Versoepelingen coronamaatregelen

De overheid heeft vorige week een verdere versoepeling van de coronamaatregelen bevestigd. Daar waar er eerst nog sprake was dat er per 1 juli maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn tijdens de kerkdiensten is deze grens nu losgelaten en geldt er geen maximum meer. De anderhalve meter afstand wordt bepalend voor het maximale aantal mensen dat toegelaten kan worden.

Kerkenraad en kerkvoogdij hebben hier uitvoerig over nagedacht en hebben het volgende beslist: de eerste twee zondagen in juli hanteren we in grote lijnen het voorgenomen beleid (gebaseerd op maximaal 100 personen) waarover we u in een vorig kerkblad reeds geïnformeerd hebben. Uitnodigingsbeleid kerkdiensten vanaf 5 juli en 12 juli: Op basis van het aantal leden per pastorale eenheid (gezin) zijn er zodanige groepen gemaakt dat we per groep ongeveer 95 kerkgangers verwachten. Bij deze indeling zijn wij ervan uitgegaan dat kinderen vanaf 4 jaar mee kunnen komen naar de diensten en dat 1 van de ouders thuisblijft indien er 1 of meerdere kinderen onder de 4 jaar zijn. De ouder die ’s morgens thuisblijft om op te passen is welkom tijdens de avonddienst op dezelfde zondag en de ouder die ’s avonds thuisblijft om op te passen is welkom tijdens de ochtenddienst op dezelfde zondag.
De groepen zien er als volgt uit:
Groep 1: Abbady t/m Boer
Groep 2: Boerman t/m van der Giessen
Groep 3: van Ginkel t/m De Keizer
Groep 4: Kloosterman t/m Oosterom

5 juli ochtenddienst: Groep 1
5 juli avonddienst: Groep 2
12 juli ochtenddienst: Groep 3
12 juli avonddienst: Groep 4

Dringende verzoeken
Indien u om welke reden dan ook de dienst niet bij zult wonen waarvoor u ingedeeld bent geef dit dan aan de scriba door, bij voorkeur per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Andere gemeenteleden worden dan in uw plaats uitgenodigd.
Het inschrijven zal wat tijd vergen, zorg er alstublieft voor dat u tijdig aanwezig bent zodat de diensten op tijd kunnen beginnen.
De kerkenraad, kerkvoogdij en kosters hebben richtlijnen opgesteld voor de praktische gang van zaken rondom de kerkdiensten. Deze plaatselijke regeling vindt u ook terug op de website.

Parkeren: Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein naast de kerk en in de loods. We parkeren op het parkeerterrein en in de loods alleen aan de zijkanten zodat er een ruim middenpad overblijft. De fietsen kunnen in de fietsenstalling geplaatst worden. Houd in alle gevallen anderhalve meter afstand van elkaar.

Binnenkomst kerk: We houden zowel binnen als buiten steeds anderhalve meter afstand. In de hal van de kerk zijn “anderhalvemeter markeringen” aangebracht. We desinfecteren onze handen bij binnenkomst van de kerk. Alleen de hoofdingang is beschikbaar. De garderobe wordt niet gebruikt. We nemen onze jas, tas en eventuele andere spullen mee naar onze zitplaats en na afloop van de dienst weer mee naar huis.

Inschrijven en triage: Uw aanwezigheid wordt vastgelegd en u dient de volgende vragen te beantwoorden:
- Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, of benauwdheidsklachten.
- Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
- Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
- Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
- Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Indien alle vragen met nee beantwoord worden dan verkrijgt u toegang tot de kerkzaal.
N.B: Bij minder dan 100 kerkgangers is triage niet verplicht. Wij zullen de triage wel uitvoeren zodat de procedures geoefend kunnen worden. Mochten er toch meer dan 100 personen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij een doopdienst, dan hebben we in die gevallen de regels die gelden voor meer dan 100 kerkgangers gevolgd.

Zitplaatsen: De kosters wijzen een zitplaats aan. Dit kan dus een andere zitplaats zijn dan u gewend bent. Indien dat voor u onoverkomelijk is laat dat dan van tevoren weten.

Toiletbezoek: Dit dient tot een minimum beperkt te worden. Laat de kinderen voor vertrek naar de kerk thuis nog even naar het toilet gaan. Alleen het invalidetoilet is beschikbaar. Kinderen gaan onder begeleiding van een ouder naar het toilet. Iedereen die het toilet gebruikt zorgt er zelf voor dat na gebruik het toilet gedesinfecteerd wordt met de daarvoor aanwezige middelen.

Verlaten van de kerk: Dit gebeurt op aanwijzing van de kosters. We blijven niet praten op het kerkplein maar we gaan direct naar huis.

Kinderoppas: Er is tijdens de zondagen 5 en 12 juli nog geen oppas. Dit wordt heroverwogen voor de diensten vanaf 19 juli.

Collecteren: Vanaf 1 juli zal er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd worden.

Samenzang: Er wordt door de RIVM onderzoek gedaan naar de verspreiding van het coronavirus door zingen. De uitslag van dit onderzoek is nog niet bekend. Dit stelt ons voor een moeilijke keuze namelijk wel of niet zingen tijdens de kerkdiensten. Het zingen van de psalmen is een waardevol element binnen de erediensten. De psalmen klinken onder andere als antwoord op de lezing van de wet, de geloofsbelijdenis en op de prediking. We willen de lofzang toch gaande houden en daarom hebben we met het oog op de veiligheid van de kerkgangers beslist om slechts met een klein deel van de aanwezigen te zingen. Het betreft dan degenen in de eerste (bezette) rij van het middenschip een plaats hebben gekregen en de aanwezige ambtsdragers.

Algemene regels: We schudden geen handen. We hoesten en niezen in de plooi van de elleboog. Ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid worden geadviseerd de richtlijnen van de RIVM te volgen. Hen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn; het kan verstandig zijn daarom voorlopig thuis te blijven. (Bij afwezigheid dit doorgeven aan de scriba).

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten vanaf 5 juli en 12 juli: Op basis van de ervaringen die tijdens de eerste twee zondagen in de maand juli opgedaan worden zal het uitnodigingsbeleid aangepast worden. Het streven is om zoveel als mogelijk gemeenteleden op een veilige manier bij elkaar te laten komen. Kerkenraad en kerkvoogdij zullen de komende 2 weken gebruiken om daartoe voorbereidingen te treffen. U kunt dan denken aan zaken zoals een andere inrichting van de kerkzaal en het vastleggen van de praktische procedures en communicatie met de gemeenteleden. (De (nog) niet genoemde groepen 5 en 6, Ottema t/m Zuyderduyn, zullen dan als eerste worden uitgenodigd.)

Degenen die als gastlid meeleven of momenteel met de kerkenraad in contact zijn voor overkomst naar onze gemeente worden ook uitgenodigd. Zij kunnen het bovenstaande schema aanhouden.
Zolang we niet als gehele gemeente kunnen samen komen, worden de diensten via de livestream uitgezonden.
We zien er naar uit om u en jou in de komende periode weer in de kerk te mogen ontmoeten rondom het geopende Woord. Geve de Heere Zijn zegen aan alle voornemens die we hebben maar bovenal aan de verkondiging van het Evangelie.

Uw en jouw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters

KERKDIENSTEN

Donderdag 6 augustus 2020
6Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Huwelijksbevestiging
Tijd: 14:00 uur
Zondag 9 augustus 2020
9Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 16 augustus 2020
16Aug
Voorganger: ds. B. Reinders
Tijd: 12:00 uur
Voorganger: ds. A. den Hartog
Tijd: 18:00 uur
Zondag 23 augustus 2020
23Aug
Voorganger: ds. R.W. Mulder
Tijd: 09:15 uur
Voorganger: kand. S.V. van der Meer
Tijd: 18:30 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt