Live videostream en collecten

Vanaf aankomende zondag 22 maart 2020 is het mogelijk om de kerkdiensten te volgen via beeld en geluid d.m.v. een live videostream.

Tijdens of na de uitzending kunt u uw gaven geven door een overboeking op de bankrekening van de kerkvoogdij o.v.v. de collecte waarvoor de gift bedoeld is. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is, NL93RABO0325096112.

Momenteel wordt de mogelijkheid van “digitaal collecteren” onderzocht. Zodra dit mogelijk is wordt u via de website geïnformeerd. Uiteraard kunt u ook het collectegeld opsparen en op een later moment overhandigen.

KERKDIENSTEN

Zondag 12 juli 2020
12Jul
Voorganger: ds. W.M. van der Linden
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:30 uur
Zondag 19 juli 2020
19Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 26 juli 2020
26Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 2 augustus 2020
2Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt