Medisch - ethische beslissingen rondom het levenseinde. Mag alles wat kan, moet alles wat kan?

Iedereen kent, direct of indirect wel een situatie, binnen het gezin, familie- of kennissenkring, waarin er sprake is van palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg loopt uiteindelijk uit op terminale zorg. We spreken dus van zorg rondom het levenseinde.

Als kerkenraad hebben we gemerkt dat er gemeente breed vragen leven over dit onderwerp. Het lijkt ons daarom goed om een gemeenteavond te organiseren over dit medisch-ethische onderwerp. Deze avond vindt plaats op donderdag 22 november en begint om 19.45 uur. Spreekster is mevrouw Boute – van den Brink. Zij is als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan een hospice in Bennekom. Zij zal een lezing verzorgen rondom het thema “Medisch - ethische beslissingen rondom het levenseinde. Mag alles wat kan, moet alles wat kan?” Uiteraard is er die avond alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Klik hier om de opname van deze avond te beluisteren

KERKDIENSTEN

Zondag 16 december 2018
- 3e Adventszondag
16Dec
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. A. Kos
Tijd: 18:00 uur
Zondag 23 december 2018
- 4e Adventszondag
23Dec
Voorganger: ds. C. Gielen
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. G. Kater
Tijd: 18:00 uur
Dinsdag 25 december 2018
- 1e Kerstdag
25Dec
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Woensdag 26 december 2018
- 2e Kerstdag
26Dec
Voorganger: Kerstfeest Zondagsschool
Tijd: 10:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt