Richtlijnen bezoek kerkdiensten vanaf 1 juni 2020

De kerkenraad, kerkvoogdij en kosters hebben een plaatselijke regeling opgesteld voor de praktische gang van zaken rondom de kerkdiensten.

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
Klik hier

Parkeren
Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein naast de kerk en in de loods. We parkeren op het parkeerterrein en in de loods alleen aan de zijkanten zodat er een ruim middenpad overblijft. De fietsen kunnen in de fietsenstalling geplaatst worden. Houd in alle gevallen anderhalve meter afstand van elkaar.

Binnenkomst kerk
We houden zowel binnen als buiten steeds anderhalve meter afstand. In de hal van de kerk zijn “anderhalvemeter markeringen” aangebracht. We desinfecteren onze handen bij binnenkomst van de kerk. Alleen de hoofdingang is beschikbaar. De garderobe wordt niet gebruikt. We nemen onze jas, tas en eventuele andere spullen mee naar onze zitplaats en na afloop van de dienst weer mee naar huis.

Zitplaatsen
De kosters wijzen een zitplaats aan. Dit kan dus een andere zitplaats zijn dan u gewend bent. Indien dat voor u onoverkomelijk is laat dat dan van tevoren weten.

Toiletbezoek
Dit dient tot een minimum beperkt te worden. Laat de kinderen voor vertrek naar de kerk thuis nog even naar het toilet gaan. Alleen het invalidetoilet is beschikbaar. Kinderen gaan onder begeleiding van een ouder naar het toilet. Iedereen die het toilet gebruikt zorgt er zelf voor dat na gebruik het toilet gedesinfecteerd met de daarvoor aanwezige middelen.

Verlaten van de kerk
Dit gebeurt op aanwijzing van de kosters. We blijven niet praten op het kerkplein maar we gaan direct naar huis.

Kinderoppas
Er is geen kinderoppas. Dit heeft 2 redenen. De kinderen die naar de oppas gaan dienen als “kerkganger” geteld te worden. Hierdoor kunnen dus minder mensen deelnemen aan de diensten. Daarnaast is het onmogelijk om in de gang naar de grote zaal anderhalve meter afstand te houden.

Collecteren
In de maand juni zal er alleen digitaal gecollecteerd worden. Vanaf 1 juli zal er ook bij de uitgang van de kerk gecollecteerd worden.

Samenzang
Er wordt door de overheid nog onderzoek gedaan naar de verspreiding van het coronavirus door zingen. In de maand juni zingen we tijdens de kerkdiensten zoals we gewend zijn omdat we dan op ruime afstand van elkaar kunnen plaatsnemen. Voor de diensten vanaf 1 juli wachten we de uitslagen van de genoemde onderzoeken af. Daarnaast zijn we in afwachting van nadere richtlijnen.

Algemene regels
We schudden geen handen. We hoesten en niezen in de plooi van de elleboog. Indien een gezinslid verkoudheidsklachten of koorts heeft dan blijft het hele gezin thuis. Indien er in de week voorafgaande aan de kerkdienst contact geweest is met een corona patiënt dan blijven we 14 dagen thuis.

Ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid worden geadviseerd de richtlijnen van de RIVM te volgen. Hen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn; het kan verstandig zijn daarom voorlopig thuis te blijven.

Zolang we niet als gehele gemeente kunnen samen komen worden de diensten via de livestream uitgezonden.

We zien er naar uit om u en jou in de komende periode weer in de kerk te mogen ontmoeten rondom het geopende Woord. Geve de Heere Zijn zegen aan alle voornemens die we hebben maar bovenal aan de verkondiging van het Evangelie.

Uw en jouw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters

KERKDIENSTEN

Zondag 4 oktober 2020
4Oct
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 11 oktober 2020
11Oct
Voorganger: ds. M. van Sligtenhorst
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. P.C. Hoek
Tijd: 18:00 uur
Woensdag 14 oktober 2020
14Oct
Voorganger: ds. D. Heemskerk - Bijbellezing
Tijd: 19:45 uur
Zondag 18 oktober 2020
18Oct
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. A. Kos
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt