Medisch - ethische beslissingen rondom het levenseinde. Mag alles wat kan, moet alles wat kan?

Iedereen kent, direct of indirect wel een situatie, binnen het gezin, familie- of kennissenkring, waarin er sprake is van palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg loopt uiteindelijk uit op terminale zorg. We spreken dus van zorg rondom het levenseinde.

Als kerkenraad hebben we gemerkt dat er gemeente breed vragen leven over dit onderwerp. Het lijkt ons daarom goed om een gemeenteavond te organiseren over dit medisch-ethische onderwerp. Deze avond vindt plaats op donderdag 22 november en begint om 19.45 uur. Spreekster is mevrouw Boute – van den Brink. Zij is als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan een hospice in Bennekom. Zij zal een lezing verzorgen rondom het thema “Medisch - ethische beslissingen rondom het levenseinde. Mag alles wat kan, moet alles wat kan?” Uiteraard is er die avond alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Klik hier om de opname van deze avond te beluisteren

KERKDIENSTEN

Zondag 18 augustus 2019
18Aug
Voorganger: nnb
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: kand. Joh. Fekkes
Tijd: 18:00 uur
Zondag 25 augustus 2019
25Aug
Voorganger: ds. M.W. Muilwijk
Tijd: 11:15 uur
Voorganger: ds. C. Gielen
Tijd: 18:00 uur
Zondag 1 september 2019
1Sep
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Voorbereiding Heilig Avondmaal
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 8 september 2019
8Sep
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Heilig Avondmaal
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Dankzegging Heilig Avondmaal
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt