Informatie en maatregelen Coronavirus

 

Update coronamaatregelen

Geachte gemeenteleden,

We hopen dat het goed met u mag gaan en dat u in goede gezondheid bent. Dat laatste is onder de huidige omstandigheden allerminst vanzelfsprekend. We zien dat het coronavirus om zich heen grijpt en dat de situatie, zeker ook in onze regio, zeer zorgelijk is geworden.

Vorige week moesten we u informeren over nieuwe, strengere corona maatregelen. Vandaag moeten we dat helaas opnieuw doen. We baseren ons hierbij op de lokale omstandigheden en op het nieuwe advies dat we vandaag van het Breed Moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk hebben ontvangen. Alles in overweging genomen hebbende, informeren wij u over de volgende maatregelen die in ieder geval t/m D.V. 12 november van kracht zullen zijn.

Lees meer: Update coronamaatregelen

Coronaprotocol erediensten (versie 10 oktober 2020)

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
De gemeenteleden kunnen via kerktijd.nl zich opgeven om uitgenodigd te worden om kerkdiensten bij te wonen. Degenen die geen internet hebben kunnen met de srciba afspreken dat zij altijd de dienst van hun eigen groep bijwonen. De groepen zien er als volgt uit:
Groep 1: Abb t/m Giess
Groep 2: Gin t/m Oos
Groep 3: Ott t/m Zuyd
De ouder die ’s morgens thuisblijft om op te passen is welkom tijdens de avonddienst op dezelfde zondag en de ouder die ’s avonds thuisblijft om op te passen is welkom tijdens de ochtenddienst op dezelfde zondag. Hiermee is rekening gehouden met het maximum aantal uit te nodigen mensen via kerktijd.nl.

Meer informatie: Aanmelden bijwonen kerkdiensten

Lees meer: Coronaprotocol erediensten (versie 10 oktober 2020)

Aanmelden bijwonen kerkdiensten

Geachte gemeenteleden,

Vanaf zondag 13 september vinden de uitnodigingen voor het bijwonen van de kerkdiensten op een andere manier plaats. We gaan dan gebruik maken van kerktijd.nl. Dit is geen reserveringssysteem maar een uitnodigingssysteem. Het voordeel van een uitnodigingssysteem is dat iedereen evenveel kans maakt om een dienst te kunnen bijwonen.

Lees meer: Aanmelden bijwonen kerkdiensten

Digitaal collecteren

Vanaf heden collecteren we ook digitaal. U kunt uw gaven geven middels de knop 'Online Collecten' links op pagina's Kijk Live en Luister Live. In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.

Live videostream en collecten

Vanaf aankomende zondag 22 maart 2020 is het mogelijk om de kerkdiensten te volgen via beeld en geluid d.m.v. een live videostream.

Tijdens of na de uitzending kunt u uw gaven geven door een overboeking op de bankrekening van de kerkvoogdij o.v.v. de collecte waarvoor de gift bedoeld is. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is, NL93RABO0325096112.

Momenteel wordt de mogelijkheid van “digitaal collecteren” onderzocht. Zodra dit mogelijk is wordt u via de website geïnformeerd. Uiteraard kunt u ook het collectegeld opsparen en op een later moment overhandigen.

KERKDIENSTEN

Woensdag 22 september 2021
22Sep
Voorganger: ds. W. van Vlastuin - Bijbellezing
Tijd: 19:45 uur
Zondag 26 september 2021
26Sep
Voorganger: ds. C.J.P. van der Bas
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. V.S. van der Meer
Tijd: 18:00 uur
Zondag 3 oktober 2021
3Oct
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 10 oktober 2021
10Oct
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. J.W. van Estrik
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt