: Gin t/m Oos
Groep 3: Ott t/m Zuyd
De ouder die ’s morgens thuisblijft om op te passen is welkom tijdens de avonddienst op dezelfde zondag en de ouder die ’s avonds thuisblijft om op te passen is welkom tijdens de ochtenddienst op dezelfde zondag. Hiermee is rekening gehouden met het maximum aantal uit te nodigen mensen via kerktijd.nl.

Meer informatie: Aanmelden bijwonen kerkdiensten

Protocol Praktische gang van zaken

Parkeren
Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein naast de kerk en in de loods. We parkeren op het parkeerterrein en in de loods alleen aan de zijkanten zodat er een ruim middenpad overblijft. De fietsen kunnen in de fietsenstalling geplaatst worden. Houdt in alle gevallen anderhalve meter afstand van elkaar.

Binnenkomst kerk

 • We houden zowel binnen als buiten steeds anderhalve meter afstand.
 • We gebruiken alleen de hoofdingang van het kerkgebouw. In de hal van de kerk zijn “anderhalve meter markeringen” aangebracht.
 • We desinfecteren onze handen bij binnenkomst van de kerk.
 • De garderobe wordt niet gebruikt. We nemen onze jas, tas en eventuele andere spullen mee naar onze zitplaats en na afloop van de dienst weer mee naar huis.
 • Er wordt geadviseerd om bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw een mondkapje te dragen

Inschrijven en triage
Uw aanwezigheid wordt vastgelegd en u dient de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
  a. Hoesten
  b. Neusverkoudheid
  c. Koorts vanaf 38 graden
  d. Benauwdheidsklachten
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien alle vragen met nee beantwoord worden dan verkrijgt u toegang tot de kerkzaal.

Zitplaatsen
De kosters wijzen een zitplaats aan. Dit kan dus een andere zitplaats zijn dan u gewend bent. Indien dat voor u onoverkomelijk is laat dat dan van tevoren weten.

Toiletbezoek
Dit dient tot een minimum beperkt te worden. Laat de kinderen voor vertrek naar de kerk thuis nog even naar het toilet gaan. Kinderen gaan onder begeleiding van een ouder naar het toilet. Iedereen die het toilet gebruikt zorgt er zelf voor dat na gebruik het toilet gedesinfecteerd wordt met de daarvoor aanwezige middelen.

Verlaten van de kerk
Dit gebeurt op aanwijzing van de kosters. Aan het einde van de dienst wordt dit ook steeds afgekondigd. We blijven niet praten op het kerkplein maar we gaan direct naar huis. De aanwezigen wordt geadviseerd om bij het uitgaan van het kerkgebouw een mondkapje te dragen.

Kinderoppas
Er is zal geen kinderoppas zijn omdat we, gelet op de smalle gang naar de zaal, de anderhalve meter afstand niet kunnen garanderen.

Collecteren
Er wordt bij de uitgang van de kerk gecollecteerd worden. Daar staat een rek met collectezakken. De kerkvoogden hanteren de gebruikelijke hygiënemaatregelen bij het legen van de collectezakken.

Samenzang
We hanteren momenteel 3 zangmomenten namelijk na votum en groet, voor de prediking en na het eindgebed.

Algemene regels

 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in de plooi van de elleboog.
 • Ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid worden geadviseerd de richtlijnen van de RIVM te volgen. Hen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn; het kan verstandig zijn daarom voorlopig thuis te blijven.

KERKDIENSTEN

Woensdag 27 januari 2021
27Jan
Voorganger: ouderling J. van Zijtveld - Meditatief moment
Tijd: 19:45 uur
Zaterdag 30 januari 2021
30Jan
Voorganger: ouderling P.A. den Breejen - Weeksluiting
Tijd: 19:00 uur
Zondag 31 januari 2021
31Jan
Voorganger: ds. A.P. Muilwijk
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. N.P.J. Kleiberg
Tijd: 18:00 uur
Woensdag 3 februari 2021
3Feb
Voorganger: ouderling B.W. Boerman - Meditatief moment
Tijd: 19:45 uur
Zaterdag 6 februari 2021
6Feb
Voorganger: ouderling F. Boer - Weeksluiting
Tijd: 19:00 uur
Zondag 7 februari 2021
7Feb
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. C. Gielen
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt