Bericht van uw kerkenraad 28 maart 2020

Erediensten:
Afgelopen week heeft de overheid de maatregelen om verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Wij zijn dankbaar dat we de erediensten wel op dezelfde wijze kunnen houden als afgelopen zondag. Hoewel de huidige maatregel de mogelijkheid biedt om met maximaal 30 personen samen te  mogen komen, zullen we dit niet doen. De erediensten worden georganiseerd met een minimum aantal personen. Dit betekent: predikant, ouderling, diaken, koster, organist en livestream team. Hiermee houden we ons aan de richtlijnen die het Breed Moderamen van de Generale Synode heeft afgegeven. Daarnaast conformeren wij ons aan het dringende advies van het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze maatregel zal vooralsnog tot D.V. 1 juni van toepassing zijn.

Meditatief moment:
Afgelopen woensdagavond vond het eerste meditatief moment plaats. Helaas waren er wat technische problemen met de geluidsinstallatie en de website. Deze zijn inmiddels verholpen. D.V. woensdag 1 april is het volgende meditatief moment. We hebben van veel gemeenteleden begrepen dat het op prijs gesteld wordt als het meditatief moment ook via livestream te volgen zou zijn. We zijn blij u te kunnen melden dat dit vanaf a.s. woensdag mogelijk is.

Als u of jij in de komende periode behoefte hebt aan contact, schroom dan niet om met uw wijkouderling contact op te nemen.

Wij hopen dat het u en jou allen goed gaat en dat we elkaar te zijner tijd weer in gezondheid mogen ontmoeten.

Een gezegende zondag gewenst.

KERKDIENSTEN

Donderdag 6 augustus 2020
6Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Huwelijksbevestiging
Tijd: 14:00 uur
Zondag 9 augustus 2020
9Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 16 augustus 2020
16Aug
Voorganger: ds. B. Reinders
Tijd: 12:00 uur
Voorganger: ds. A. den Hartog
Tijd: 18:00 uur
Zondag 23 augustus 2020
23Aug
Voorganger: ds. R.W. Mulder
Tijd: 09:15 uur
Voorganger: kand. S.V. van der Meer
Tijd: 18:30 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt