COVID-19 update 20 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen woensdagavond leek het onder de toen bekende omstandigheden nog verantwoord om D.V. zondag 22 maart de kerkdiensten op dezelfde manier te houden als afgelopen zondag. De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat het coronavirus zich in snel tempo verspreidt. Tevens ontvingen we een dringende oproep van het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam om de kerkdiensten met een zo klein mogelijk aantal gemeenteleden, en bij voorkeur zonder gemeenteleden, te beleggen. De situatie is vanavond opnieuw beoordeeld. Op basis van deze beoordeling is besloten om vanaf zondag 22 maart tot minimaal zondag 6 april de kerkdiensten ZONDER gemeenteleden doorgang te laten hebben.

Dit betekent dat het schema dat in het kerkblad en op de website vermeld staat niet meer van toepassing is. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om het mogelijk te maken om de diensten ook via livestream te volgen. De links worden deze dagen op de website geïnstalleerd. Graag vragen we ook uw aandacht voor de collecten. Mogen wij rekenen op uw medewerking zodat de inkomsten voor de kerkvoogdij en de diaconie op peil blijven? Hetzelfde geldt natuurlijk voor de collecten met een bijzondere bestemming. U kunt uw gift over maken op het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Zie hiervoor de instructies in het kerkblad. Uiteraard kunt u thuis ook een "spaarpotje" maken en de giften op een later moment overhandigen. Binnenkort is het ook mogelijk uw gift via een link op de website over te maken. Houd u voor dit alles de berichtgeving op de website in de gaten.

Psalm 84 vers 6

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt

Uw en jouw kerkenraad

KERKDIENSTEN

Zondag 12 juli 2020
12Jul
Voorganger: ds. W.M. van der Linden
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:30 uur
Zondag 19 juli 2020
19Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 26 juli 2020
26Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 2 augustus 2020
2Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt